Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
              ---- ZP.271.01.2017
              ---- ZP.271.02.2017
              ---- ZP.271.03.2017
              ---- ZP.271.04.2017
              ---- ZP.271.05.2017
              ---- ZP.271.06.2017
              ---- ZP.271.07.2017
              ---- ZP.271.08.2017
              ---- ZP.271.09.2017
              ---- ZP.271.10.2017
              ---- ZP.271.11.2017
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2017

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2017
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  11 21.06.2017r. ZP.271.11.2017 Odwodnienie rejonu skrzyżowania ul. Rogoźnickiej i ul. Podwale oraz remont nawierzchni ul. Podwale w Strzyżowicach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
  10 19.05.2017r. ZP.271.10.2017 E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary
  09 08.05.2017r. ZP.271.09.2017 Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej
  08 28.04.2017r. ZP.271.08.2017 Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach
  07 12.04.2017r. ZP.271.07.2017 Termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej funkcji
  06 07.04.2017r. ZP.271.06.2017 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomosci znajdujących sie na terenie Gminy Psary
  05 31.03.2017r. ZP.271.05.2017 Utwardzenie alejek na terenie cmentarza w Strzyżowicach
  04 09.03.2017r. ZP.271.04.2017 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach
  03 22.02.2017r. ZP.271.03.2017 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy, przebudowy, odwodnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Psary wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w podziale na 7 odrębnych części
  02 15.02.2017r. ZP.271.02.2017 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Psary
  01 10.02.2017r. ZP.271.01.2017 Termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyzowicach na Centrum Uslug Spolecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejacego otoczenia do nowej funkcji
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. ZP.271.01.2017
  2. ZP.271.02.2017
  3. ZP.271.03.2017
  4. ZP.271.04.2017
  5. ZP.271.05.2017
  6. ZP.271.06.2017
  7. ZP.271.07.2017
  8. ZP.271.08.2017
  9. ZP.271.09.2017
  10. ZP.271.10.2017
  11. ZP.271.11.2017
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra