Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
              ---- ZP.271.01.2016
              ---- ZP.271.02.2016
              ---- ZP.271.03.2016
              ---- ZP.271.04.2016
              ---- ZP.271.05.2016
              ---- ZP.271.06.2016
              ---- ZP.271.07.2016
              ---- ZP.271.08.2016
              ---- ZP.271.09.2016
              ---- ZP.271.10.2016
              ---- ZP.271.11.2016
              ---- ZP.271.12.2016
              ---- ZP.271.13.2016
              ---- ZP.271.14.2016
              ---- ZP.271.15.2016
              ---- ZP.271.16.2016
              ---- ZP.271.17.2016
              ---- ZP.271.18.2016
              ---- ZP.271.19.2016
              ---- ZP.271.20.2016
              ---- ZP.271.21.2016
              ---- ZP.271.22.2016
              ---- ZP.271.23.2016
              ---- ZP.271.24.2016
              ---- ZP.271.25.2016
              ---- ZP.271.26.2016
              ---- ZP.271.27.2016
              ---- ZP.271.28.2016
              ---- ZP.271.29.2016
              ---- ZP.271.30.2016
              ---- ZP.271.31.2016
              ---- ZP.271.32.2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2016

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2016
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  32 22.12.2016r. ZP.271.32.2016 Przebudowa drogi gminnej ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem w Psarach i Gródkowie
  31 02.12.2016r. ZP.271.31.2016 Budowa budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura klubu sportowego w Sarnowie
  30 15.11.2016r. ZP.271.30.2016 Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Psary
  29 02.11.2016r. ZP.271.29.2016 Remont pomieszczen kuchni, magazynu podrecznego i innych pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej w Psarach przy ul. Szkolnej 45 wraz z dostawa wyposazenia i montazem dzwigu towarowego
  28 14.10.2016r. ZP.271.28.2016 Rozbudowa i przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gródkowie
  27 26.07.2016r. ZP.271.27.2016 Budowa siłowni plenerowej i utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie
  26 12.07.2016r. ZP.271.26.2016 Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzękowice Górne
  25 12.07.2016r. ZP.271.25.2016 Budowa siłowni plenerowych w trzech lokalizacjach na terenie Gminy Psary
  24 11.07.2016r. ZP.271.24.2016 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Psary z podziałem na dwa zadania. Zadanie I. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych. Zadanie II. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary.
  23 11.07.2016r. ZP.271.23.2016 Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego LKS "Jedność" wraz z remontem i wyposażeniem budynku klubu
  22 30.06.2016r. ZP.271.22.2016 Remont chodnika w Dąbiu przy ul. Pocztowej w ramach zamówienia uzupełniającego do zawartej umowy podstawowej nr 494/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.dot zadania pn.:Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu
  21 30.06.2016r. ZP.271.21.2016 II Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej ul. Leśnej w Gródkowie z oświetleniem i odwodnieniem na dz. nr 150/1 i 149/1 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji
  20 29.06.2016r. ZP.271.20.2016 Remont peronów przystankowych na terenie Gminy Psary wraz z dostawą i montażem wiat przystankowych
  19 22.06.2016r. ZP.271.19.2016 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo- kosztorysowych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”. - II postępowanie
  18 13.06.2016r. ZP.271.18.2016 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu dźwigu towarowego oraz remontu pomieszczeń kuchni, magazynu podręcznego i innych pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Psarach przy ul. Szkolnej 45.
  17 09.05.2016r. ZP.271.17.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  16 15.04.2016r. ZP.271.16.2016 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej ul. Leśnej w Gródkowie z oświetleniem i odwodnieniem na dz. nr 150/1 i 149/1 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
  15 15.04.2016r. ZP.271.15.2016 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Psarach oraz budynku szkoły podstawowej w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.
  14 15.04.2016r. ZP.271.14.2016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji
  13 15.04.2016r. ZP.271.13.2016 Świadczenie usług dowozu dzieci z terenu Gminy Psary do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018
  12 14.04.2016r. ZP.271.12.2016 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg w Gminie Psary wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji
  11 13.04.2016r. ZP.271.11.2016 Przebudowa dróg gruntowych kruszywem na terenie Gminy Psary
  10 11.04.2016r. ZP.271.10.2016 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo- kosztorysowych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”
  09 23.03.2016r. ZP.271.9.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - ROBOTY BUDOWLANIE
  08 18.03.2016r. ZP.271.8.2016 II Postępowanie na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych w podziale na dwie odrębne części
  07 18.03.2016r. ZP.271.7.2016 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na: budowę dróg osiedlowych na osiedlu „Czerwony Kamień” w Górze Siewierskiej
  06 04.03.2016r. ZP.271.6.2016 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na: budowę miejsc postojowych w Preczowie, ciągu pieszo jezdnego w Gródkowie, oraz zagospodarowanie stadionu "Orła Dąbie" wraz z wymianą nawierzchni boiska w Brzękowicach Dolnych, w Gminie Psary
  05 23.02.2016r. ZP.271.5.2016 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych w podziale na dwie odrębne części.
  04 24.02.2016r. ZP.271.4.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  03 12.02.2016r. ZP.271.3.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
  02 12.02.2016r. ZP.271.2.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
  01 19.01.2016r. ZP.271.1.2016 Opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych wraz z termomodernizacją pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary”wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu rozpoczęcia robót, i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na dwie odrębne części.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. ZP.271.01.2016
  2. ZP.271.02.2016
  3. ZP.271.03.2016
  4. ZP.271.04.2016
  5. ZP.271.05.2016
  6. ZP.271.06.2016
  7. ZP.271.07.2016
  8. ZP.271.08.2016
  9. ZP.271.09.2016
  10. ZP.271.10.2016
  11. ZP.271.11.2016
  12. ZP.271.12.2016
  13. ZP.271.13.2016
  14. ZP.271.14.2016
  15. ZP.271.15.2016
  16. ZP.271.16.2016
  17. ZP.271.17.2016
  18. ZP.271.18.2016
  19. ZP.271.19.2016
  20. ZP.271.20.2016
  21. ZP.271.21.2016
  22. ZP.271.22.2016
  23. ZP.271.23.2016
  24. ZP.271.24.2016
  25. ZP.271.25.2016
  26. ZP.271.26.2016
  27. ZP.271.27.2016
  28. ZP.271.28.2016
  29. ZP.271.29.2016
  30. ZP.271.30.2016
  31. ZP.271.31.2016
  32. ZP.271.32.2016
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra