Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2016

    UCHWAŁA NR XXV/287/2016
  UCHWAŁA NR XXV/287/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/267/2016 z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/287/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/286/2016
  UCHWAŁA NR XXV/286/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/286/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/285/2016
  UCHWAŁA NR XXV/285/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/285/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/284/2016
  UCHWAŁA NR XXV/284/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/284/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/283/2016
  UCHWAŁA NR XXV/283/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2017r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/283/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/282/2016
  UCHWAŁA NR XXV/282/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016 r.

  w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Psary nadwyżki środków obrotowych

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/282/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/281/2016
  UCHWAŁA NR XXV/281/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016 r.

  w sprawie: zgłoszenia kandydata do konkursu na etatowego Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/281/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/280/2016
  UCHWAŁA NR XXV/280/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2017–2037

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/280/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/279/2016
  UCHWAŁA NR XXV/279/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2017 r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/279/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/278/2016
  UCHWAŁA NR XXV/278/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016–2036

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/278/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/277/2016
  UCHWAŁA NR XXV/277/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 grudnia 2016 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/277/2016
  2. UCHWAŁA NR XXV/277/2016 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/276/2016
  UCHWAŁA NR XXV/276/2016
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 22.12.2016r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Malinowice, Sarnów, Psary, Brzękowice Wał, Góra Siewierska, Strzyżowice na podstawie kolejnych umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/276/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/275/2016
  UCHWAŁA Nr XXV//275/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 grudnia 2016 roku

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/275/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/274/2016
  UCHWAŁA Nr XXV/274/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22.12.2016r.

  w sprawie: uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/274/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/273/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/273/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/273/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/272/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/272/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Psary przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/272/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/271/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/271/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/271/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/270/2016
  Uchwała Nr XXIV/270/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 listopada 2016 roku

  w sprawie : przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/270/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/269/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/269/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/269/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/268/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/268/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2017 r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/268/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/267/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/267/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2017r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/267/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/266/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/266/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/367/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwach Goląsza, Brzękowice, Dąbie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/266/2016
  2. UCHWAŁA NR XXIV/266/2016 - załącznik nr1
  3. UCHWAŁA NR XXIV/266/2016 - załącznik nr2
  4. UCHWAŁA NR XXIV/266/2016 - załącznik nr3
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/265/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/265/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/265/2016
  2. UCHWAŁA NR XXIV/265/2016 - załącznik nr1
  3. UCHWAŁA NR XXIV/265/2016 - załącznik nr2
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/264/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/264/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/264/2016
  2. UCHWAŁA NR XXIV/264/2016 - załącznik nr1
  3. UCHWAŁA NR XXIV/264/2016 - załącznik nr2
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/263/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/263/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016
  2. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 - załącznik nr1
  3. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 - załącznik nr2
  4. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 - załącznik nr3
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/262/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/262/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Preczów.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/262/2016
  2. UCHWAŁA NR XXIV/262/2016 - załącznik nr1
  3. UCHWAŁA NR XXIV/262/2016 - załącznik nr2
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/261/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/261/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/261/2016
  2. UCHWAŁA NR XXIV/261/2016 - załącznik nr1
  3. UCHWAŁA NR XXIV/261/2016 - załącznik nr2
  4. UCHWAŁA NR XXIV/261/2016 - załącznik nr3
  5. UCHWAŁA NR XXIV/261/2016 - załącznik nr4
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/260/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/260/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24.11.2016r.

  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach stanowiących własność gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/260/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/259/2016
  UCHWAŁA Nr XXIV/259/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24.11.2016r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Górze Siewierskiej stanowiącej gminny zasób.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/259/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/258/2016
  Uchwała Nr XXIV/258/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 listopada 2016r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J.P.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/258/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/257/2016
  Uchwała Nr XXIV/257/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 listopada 2016r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani G.K.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/257/2016
  2. UCHWAŁA NR XXIV/257/2016 - załązcnik nr1
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/256/2016
  UCHWAŁA NR XXIV/256/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2016 r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XII/125/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/256/2016
  2. UCHWAŁA NR XXIV/256/2016 - załącznik nr1
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/255/2016
  Uchwała Nr XXIII/255/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 października 2016r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J.J.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIII/255/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/254/2016
  UCHWAŁA NR XXIII/254/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016–2036

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIII/254/2016
  2. UCHWAŁA NR XXIII/254/2016 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/253/2016
  UCHWAŁA NR XXIII/253/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIII/253/2016
  2. UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/252/2016
  UCHWAŁA NR XXIII/252/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIII/252/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/251/2016
  UCHWAŁA NR XXIII/251/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 października 2016 r.
  w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Brzękowice Wał do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tej drogi

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIII/251/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/250/2016
  UCHWAŁA Nr XXII/250/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 września 2016 r

  w sprawie: udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/250/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/249/2016
  Uchwała Nr XXII/249/2016
  Rady Gminy Psary

  z dnia 22 września 2016 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016–2036

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/249/2016
  2. UCHWAŁA NR XXII/249/2016 - załącznik nr1
  3. UCHWAŁA NR XXII/249/2016 - załącznik nr2
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/248/2016
  UCHWAŁA Nr XXII/248/2016
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 22 września 2016 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/248/2016
  2. UCHWAŁA NR XXII/248/2016 - załącznik nr1
  3. UCHWAŁA NR XXII/248/2016 - załącznik nr2
  4. UCHWAŁA NR XXII/248/2016 - załącznik nr3
  5. UCHWAŁA NR XXII/248/2016 - załącznik nr4
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/247/2016
  Uchwała Nr XXII/247/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.09.2016r.

  w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Psary na lata 2016-2019.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/247/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/246/2016
  Uchwała Nr XXII/246/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.09.2016r.

  w sprawie: uchwalenia lokalnych programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/246/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/245/2016
  UCHWAŁA NR XXI/245//2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2016 r.

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na ltata 2016 - 2036

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/245/2016
  2. UCHWAŁA NR XXI/245/2016 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/244/2016
  UCHWAŁA NR XXI/244//2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2016 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/244/2016
  2. UCHWAŁA NR XXI/244/2016 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/243/2016
  UCHWAŁA NR XXI/243//2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2016 r.

  w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Siewierskiej

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/242/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/242/2016
  UCHWAŁA Nr XXI/242/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2016 r.

  w sprawie : skorygowania zapisów uchwały nr XX/235/2016 dot. przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Będzinie

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/242/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/241/2016
  UCHWAŁA Nr XXI/241/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2016 r.

  w sprawie : skorygowania zapisów uchwały nr XX/233/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. dot. przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/241/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/240/2016
  UCHWAŁA NR XXI/240/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2016 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/240/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/239/2016
  Uchwała Nr XXI/239/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25.08.2016r.

  w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary na lata 2016-2032”.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/239/2016
  2. UCHWAŁA NR XXI/239/2016 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/238/2016
  UCHWAŁA NR XXI/238/2016
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 25.08.2016r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat części nieruchomości gruntowej ozn. Nr 540/4 stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Sarnów, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/238/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/237/2016
  UCHWAŁA NR XXI/237/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25.08.2016r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku komunalnym w Dąbiu, stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/237/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/236/2016
  UCHWAŁA NR XXI/236/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25.08.2016r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn. nr działki 1416/5, k.m. 7 o powierzchni 0,2375 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbie stanowiącej własność osoby fizycznej, na realizację zadań publicznych.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/236/2016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/231/2016
  UCHWAŁA NR XX/231/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XIX/207/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR 202312016
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/221/2016
  UCHWAŁA NR XX/221/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016 r.

  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XX/221/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/235/2016
  UCHWAŁA NR XX/235/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.06.2016 r.

  w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla komendy powiatowej PSP w Będzinie

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-235-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/234/2016
  UCHWAŁA NR XX/234/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.06.2016 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-234-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/233/2016
  UCHWAŁA NR XX/233/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.06.2016 r.

  w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia na służbie.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-223-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
  2. Uchwała nr 20-223-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/232/2016
  UCHWAŁA NR XX/232/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.06.2016 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Będzińskiego w związku z realizacją zadania pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-232-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/230/2016
  UCHWAŁA NR XX/230/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2016r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-230-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
  2. Uchwała nr 20-230-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/229/2016
  UCHWAŁA NR XX/229/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2016r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-229-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
  2. Uchwała nr 20-229-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/228/2016
  UCHWAŁA NR XX/228/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-228-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
  2. Uchwała nr 20-228-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/227/2016
  UCHWAŁA NR XX/227/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2016r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-227-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
  2. Uchwała nr 20-227-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/226/2016
  UCHWAŁA NR XX/226/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016 r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XII/124/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-226-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
  2. Uchwała nr 20-226-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.- załącznik
  3. Uchwała nr 20-226-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r. - załącznik2
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/225/2016
  UCHWAŁA NR XX/225/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.06.2016 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/112/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Psary na lata 2015-2025"

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-225-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/224/2016
  UCHWAŁA NR XX/224/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016 r.

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na ltata 2016 - 2036

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-224-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
  2. Uchwała nr 20-224-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/223/2016
  UCHWAŁA NR XX/223/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016 r.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-223-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
  2. Uchwała nr 20-223-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/222/2016
  UCHWAŁA NR XX/222/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII//203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-222-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/220/2016
  UCHWAŁA NR XX/220/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016 r.

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-220-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/219/2016
  UCHWAŁA NR XX/219/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016 r.

  w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektroniczne

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-219-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/218/2016
  UCHWAŁA NR XX/218/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016r.

  W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-218-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/217/2016
  UCHWAŁA NR XX/217/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-217-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/216/2016
  UCHWAŁA NR XX/216/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 czerwca 2016r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2015 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 20-216-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 czerwca 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/215/2016
  UCHWAŁA NR XIX/215/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 maja 2016 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 19-215-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/214/2016
  UCHWAŁA NR XIX/214/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 maja 2016r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016 - 2036

  Lista załączników
  1. uchwała nr 19-214-2016 RADY GMINY PSARY
  2. uchwała nr 19-214-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/213/2016
  UCHWAŁA NR XIX/213/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 maja 2016r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 19-213-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r.
  2. uchwała nr 19-213-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r. - załącznik nr1
  3. uchwała nr 19-213-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r. - załącznik nr2
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/212/2016
  UCHWAŁA NR XIX/212/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 maja 2016r.

  w sprawie : nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 2546/9 położonej w Psarach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 19-212-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/211/2016
  UCHWAŁA NR XIX/211/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 maja 2016r.

  W sprawie : wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn. nr działki 387/9, k.m. 2 o powierzchni 0,0629 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sarnów stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, na realizację zadań publicznych.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 19-211-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/210/2016
  UCHWAŁA NR XIX/210/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 maja 2016r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku byłej szkoły podstawowej w Malinowicach, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 19-210-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/209/2016
  UCHWAŁA NR XIX/209/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 maja 2016 r.

  zmieniająca uchwałę nr XVI/172/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 19-209-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/208/2016
  UCHWAŁA NR XIX/208/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 maja 2016 r.

  zmieniająca uchwałę nr XVIII/200/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim w sprawie powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary

  Lista załączników
  1. uchwała nr 19-208-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/207/2016
  UCHWAŁA NR XIX/207/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 maja 2016 r.

  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 19-207-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/206/2016
  UCHWAŁA NR XIX/206/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25maja 2016r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani B.J.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 19-206-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25maja 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/205/2016
  UCHWAŁA NR XVIII/205/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2016 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 18-205-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 kwietnia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/204/2016
  UCHWAŁA NR XVIII/204/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Wójta Gminy Psary dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 18-204-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 kwietnia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/203/2016
  UCHWAŁA NR XVIII/203/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 18-203-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 kwietnia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/202/2016
  UCHWAŁA NR XVIII/202/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2016 r.

  w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkańców Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 18-202-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 kwietnia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/201/2016
  UCHWAŁA NR XVIII/201/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2016r.

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Będzińskiego w związku z realizacją zadania pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 18-201-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 kwietnia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/200/2016
  UCHWAŁA NR XVIII/200/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2016 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim w sprawie powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 18-200-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 kwietnia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/199/2016
  UCHWAŁA NR XVIII/199/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2016 roku

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/ 130/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary na 2016 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 18-199-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 kwietnia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/198/2016
  UCHWAŁA NR XVIII/198/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2016r.

  w sprawie : zmiany Uchwały Nr X/97/2015r. Rady Gminy Psary z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: wynajęcia nieruchomości oznaczonej numerem działki 167/6, zabudowanej budynkiem, położonej w Górze Siewierskiej, stanowiącej zasób gminny.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 18-198-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 kwietnia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/197/2016
  UCHWAŁA NR XVIII/197/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2016r.

  w sprawie: poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 18-197-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 kwietnia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/196/2016
  UCHWAŁA NR XVIII/196/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2016r.

  w sprawie: zgłoszenia kandydata do konkursu na etatowego Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 18-196-2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 kwietnia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/195/2016
  UCHWAŁA NR XVII/195/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 marca 2016 r.

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016-2036.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-195-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/194/2016
  UCHWAŁA NR XVII/194/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 marca 2016 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/124/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-194-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/193/2016
  UCHWAŁA NR XVII/193/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.03.2016 r.

  w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Grodków” na „Gródków”.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-193-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/192/2016
  UCHWAŁA NR XVII/192/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.03.2016 r.

  w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o połączenie wsi Goląsza Dolna i wsi Goląsza Biska w jedną wieś o nazwie Goląsza Dolna i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Goląsza Biska.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-192-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/191/2016
  UCHWAŁA NR XVII/191/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.03.2016 r.

  w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Chrobakowe” na „Dąbie Chrobakowe”.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-191-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/190/2016
  UCHWAŁA NR XVII/190/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.03.2016 r.

  w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Dąbie-Swaty” z jednoczesną zmianą określenia rodzajowego tej miejscowości z części wsi Dąbie na wieś „Dąbie Górne”.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-190-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/189/2016
  UCHWAŁA NR XVII/189/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.03.2016 r.

  w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Brzękowice Dolne stanowiącej część wsi Brzękowice-Wał, na Brzękowice Dolne – rodzaj wieś.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-189-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/188/2016
  UCHWAŁA NR XVII/188/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 marca 2016 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XIII/134/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015 r. dotyczącej ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-188-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/187/2016
  UCHWAŁA NR XVII/187/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 marca 2016 r.

  w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-187-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/186/2016
  UCHWAŁA NR XVII/186/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 marca 2016 r.

  w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary"

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-186-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/185/2016
  UCHWAŁA Nr XVII/185/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 marca 2016r.

  w sprawie : sprzedaży nieruchomości zabudowanej ozn. nr działki 517/1 położonej w Psarach przy ul. Bocznej 42, stanowiącej własność gminy.

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-185-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/184/2016
  UCHWAŁA NR XVII/184/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 marca 2016r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat części nieruchomości gruntowej ozn. Nr 474 stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Strzyżowice, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-184-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/183/2016
  UCHWAŁA NR XVII/183/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 marca 2016 r.

  w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/121/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów”

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-183-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/182/2016
  UCHWAŁA NR XVII/182/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.03.2016 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Psary na lata 2016 – 2025

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-182-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/181/2016
  UCHWAŁA NR XVII/181/2016
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 23 marca 2016 r.

  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2016 r.".

  Lista załączników
  1. uchwała nr 17-181-2016 RADY GMINY PSARY Z DNIA 23 marca 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/180/2016

  Uchwała Nr XVI/180/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 lutego 2016r.

  w sprawie: zgłoszenia kandydata do konkursu na etatowego Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/180/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/179/2016

  UCHWAŁA XVI/179/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 lutego 2016r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/97/2015r. Rady Gminy Psary z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: wynajęcia nieruchomości oznaczonej numerem działki 167/6, zabudowanej budynkiem, położonej w Górze Siewierskiej, stanowiącej zasób gminny.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA XVI/179/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/178/2016

  Uchwała Nr XVI/178/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 lutego 2016r.

  w sprawie:  zmiany uchwały Nr XIV/152/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego z 67/150 części udziału w częściach wspólnych budynku i przynależnym budynkiem gospodarczym wraz z 67/150 części udziału  w działce gruntu nr 360/4, położonej w Dąbiu ul. Dolna 31.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/178/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/177/2016

  UCHWAŁA NR XVI/177/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 lutego 2016 r.

  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/177/2016 RADY GMINY PSARY z dnia 25 lutego 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/176/2016

  Uchwała Nr XVI/176/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 lutego 2016 roku

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016-2036


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/176/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/175/2016

  Uchwała Nr XVI/175/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 lutego 2016 roku

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016r


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/175/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/174/2016

  Uchwała Nr XVI/174/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 lutego 2016 roku

  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi     działalność pożytku publicznego na 2016 rok.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/174/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/173/2016

  UCHWAŁA Nr XVI/173/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 lutego 2016 roku
     
  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/173/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/172/2016

  Uchwała Nr XVI/172/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 lutego 2016r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/172/2016 Rady Gminy Psary z dnia 25 lutego 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/171/2016

  UCHWAŁA NR XV/171/2016
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 stycznia 2016 r.

  w sprawie: "Zmiany Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XV/171/2016 RADY GMINY PSARY z dnia 28 stycznia 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/170/2016

  Uchwała nr XV/170/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2016 roku

  w sprawie: "Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016-2036".


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XV/170/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2016 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/169/2016

  Uchwała nr XV/169/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2016 roku

  w sprawie: "Zmian w budżecie gminy na 2016 rok".


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XV/169/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2016 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/168/2016

  Uchwała nr XV/168/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2016 r.

  w sprawie: "Przeprowadzenia z mieszkańcami „Dąbia-Swaty” stanowiącego część wsi Dąbie konsultacji społecznych, dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Dąbie-Swaty” z jednoczesną zmianą określenia rodzajowego tej miejscowości z części wsi Dąbie na wieś „Dąbie Górne”".


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XV/168/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/167/2016

  Uchwała nr XV/167/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2016 r.

  w sprawie: "Uchylenia uchwały Nr XIV/147/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Dąbia-Swaty części wsi Dąbie konsultacji społecznych, dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Dąbie -Swaty z jednoczesną zmianą określenia rodzajowego tej miejscowości z części wsi Dąbie na wieś".


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XV/167/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/166/2016

  Uchwała Nr XV/166/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2016 r.

  w sprawie: "Zmiany uchwały Nr XIII/135/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015r. sprawie: ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach".


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/166/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2016 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/165/2016

  UCHWAŁA NR XV/165/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2016r.

  w sprawie: "Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Gródków,Sarnów, Góra Siewierska,Dąbie, Brzękowice na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XV/165/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/164/2016

  UCHWAŁA NR XV/164/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2016r.

  w sprawie: "Wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn nrnr działek 362/13, 354/56, 354/58, 354/60 o łącznej powierzchni 0,0376 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Preczów stanowiących własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, na realizację zadań publicznych".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XV/164/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2016r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/163/2016

  Uchwała Nr XV/163/2016
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2016 r.

  w sprawie: "Przyjęcia Strategii Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego".


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/163/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2016 r.
  2. Uchwała Nr XV/163/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2016 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra