Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2018-06-19 08:46:16 publikacja: WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  kategoria: Zarządzenie nr 0050.041.2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-19 07:56:35 publikacja: WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  kategoria: Zarządzenie nr 0050.040.2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-18 16:27:26 publikacja: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SIWZ
  kategoria: ZP.271.19.2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-18 16:24:27 kategoria:ZP.271.19.2018 Dodanie kategorii

  2018-06-18 11:37:57 publikacja: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  kategoria: ZP.271.16.2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-18 10:59:07 publikacja: WNIOSEK
  kategoria: Wnioski "małe dotacje"
  Dodanie publikacji

  2018-06-15 10:59:11 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 0050.043.2018
  kategoria: Zarządzenie nr 0050.043.2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-15 10:53:26 kategoria:Zarządzenie nr 0050.043.2018 Dodanie kategorii

  2018-06-15 10:47:04 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 0050.043.2018
  kategoria: 2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-14 12:45:06 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 00.50.42.2018
  kategoria: Zarządzenie nr 0050.042.2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-14 12:26:59 kategoria:Zarządzenie nr 0050.042.2018 Dodanie kategorii

  2018-06-14 12:26:20 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 0050.042.2018
  kategoria: 2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-14 12:13:07 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 120.063.2018
  kategoria: 2018
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-06-14 11:25:42 publikacja: TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
  kategoria: rok 2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-13 15:12:09 publikacja: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  kategoria: ZP.271.15.2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-13 15:10:51 publikacja: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 1, 3, 4 i 5
  kategoria: ZP.271.13.2018
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-06-13 14:56:33 publikacja: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 1, 3, 4 i 5
  kategoria: ZP.271.13.2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-12 17:27:32 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 120.072.2018
  kategoria: 2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-12 17:26:40 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 120.071.2018
  kategoria: 2018
  Dodanie publikacji

  2018-06-12 17:26:18 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 120.070.2018
  kategoria: 2018
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71   |   72   |   73   |   74   |   75   |   76   |   77   |   78   |   79   |   80   |   81   |   82   |   83   |   84   |   85   |   86   |   87   |   88   |   89   |   90   |   91   |   92   |   93   |   94   |   95   |   96   |   97   |   98   |   99   |   100   |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |   106   |   107   |   108   |   109   |   110   |   111   |   112   |   113   |   114   |   115   |   116   |   117   |   118   |   119   |   120   |   121   |   122   |   123   |   124   |   125   |   126   |   127   |   128   |   129   |   130   |   131   |   132   |   133   |   134   |   135   |   136   |   137   |   138   |   139   |   140   |   141   |   142   |   143   |   144   |   145   |   146   |   147   |   148   |   149   |   150   |   151   |   152   |   153   |   154   |   155   |   156   |   157   |   158   |   159   |   160   |   161   |   162   |   163   |   164   |   165   |   166   |   167   |   168   |   169   |   170   |   171   |   172   |   173   |   174   |   175   |   176   |   177   |   178   |   179   |   180   |   181   |   182   |   183   |   184   |   185   |   186   |   187   |   188   |   189   |   190   |   191   |   192   |   193   |   194   |   195   |   196   |   197   |   198   |   199   |   200   |   201   |   202   |   203   |   204   |   205   |   206   |   207   |   208   |   209   |   210   |   211   |   212   |   213   |   214   |   215   |   216   |   217   |   218   |   219   |   220   |   221   |   222   |   223   |   224   |   225   |   226   |   227   |   228   |   229   |   230   |   231   |   232   |   233   |   234   |   235   |   236   |   237   |   238   |   239   |   240   |   241   |   242   |   243   |   244   |   245   |   246   |   247   |   248   |   249   |   250   |   251   |   252   |   253   |   254   |   255   |   256   |   257   |   258   |   259   |   260   |   261   |   262   |   263   |   264   |   265   |   266   |   267   |   268   |   269   |   270   |   271   |   272   |   273   |   274   |   275   |   276   |   277   |   278   |   279   |   280   |   281   |   282   |   283   |   284   |   285   |   286   |   287   |   288   |   289   |   290   |   291   |   292   |   293   |   294   |   295   |   296   |   297   |   298   |   299   |   300   |   301   |   302   |   303   |   304   |   305   |   306   |   307   |   308   |   309   |   310   |   311   |   312   |   313   |   314   |   315   |   316   |   317   |   318   |   319   |   320   |   321   |   322   |   323   |   324   |   325   |   326   |   327   |   328   |   329   |   330   |   331   |   332   |   333   |   334   |   335   |   336   |   337   |   338   |   339   |   340   |   341   |   342   |   343   |   344   |   345   |   346   |   347   |   348   |   349   |   350   |   351   |   352   |   353   |   354   |   355   |   356   |   357   |   358   |   359   |   360   |   361   |   362   |   363   |   364   |   365   |   366   |   367   |   368   |   369   |   370   |   371   |   372   |   373   |   374   |   375   |   376   |   377   |   378   |   379   |   380   |   381   |   382   |   383   |   384   |   385   |   386   |   387   |   388   |   389   |   390   |   391   |   392   |   393   |   394   |   395   |   396   |   397   |   398   |   399   |   400   |   401   |   402   |   403   |   404   |   405   |   406   |   407   |   408   |   409   |   410   |   411   |   412   |   413   |   414   |   415   |   416   |   417   |   418   |   419   |   420   |   421   |   422   |   423   |   424   |   425   |   426   |   427   |   428   |   429   |   430   |   431   |   432   |   433   |   434   |   435   |   436   |   437   |   438   |   439   |   440   |   441   |   442   |   443   |   444   |   445   |   446   |   447   |   448   |   449   |   450   |   451   |   452   |   453   |   454   |   455   |   456   |   457   |   458   |   459   |   460   |   461   |   462   |   463   |   464   |   465   |   466   |   467   |   468   |   469   |   470   |   471   |   472   |   473   |   474   |   475   |   476   |   477   |   478   |   479   |   480   |   481   |   482   |   483   |   484   |   485   |   486   |   487   |   488   |   489   |   490   |   491   |   492   |   493   |   494   |   495   |   496   |   497   |   498   |   499   |   500   |   501   |   502   |   503   |   504   |   505   |   506   |   507   |   508   |   509   |   510   |   511   |   512   |   513   |   514   |   515   |   516   |   517   |   518   |   519   |   520   |   521   |   522   |   523   |   524   |   525   |   526   |   527   |   528   |   529   |   530   |   531   |   532   |   533   |   534   |   535   |   536   |   537   |   538   |   539   |   540   |   541   |   542   |   543   |   544   |   545   |   546   |   547   |   548   |   549   |   550   |   551   |   552   |   553   |   554   |   555   |   556   |   557   |   558   |   559   |   560   |   561   |   562   |   563   |   564   |   565   |   566   |   567   |   568   |   569   |   570   |   571   |   572   |   573   |   574   |   575   |   576   |   577   |   578   |   579   |   580   |   581   |   582   |   583   |   584   |   585   |   586   |   587   |   588   |   589   |   590   |   591   |   592   |   593   |   594   |   595   |   596   |   597   |   598   |   599   |   600   |   601   |   602   |   603   |   604   |   605   |   606   |   607   |   608   |   609   |   610   |   611   |   612   |   613   |   614   |   615   |   616   |   617   |   618   |   619   |   620   |   621   |   622   |   623   |   624   |   625   |   626   |   627   |   628   |   629   |   630   |   631   |   632   |   633   |   634   |   635   |   636   |   637   |   638   |   639   |   640   |   641   |   642   |   643   |   644   |   645   |   646   |   647   |   648   |   649   |   650   |   651   |   652   |   653   |   654   |   655   |   656   |   657   |   658   |   659   |   660   |   661   |   662   |   663   |   664   |   665   |   666   |   667   |   668   |   669   |   670   |   671   |   672   |   673   |   674   |   675   |   676   |   677   |   678   |   679   |   680   |   681   |   682   |   683   |   684   |   685   |   686   |   687   |   688   |   689   |   690   |   691   |   692   |   693   |   694   |   695   |   696   |   697   |   698   |   699   |   700   |   701   |   702   |   703   |   704   |   705   |   706   |   707   |   708   |   709   |   710   |   711   |   712   |   713   |   714   |   715   |   716   |   717   |   718   |   719   |   720   |   721   |   722   |   723   |   724   |   725   |   726   |   727   |   728   |   729   |   730   |   731   |   732   |   733   |   734   |   735   |   736   |   737   |   738   |   739   |   740   |   741   |   742   |   743   |   744   |   745   |   746   |   747   |   748   |   749   |   750
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra