Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2018

    UCHWAŁA NR XLII/513/2018
  UCHWAŁA NR XLII/513/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2018r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/513/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/512/2018
  UCHWAŁA NR XLII/512/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2018r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/512/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/511/2018
  UCHWAŁA NR XLII/511/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2018r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/511/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/510/2018
  UCHWAŁA NR XLII/510/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2018r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/510/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/509/2018
  UCHWAŁA Nr XLII/509/2018
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 27 czerwca 2018 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/509/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/508/2018
  UCHWAŁA NR XLII/508/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.06.2018 r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XLI/490/2018 Rady Gminy Psary z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goląszy - Brzękowicach

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/508/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/507/2018
  UCHWAŁA NR XLII/507/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2018 r.

  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych oraz zasad zwolnień z realizacji tych zajęć

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/507/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/506/2018
  UCHWAŁA NR XLII/506/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/376/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie gminnego bonu żłobkowego

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/506/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/505/2018
  UCHWAŁA NR XLII/505/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/373/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r. i Uchwałą Nr XXXIX/471/2018 Rady Gminy Psary z dnia 28 marca 2018r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/505/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/504/2018
  UCHWAŁA NR XLII/504/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/483/2018 Rady Gminy Psary z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. i uchwałą Nr XXXVI/446/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/504/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/503/2018
  Uchwała Nr XLII/503/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 czerwca 2018r.

  w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Tomasza Sadłonia – Wójta Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/503/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/502/2018
  UCHWAŁA NR XLII/502/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2018r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J.S.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/502/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/501/2018
  UCHWAŁA NR XLII/501/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2018r.

  w sprawie przyjęcia projektu ‘’Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/501/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/500/2018
  UCHWAŁA NR XLI/500/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 maja 2018r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu biurowego mieszczącego się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/500/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/499/2018
  Uchwała Nr XLI/499/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 maja 2018 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/499/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/498/2018
  UCHWAŁA Nr XLI/498/2018
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 24 maja 2018 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/498/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/497/2018
  UCHWAŁA NR XLI/497/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 maja 2018 r.

  w sprawie zmiany Uchwały NR XII/124/2015 Rady Gminy Psary z 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”. zmienionej uchwałą nr XIII/141/2015 Rady Gminy Psary z 26 listopada 2015 r., i uchwałą XXVIII/310/2017 z dnia 30 marca 2017 r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/497/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/496/2018
  UCHWAŁA NR XLI/496/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 maja 2018 r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/496/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/495/2018
  UCHWAŁA NR XLI/495/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 maja 2018 r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XVII/187/2016 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/495/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/494/2018
  UCHWAŁA NR XLI/494/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 maja 2018 r.

  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/299/2017Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/494/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/493/2018
  UCHWAŁA NR XLI/493/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 maja 2018 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/202/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkańców Gminy Psary”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/492/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/492/2018
  UCHWAŁA NR XLI/492/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 maja 2018 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”, zmienionej uchwałą nr XXXV/414/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/492/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/491/2018
  Uchwała nr XLI/491/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 maja 2018 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/478/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/491/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/490/2018
  UCHWAŁA NR XLI/490/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 maja 2018 r.

  w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goląszy - Brzękowicach

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/490/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/489/2018
  UCHWAŁA NR XLI/489/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 maja 2018r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/489/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/488/2018
  UCHWAŁA NR XLI/488/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 maja 2018r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2017 rok.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/488/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/487/2018
  Uchwała Nr XL/487/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XL/487/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/486/2018
  UCHWAŁA Nr XL/486/2018
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XL/486/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/485/2018
  UCHWAŁA NR XL/485/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XL/485/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/484/2018
  UCHWAŁA NR XL/484/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26.04.2018r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn numerami działek 922/6, 923/9, 923/11 o łącznej powierzchni 0,9468 ha, położonych w Sarnowie stanowiących własność Skarbu Państwa w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XL/484/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/483/2018
  UCHWAŁA NR XL/483/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. i uchwałą Nr XXXVII/446/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XL/483/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/482/2018
  UCHWAŁA NR XL/482/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie podziału Gminy Psary na stałe obwody głosowania

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XL/482/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/481/2018
  UCHWAŁA NR XL/481/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2018 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/469/2018 Rady Gminy Psary z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XL/481/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-05-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/480/2018
  UCHWAŁA NR XXXIX/480/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2018 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/480/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/479/2018
  UCHWAŁA NR XXXIX/479/2018
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 28 MARCA 2018r.

  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2018 r."

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/479/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/478/2018
  Uchwała Nr XXXIX/478/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 marca 2018 r.

  w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/478/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/477/2018
  UCHWAŁA NR XXXIX/477/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2018 r.

  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Psary instrumentami płatniczymi

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/477/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/476/2018
  UCHWAŁA Nr XXXIX/476/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2018 r.

  w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary - etap II”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/476/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/475/2018
  Uchwała Nr XXXIX/475/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 marca 2018 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/475/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/474/2018
  CHWAŁA Nr XXXIX/474/2018
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 28 marca 2018 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/474/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/473/2018
  Uchwała Nr XXXIX/473/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 marca 2018r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXVIII/461/2018 Rady Gminy Psary z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/473/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/472/2018
  Uchwała Nr XXXIX/472/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 marca 2018 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/462/2018 Rady Gminy Psary z dnia 22 lutego 2018 r . w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi ul. Malinowicka w Psarach, ul. Kościelna w Dąbiu i ul. Szopena w Górze Siewierskiej na czas realizacji inwestycji.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/472/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/471/2018
  UCHWAŁA NR XXXIX/471/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2018 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/373/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/471/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/470/2018
  UCHWAŁA NR XXXIX/470/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2018 r.

  w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/470/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/469/2018
  UCHWAŁA NR XXXIX/469/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2018 r.

  w sprawie podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/469/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/468/2018
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/468/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 lutego 2018 r.

  w sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/468/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/467/2018
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/467/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 lutego 2018 r.

  w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa żłobka i przedszkola w Psarach” i złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Poprawa jakości powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/467/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/466/2018
  UCHWAŁA NR XXXVIII/466/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.02.2018r

  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach stanowiących własność gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/466/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/465/2018
  Uchwała Nr XXXVIII/465/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 lutego 2018 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/465/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/464/2018
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/464/2018
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 22 lutego 2018 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/464/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/463/2018
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/463/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 lutego 2018 r.

  w sprawie : zmiany uchwały nr XXVIII/320/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy wodociągów na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/463/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/462/2018
  Uchwała Nr XXXVIII/462/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 lutego 2018r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi ul. Malinowicka w Psarach, ul. Kościelna w Dąbiu i ul. Szopena w Górze Siewierskiej na czas realizacji inwestycji.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/462/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/461/2018
  Uchwała Nr XXXVIII/461/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 lutego 2018r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/461/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/460/2018
  UCHWAŁA NR XXXVIII/460/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 lutego 2018 r.

  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/434/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych oraz niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/460/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/459/2018
  Uchwała Nr XXXVIII/459/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 lutego 2018r.

  W sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/374/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Dąbie Chrobakowe i wsi Malinowice konsultacji społecznych, dotyczących zmiany granic wsi Dąbie Chrobakowe i wsi Malinowice, w części dotyczącej przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Malinowice konsultacji społecznych, dotyczących zmiany granic wsi Dąbie Chrobakowe i wsi Malinowice

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/459/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/458/2018
  UCHWAŁA NR XXXVIII/458/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 lutego 2018r.

  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVI/436/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/458/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/457/2018
  UCHWAŁA NR XXXVIII/457/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 lutego 2018r.

  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVI/438/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/457/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/456/2018
  UCHWAŁA NR XXXVIII/456/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 lutego 2018r.

  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVI/437/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/456/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/455/2018
  UCHWAŁA Nr XXXVII/455/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31 stycznia 2018 roku

  w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/333/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/455/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/454/2018
  UCHWAŁA Nr XXXVII/454/2018
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/454/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/453/2018
  Uchwała Nr XXXVII/453/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie: udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na dofinansowanie zakupu sprzętu

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/453/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/452/2018
  Uchwała Nr XXXVII/452/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31 stycznia 2018r.

  w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/452/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/451/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/451/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31.01.2018r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie stanowiących własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/451/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/450/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/450/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31.01.2018r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie stanowiących własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/450/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/449/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/449/2018
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31.01.2018r.

  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Górze Siewierskiej stanowiących własność gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/449/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/448/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/448/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Góra Siewierska

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/448/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/447/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/447/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017r

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/447/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/446/2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/446/2018
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/306/2017 z dnia 30.03.2017 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/446/2018
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra