Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
              ---- ZP.271.01.2018
              ---- ZP.271.02.2018
              ---- ZP.271.03.2018
              ---- ZP.271.04.2018
              ---- ZP.271.05.2018
              ---- ZP.271.06.2018
              ---- ZP.271.07.2018
              ---- ZP.271.08.2018
              ---- ZP.271.09.2018
              ---- ZP.271.10.2018
              ---- ZP.271.11.2018
              ---- ZP.271.12.2018
              ---- ZP.271.13.2018
              ---- ZP.271.14.2018
              ---- ZP.271.15.2018
              ---- ZP.271.16.2018
              ---- ZP.271.17.2018
              ---- ZP.271.18.2018
              ---- ZP.271.19.2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2018

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2018
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  19 18.06.2018r. ZP.271.19.2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla urzędu Gminy w Psarach
  18 12.06.2018r. ZP.271.18.2018 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary wraz z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, Brzękowice, Dąbie.
  17 08.06.2018r. ZP.271.17.2018 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Psary z podziałem na dwie części
  16 01.06.2018r. ZP.271.16.2018 Przebudowa drogi gminnej Brzękowice Wał w zakresie nawierzchni, kanalizacji deszczowej, chodnika i oświetlenia
  15 29.05.2018r. ZP.271.15.2018 Remont ul. Malinowickiej w Psarach, ul. Kościelnej w Dąbiu oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Szopena w Górze Siewierskiej z podziałem na trzy części
  14 24.05.2018r. ZP.271.14.2018 Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary – I etap: instalacje fotowoltaiczne
  13 10.05.2018r. ZP.271.13.2018 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Psary z podziałem na sześć części
  12 27.04.2018r. ZP.271.12.2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  11 26.04.2018r. ZP.271.11.2018 Przebudowa drogi gminnej Brzękowice Wał w zakresie nawierzchni, kanalizacji deszczowej, chodnika i oświetlenia
  10 19.04.2018r. ZP.271.10.2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  09 19.04.2018r. ZP.271.09.2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  08 12.04.2018r. ZP.271.08.2018 Termomodernizacja i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Goląszy Górnej
  07 03.04.2018r. ZP.271.07.2018 E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary - dostawy
  06 28.03.2018r. ZP.271.06.2018 Przebudowa drogi gminnej Brzękowice Wał w zakresie nawierzchni, kanalizacji deszczowej, chodnika i oświetlenia
  05 15.03.2018r. ZP.271.05.2018 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach
  04 13.03.2018r. ZP.271.04.2018 Zagospodarowanie terenu przedszkola przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w Sarnowie
  03 05.02.2018r. ZP.271.03.2018 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu Chrobakowym na funkcję placu zabaw z siłownią zewnętrzną
  02 05.02.2018r. ZP.271.02.2018 Zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Malinowicach, Gmina Psary
  01 15.01.2018r. ZP.271.01.2018 Aranżacja sali biesiadnej oraz remont kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku remizy OSP w Preczowie przy ul. Dębowej 1
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. ZP.271.01.2018
  2. ZP.271.02.2018
  3. ZP.271.03.2018
  4. ZP.271.04.2018
  5. ZP.271.05.2018
  6. ZP.271.06.2018
  7. ZP.271.07.2018
  8. ZP.271.08.2018
  9. ZP.271.09.2018
  10. ZP.271.10.2018
  11. ZP.271.11.2018
  12. ZP.271.12.2018
  13. ZP.271.13.2018
  14. ZP.271.14.2018
  15. ZP.271.15.2018
  16. ZP.271.16.2018
  17. ZP.271.17.2018
  18. ZP.271.18.2018
  19. ZP.271.19.2018
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra