Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
              ---- ZP.271.01.2017
              ---- ZP.271.02.2017
              ---- ZP.271.03.2017
              ---- ZP.271.04.2017
              ---- ZP.271.05.2017
              ---- ZP.271.06.2017
              ---- ZP.271.07.2017
              ---- ZP.271.08.2017
              ---- ZP.271.09.2017
              ---- ZP.271.10.2017
              ---- ZP.271.11.2017
              ---- ZP.271.12.2017
              ---- ZP.271.13.2017
              ---- ZP.271.14.2017
              ---- ZP.271.15.2017
              ---- ZP.271.16.2017
              ---- ZP.271.17.2017
              ---- ZP.271.18.2017
              ---- ZP.271.19.2017
              ---- ZP.271.20.2017
              ---- ZP.271.21.2017
              ---- ZP.271.22.2017
              ---- ZP.271.23.2017
              ---- ZP.271.24.2017
              ---- ZP.271.25.2017
              ---- ZP.271.26.2017
              ---- ZP.271.27.2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2017

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2017
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  27 19.12.2017r. ZP.271.27.2017 E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary - dostawy
  26 18.12.2017r. ZP.271.26.2017 Budowa żłobka i przedszkola w Psarach
  25 10.11.2017r. ZP.271.25.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Psary z podziałem na dwie części
  24 09.10.2017r. ZP.271.24.2017 Budowa miejsc postojowych z oświetleniem na działce nr 406 w miejscowości Preczów.
  23 29.09.2017r. ZP.271.23.2017 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu Chrobakowym na funkcję placu zabaw z siłownią zewnętrzną.
  22 21.09.2017r. ZP.271.22.2017 Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary.
  21 20.09.2017r. ZP.271.21.2017 Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zielonej w Preczowie (etap II ) wraz z budową sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej
  20 20.09.2017r. ZP.271.20.2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Psary na rok 2018
  19 17.08.2017r. ZP.271.19.2017 Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary
  18 04.08.2017r. ZP.271.18.2017 Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary
  17 04.08.2017r. ZP.271.17.2017 E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary
  16 11.08.2017r. ZP.271.16.2017 Budowa oświetlenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Psary
  15 21.07.2017r. ZP.271.15.2017 Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zielonej w Preczowie (etap II ) wraz z budową sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej
  14 13.07.2017r. ZP.271.14.2017 Budowa zatoki manewrowej i miejsc postojowych przed budynkiem Przedszkola w Strzyżowicach
  13 29.06.2017r. ZP.271.13.2017 Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Psary
  12 29.06.2017r. ZP.271.12.2017 Odwodnienie odcinka ul. Podgórnej w Sarnowie
  11 21.06.2017r. ZP.271.11.2017 Odwodnienie rejonu skrzyżowania ul. Rogoźnickiej i ul. Podwale oraz remont nawierzchni ul. Podwale w Strzyżowicach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
  10 19.05.2017r. ZP.271.10.2017 E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary
  09 08.05.2017r. ZP.271.09.2017 Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej
  08 28.04.2017r. ZP.271.08.2017 Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach
  07 12.04.2017r. ZP.271.07.2017 Termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej funkcji
  06 07.04.2017r. ZP.271.06.2017 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomosci znajdujących sie na terenie Gminy Psary
  05 31.03.2017r. ZP.271.05.2017 Utwardzenie alejek na terenie cmentarza w Strzyżowicach
  04 09.03.2017r. ZP.271.04.2017 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach
  03 22.02.2017r. ZP.271.03.2017 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy, przebudowy, odwodnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Psary wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w podziale na 7 odrębnych części
  02 15.02.2017r. ZP.271.02.2017 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Psary
  01 10.02.2017r. ZP.271.01.2017 Termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyzowicach na Centrum Uslug Spolecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejacego otoczenia do nowej funkcji
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. ZP.271.01.2017
  2. ZP.271.02.2017
  3. ZP.271.03.2017
  4. ZP.271.04.2017
  5. ZP.271.05.2017
  6. ZP.271.06.2017
  7. ZP.271.07.2017
  8. ZP.271.08.2017
  9. ZP.271.09.2017
  10. ZP.271.10.2017
  11. ZP.271.11.2017
  12. ZP.271.12.2017
  13. ZP.271.13.2017
  14. ZP.271.14.2017
  15. ZP.271.15.2017
  16. ZP.271.16.2017
  17. ZP.271.17.2017
  18. ZP.271.18.2017
  19. ZP.271.19.2017
  20. ZP.271.20.2017
  21. ZP.271.21.2017
  22. ZP.271.22.2017
  23. ZP.271.23.2017
  24. ZP.271.24.2017
  25. ZP.271.25.2017
  26. ZP.271.26.2017
  27. ZP.271.27.2017
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra