Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 •       -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
           --- Zapytanie ofertowe nr 01/2018
           --- Zapytanie ofertowe nr 02/2018
           --- Zapytanie ofertowe nr 03/2018
           --- Zapytanie ofertowe nr 04/2018
           --- Zapytanie ofertowe nr 05/2018
           --- Zapytanie ofertowe nr 06/2018
           --- Zapytanie ofertowe nr 07/2018
           --- Zapytanie ofertowe nr 08/2018
           --- Zapytanie ofertowe nr 09/2018
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE WG ART. 4 PKT. 8   \  ROK 2018

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WG ART. 4 PKT. 8 - ROK 2018
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  009 21.05.2018r. RIRVI.7010.75.01.2018 Wzmocnienie konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie - dokumentacja projektowa
  008 21.05.2018r. GOK Remont pomieszczeń w świetlicy w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34
  007 08.05.2018r. RIR VI 7013 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcje realizacji inwestycji
  006 27.04.2018r. RIRIII.7013.84.2018 Wzmocnienie dźwigarów stalowych dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach
  005 20.04.2018r. ROIX.271.3.2018 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - programów multimedialnych dla nowoutworzonych miejsc przedszkolnych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie gminy Psary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny poddziałanie 11.1.1)
  004 20.04.2018r. ROIX.271.2.2018 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – tablic interaktywnych dla nowoutworzonych miejsc przedszkolnych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie gminy Psary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny poddziałanie 11.1.1)
  003 09.04.2018r. ROVIII.271.003.2018 Demontaż, utylizacja, dostawa, montaż, konserwacja i uruchomienie dwóch kompletów klimatyzatorów
  002 21.03.2018r. ROVIII.271.002.2018 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu
  001 19.02.2018r. ROVIII.271.001.2018 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zapytanie ofertowe nr 01/2018
  2. Zapytanie ofertowe nr 02/2018
  3. Zapytanie ofertowe nr 03/2018
  4. Zapytanie ofertowe nr 04/2018
  5. Zapytanie ofertowe nr 05/2018
  6. Zapytanie ofertowe nr 06/2018
  7. Zapytanie ofertowe nr 07/2018
  8. Zapytanie ofertowe nr 08/2018
  9. Zapytanie ofertowe nr 09/2018
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra