Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 •       -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 01/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 02/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 03/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 04/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 05/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 06/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 07/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 08/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 09/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 10/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 11/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 12/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 13/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 14/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 15/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 16/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 17/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 18/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 19/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 20/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 21/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 22/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 23/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 24/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 25/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 26/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 27/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 28/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 29/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 30/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 31/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 32/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 33/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 34/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 35/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 36/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 37/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 38/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 39/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 40/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 41/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 42/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 43/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 44/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 45/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 46/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 47/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 48/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 49/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 50/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 51/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 52/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 53/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 54/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 55/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 56/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 57/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 58/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 59/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 60/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 61/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 62/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 63/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 64/2016
           --- Zapytanie ofertowe nr 65/2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE WG ART. 4 PKT. 8   \  ROK 2016

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WG ART. 4 PKT. 8 - ROK 2016
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  065 27.12.2016r. OPS Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii Behawioralno - poznawczej – w wymiarze 25 godzin miesiecznie z dzieckiem w wieku 5 lat na podstawie umowy zlecenia.
  064 27.12.2016r. OPS Swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej metoda Krakowska opracowana przez prof. Jagode Cieszynska – w wymiarze 8 godzin miesiecznie z dzieckiem w wieku 5 lat na podstawie umowy zlecenia.
  063 23.12.2016r. RIRV.7010.60.01.2016 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla placu zabaw w Dabiu na dzialce nr 1416/5, 1410/1
  062 21.12.2016r. RIRV.7010.62.01.2016 Zadanie nr I: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zagospodarowania przestrzeni terenu placu przy Gminnym Osrodku Kultury w Gródkowie na dz. nr 167/1, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia robót budowlanych i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji". Zadanie Nr II: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zagospodarowania tereny przy klubie sportowym w Górze Siewierskiej wraz z remontem/przebudowa drogi ul. Górnej na dz. 474/2, 474/3, 456/26, 456/33, 236/1, 236/2, 456/2, oraz 474/4, 456/21, 38/6, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia robót budowlanych i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji"
  061 09.12.2016r. RPPVI.6812.030.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczacego wyceny nieruchomosci niezabudowanych ozn. numerami dzialek 1432, 1433, 1430/1, 1434, polozonych w Malinowicach, przeznaczonych do sprzedazy.
  060 09.12.2016r. ROVIII.271.007.2016 Zakup i dostawa sprzętu CCTV
  059 07.12.2016r. OPS Świadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii Behawioralno - poznawczej
  058 07.12.2016r. OPS Świadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej metoda Krakowska opracowana przez prof. Jagode Cieszynska
  057 05.12.2016r. ROVIII.271.006.2016 Zakup i dostawa sprzętu CCTV, SSWIN, DSO
  056 30.11.2016r. RRPPI.6140.009.2016 Wylapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom z terenu gminy Psary w 2017 roku
  055 30.11.2016r. RPPVI.6812.029.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczacego wyceny nieruchomosci, celem ustalenia wysokosci odszkodowania za nieruchomosc przejeta w trybie art. 98. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami.
  054 29.11.2016r. RIRV.7013.59.23.2016 Opracowanie kompletnych projektów budowlano-wyknawczych budowy oświetlenia odcinków dróg na terenie Gminy Psary ze zgłoszeniem lub uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
  053 14.11.2016r. RPPVI.6812.028.2016 Polaczenie dzialek polozonych w Malinowicach ozn. Nrnr 1430/2, 1469 stanowiacych wlasnosc Gminy Psary i podzial na ok. 40 dzialek.
  052 07.11.2016r. RPPVI.6812.027.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczacego wyceny nieruchomosci niezabudowanej ozn. Nr 482/20, polozonej w Górze Siewierskiej, przeznaczonej do zamiany
  051 03.11.2016r. RPPVI.6812.026.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczacego wyceny nieruchomosci niezabudowanej ozn. Nr 482/13, polozonej w Górze Siewierskiej, przeznaczonej do sprzedazy
  050 03.11.2016r. RPPVI.6812.025.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczacego wyceny nieruchomosci, celem ustalenia wysokosci odszkodowania za nieruchomosc przejeta w trybie art. 98. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami.
  049 02.11.2016r. ROVIII.271.005.2016 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  048 20.10.2016r. OPS Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Psychologa do prowadzenia zajęć dla uczestników Klubu Integracji Społecznej.
  047 20.10.2016r. OPS Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach w związku z realizacją zajęć Klubu Integracji Społecznej zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Informatyka do prowadzenia zajęć z podstaw obsługi komputera dla uczestników KIS.
  046 19.10.2016r. RPPVI.6812.024.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości, celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą w trybie art. 98. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
  045 17.10.2016r. ZGK/441/2016 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2016/2017
  044 13.10.2016r. RIRI.7013.30.04.2016 Prace projektowe w budynku OSP w Preczowie przy ul. Dębowej 1
  043 07.10.2016r. RPPVII.7230.6.017.2016 II ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego marki GAZ model Gazela 2705 MR'03 E4 3.5t Wersja 27057
  042 05.10.2016r. RRiPIII.041.009.2016 „Opracowanie Studium Wykonalności niezbędnego do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu „ Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 10.02.04”.
  041 05.10.2016r. RPPVI.6812.023.2016 Wycena nieruchomości gruntowej ozn. nr działki 355/4, położonej w Malinowicach przy ul. Strumycznej, stanowiącej własność osoby fizycznej, celem jej zamiany
  040 03.10.2016r. OPS.271.5.2016 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  039 03.10.2016r. RPPIV.6830.030.2016 Rozgraniczenie nieruchomości położonych w Sarnowie
  038 22.09.2016r. RPPVI.6812.022.2016 Wycena nieruchomości gruntowej ozn. Nr działki 1416/5 ,k.m.7 , położonej w obrębie geodezyjnym Dąbie stanowiącej własność osoby fizycznej, celem określenia jej wartości , w związku z darowizną na rzecz gminy.
  037 19.09.2016r. OPS Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach ogłasza zapytanie ofertowe na usługi Psychologa w Punkcie Konsultacyjnym, w ramach umowy zlecenia w wymiarze 10 – ciu godzin miesięcznie w godzinach popołudniowych, według harmonogramu ustalonego ze Zleceniodawcą
  036 05.09.2016r. RRiPI.041.0012.2016 „Opracowanie Studium Wykonalności niezbędnego do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Psary” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 12.1”
  035 23.08.2016r. RRiPI.042.0002.2016 Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej dla projektu pn.: „E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary”
  034 12.08.2016r. RIRIII.7013.65.01.2016 Remont garaży OSP w Dąbiu
  033 02.08.2016r. RPPVII.7230.6.012.2016 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego marki GAZ model Gazela 2705 MR'03 E4 3.5t Wersja 27057
  032 04.07.2016r. RIRI.7013.45.02.2016 Prace remontowe w budynku i na terenie OSP w Preczowie
  031 04.03.2016r. RPPVI.6812.016.2016 Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej ozn. nr 2/4 położonej w Psarach, celem nabycia na wniosek przez PGNiG S.A w trybie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990r. prawa użytkowania wieczystego gruntu
  030 04.03.2016r. RPPVI.6812.014.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości, celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą w trybie art. 98. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
  029 04.03.2016r. RPPVI.6812.015.2016 Wycena nieruchomości gruntowej ozn. Nr 387/9 ,k.m.2 , położonej w Sarnowie, celem określenia jej wartości , w związku z darowizną
  028 04.03.2016r. RIRI.7013.45.01.2016 Roboty remontowo-budowlane i wyposażenie budynku LKS "Jedność" w Strzyżowicach oraz Prace remontowe w budynku OSP w Preczowie
  027 04.03.2016r. RPPVI.6812.011.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości, celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą w trybie art. 98. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
  026 04.03.2016r. RPPVI.6812.012.2016 Wycena nieruchomości gruntowej ozn. Nr 387/9 ,k.m.2 , położonej w Sarnowie, celem określenia jej wartości , w związku z darowizną
  025 04.03.2016r. RPPVI.6812.013.2016 Połączenie działek położonych w Dąbiu ozn. Nrnr 460/4, 460/5, 460/6, stanowiących własność Gminy Psary i podział na 4 działki
  024 04.03.2016r. SEK.271.001.2016 Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Psary w związku art. 274 ust.2 pkt.1. ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013, poz.885 ze zmianami)
  023 04.03.2016r. OPS.271.1.2016 Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru ksero
  022 04.03.2016r. RPPVI.6812.009.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości zabudowanej ozn. Nr 517/1, położonej w Psarach, przeznaczonej do sprzedaży.
  021 04.03.2016r. Anulowano
  020 04.03.2016r. OPS Usługi ASYSTENTA RODZINY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach w ramach umowy zlecenia, w wymiarze do 50 godzin dla trzech rodzin miesięcznie, w godzinach popołudniowych, według harmonogramu ustalonego ze Zleceniodawcą
  019 04.03.2016r. RRiPI.041.0003.2016 Opracowanie elementów Studium Wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu „Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.5.
  018 04.03.2016r. ROVIII.271.003.2016 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  017 04.03.2016r. RIRI.7013.45.01.2016 Roboty remontowo-budowlane w budynku OSP Goląsza Górna
  016 04.03.2016r. RPPIII.6870.004.2016 Opracowania zmiany uchwał:
  1. Nr XLVII/395/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary,
  2. Nr XLVII/368/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków
  3. Nr XLVII/369/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.
  4. Opracowanie tekstów jednolitych uchwał planów miejscowych, o których mowa w pkt. 1-3.
  015 04.03.2016r. RIRIII.7010.35.01.2016 Remont kapliczki na Poddzwonku dz. nr 271 Brzękowicach Dolnych
  014 04.03.2016r. OPS Usługi Asystenta Rodziny OPS Psary
  013 04.03.2016r. RPPVI.6812.004.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości, celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą w trybie art. 98. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
  012 22.02.2016r. RRiPI.041.0004.2016 Opracowanie elementów Studium Wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – etap 2” w ramach RPO WSL 2014-2012 Działanie 4.3
  011 08.02.2016r. RPPVI.6812.003.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny piętnastu niezabudowanych działek położonych w Górze Siewierskiej, przeznaczonych do sprzedaży
  010 10.02.2016r. RPPIII.6870.002.2016 Podziały nieruchomości w 2016 roku
  009 08.02.2016r. RPPVI.6812.002.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości położonej w Strzyżowicach przy ul. Szosowej, ozn. Nr działki 177, na której usytuowany jest cmentarz komunalny, zabudowanej kaplicą cmentarną
  008 05.02.2016r. RPPII.611.001.2016 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023
  007 05.02.2016r. RPPVI.6812.001.2016 Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny wartości każdej z siedmiu niezabudowanych działek ozn. Nrnr 1432 o pow. 0,0804 ha, 1433 o pow.0,0829 ha, 1447 o pow.0,0883 ha, 1148 o pow.0,0813 ha, 1449 o pow.0,0808 ha, 1450 o pow.0,0800 ha,1451 o pow. 0,0800 ha, zaznaczonych na załączniku mapowym, położonych w Malinowicach przy ul. Słonecznej, przeznaczonych do sprzedaży. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą - symbol planu 24 MN.
  006 27.01.2016r. RRiPI.041.0001.2016 Opracowanie elementów Studium Wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary” w ramach RPO WSL 2014-2012 Działanie 4.3
  005 27.01.2016r. WIiRI.041.0003.2016 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo- kosztorysowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb własnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary w ramach projektu pn. „Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary”
  004 22.01.2016r. RIRIV.7013.61.01.2016 Opracowanie pełnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwoleń na budowę wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, sporządzeniem audytów energetycznych oraz opracowanie elementów studium wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosków o dofinansowanie projektu pn. „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary”
  003 18.01.2016r. ROVIII.271.002.2016 Zakup, dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych
  002 12.01.2016r. WIIRI.041.0001.2016 Wykonanie audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie Psary oraz usług dotyczących zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary"
  001 12.01.2016r. ROVIII.271.001.2016 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zapytanie ofertowe nr 01/2016
  2. Zapytanie ofertowe nr 02/2016
  3. Zapytanie ofertowe nr 03/2016
  4. Zapytanie ofertowe nr 04/2016
  5. Zapytanie ofertowe nr 05/2016
  6. Zapytanie ofertowe nr 06/2016
  7. Zapytanie ofertowe nr 07/2016
  8. Zapytanie ofertowe nr 08/2016
  9. Zapytanie ofertowe nr 09/2016
  10. Zapytanie ofertowe nr 10/2016
  11. Zapytanie ofertowe nr 11/2016
  12. Zapytanie ofertowe nr 12/2016
  13. Zapytanie ofertowe nr 13/2016
  14. Zapytanie ofertowe nr 14/2016
  15. Zapytanie ofertowe nr 15/2016
  16. Zapytanie ofertowe nr 16/2016
  17. Zapytanie ofertowe nr 17/2016
  18. Zapytanie ofertowe nr 18/2016
  19. Zapytanie ofertowe nr 19/2016
  20. Zapytanie ofertowe nr 20/2016
  21. Zapytanie ofertowe nr 21/2016
  22. Zapytanie ofertowe nr 22/2016
  23. Zapytanie ofertowe nr 23/2016
  24. Zapytanie ofertowe nr 24/2016
  25. Zapytanie ofertowe nr 25/2016
  26. Zapytanie ofertowe nr 26/2016
  27. Zapytanie ofertowe nr 27/2016
  28. Zapytanie ofertowe nr 28/2016
  29. Zapytanie ofertowe nr 29/2016
  30. Zapytanie ofertowe nr 30/2016
  31. Zapytanie ofertowe nr 31/2016
  32. Zapytanie ofertowe nr 32/2016
  33. Zapytanie ofertowe nr 33/2016
  34. Zapytanie ofertowe nr 34/2016
  35. Zapytanie ofertowe nr 35/2016
  36. Zapytanie ofertowe nr 36/2016
  37. Zapytanie ofertowe nr 37/2016
  38. Zapytanie ofertowe nr 38/2016
  39. Zapytanie ofertowe nr 39/2016
  40. Zapytanie ofertowe nr 40/2016
  41. Zapytanie ofertowe nr 41/2016
  42. Zapytanie ofertowe nr 42/2016
  43. Zapytanie ofertowe nr 43/2016
  44. Zapytanie ofertowe nr 44/2016
  45. Zapytanie ofertowe nr 45/2016
  46. Zapytanie ofertowe nr 46/2016
  47. Zapytanie ofertowe nr 47/2016
  48. Zapytanie ofertowe nr 48/2016
  49. Zapytanie ofertowe nr 49/2016
  50. Zapytanie ofertowe nr 50/2016
  51. Zapytanie ofertowe nr 51/2016
  52. Zapytanie ofertowe nr 52/2016
  53. Zapytanie ofertowe nr 53/2016
  54. Zapytanie ofertowe nr 54/2016
  55. Zapytanie ofertowe nr 55/2016
  56. Zapytanie ofertowe nr 56/2016
  57. Zapytanie ofertowe nr 57/2016
  58. Zapytanie ofertowe nr 58/2016
  59. Zapytanie ofertowe nr 59/2016
  60. Zapytanie ofertowe nr 60/2016
  61. Zapytanie ofertowe nr 61/2016
  62. Zapytanie ofertowe nr 62/2016
  63. Zapytanie ofertowe nr 63/2016
  64. Zapytanie ofertowe nr 64/2016
  65. Zapytanie ofertowe nr 65/2016
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra