Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2018

    UCHWAŁA NR XXXVII/453/2018
  Uchwała Nr XXXVII/453/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie: udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na dofinansowanie zakupu sprzętu

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/453/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/452/2018
  Uchwała Nr XXXVII/452/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31 stycznia 2018r.

  w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/452/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/451/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/451/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31.01.2018r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie stanowiących własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/451/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/450/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/450/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31.01.2018r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie stanowiących własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/450/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/449/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/449/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31.01.2018r.

  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Górze Siewierskiej stanowiących własność gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/449/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/448/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/448/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Góra Siewierska

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/448/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/447/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/447/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/447/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/446/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/446/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/306/2017 z dnia 30.03.2017 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/446/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra