Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2009

    UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2009
  w sprawie: korekty uchwały Nr XXXVII/294/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/307/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/306/2009
  z dnia 23 grudnia 2009r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/306/2009
  2. Uchwała nr XXXVIII/306/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/305/2009
  z dnia 23 grudnia 2009r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2010r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/305/2009
  2. Uchwała nr XXXVIII/305/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/304/2009
  z dnia 23 grudnia 2009r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2010r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/304/2009
  2. Uchwała nr XXXVIII/304/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2009
  z dnia 23 grudnia 2009 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/303/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2009
  z dnia 23.12.2009r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/194/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Psarach na lata 2009 – 2011.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/302/2009
  2. Uchwała nr XXXVIII/302/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2009
  z dnia 23.12.2009 r.
  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/301/2009
  2. Uchwała nr XXXVIII/301/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2009
  z dnia 23 grudnia 2009 r.
  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/300/2009
  2. Uchwała nr XXXVIII/300/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2009
  z dnia 23.12.2009 r.
  w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXI/239/2009 Rady Gminy Psary z dnia 30.04.2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nr działek 434/1, 435/1, 410/1 położonych w Preczowie na rzecz osób fizycznych.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/299/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2009
  z dnia 23.12.2009r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynku OSP w Strzyżowicach przy ul. Belnej, stanowiących własność Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/298/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2009
  z dnia 23.12.2009r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w Psarach, stanowiącego własność gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVIII/297/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/296/2009
  z dnia 23 listopada 2009r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2010r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVII/296/2009
  2. Uchwała nr XXXVII/296/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/295/2009
  z dnia 23 listopada 2009 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVII/295/2009
  2. Uchwała nr XXXVII/295/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/294/2009
  z dnia 23 listopada 2009 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2010 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVII/294/2009
  2. Uchwała nr XXXVII/294/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/293/2009
  z dnia 23 listopada 2009 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2010 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVII/293/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/292/2009
  z dnia 23 listopada 2009r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Artura Kidawy.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVII/292/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/291/2009
  z dnia 23.11.2009r.
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Psary nieruchomości ozn. nr działki 1080 położonej w Strzyżowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVII/291/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/290/2009
  z dnia 23.11.2009 r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 300/2 położonej w Gródkowie przy ul.Wspólnej.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVII/290/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/289/2009
  z dnia 23.11.2009 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENION S.A z siedzibą w Krakowie odpłatnej służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Psary położonych w Górze Siewierskiej.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVII/289/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/288/2009
  z dnia 23.11.2009 r.
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Goląszy Górnej zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, stanowiącej zasób gminny.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVII/288/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/287/2009
  z dnia 16 listopada 2009 roku
  w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVI/287/2009
  2. Uchwała nr XXXVI/287/2009 - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/286/2009
  z dnia 16 listopada 2009 roku
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach do zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVI/286/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/285/2009
  z dnia 16 listopada 2009 roku
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXVI/285/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/284/2009
  z dnia 24 września 2009 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXV/284/2009
  2. Uchwała nr XXXV/284/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/283/2009
  z dnia 24 września 2009 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania
  pn. "Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. "czerwony kamień"".

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXV/283/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/282/2009
  z dnia 24 września 2009r.
  w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych C i D zlokalizowanych w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXV/282/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/281/2009
  z dnia 24 września 2009r.
  w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych A i B zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXV/281/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/280/2009
  z dnia 24 września 2009r.
  w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie poprzez likwidację Punktu chemioterapii zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXV/280/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/279/2009
  z dnia 24 września 2009r.
  w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chirurgii Ogólnej A zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXV/279/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/278/2009
  z dnia 24 września 2009r.
  w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Dziennego Pediatrycznego zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXV/278/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/277/2009
  z dnia 24 września 2009 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/226/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca
  2009 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Psary dla
  najzdolniejszych uczniów oraz określenia zasad jego przyznawania.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXV/277/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/276/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/276/2009
  2. Uchwała nr XXXIV/276/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/275/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009 r.
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu gminnego Sarnów – Preczów”.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/275/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/274/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/255/2009 Rady Gminy Psary z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na II półrocze 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/274/2009
  2. Uchwała nr XXXIV/274/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/273/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009r.
  w sprawie: likwidacji Pracowni cytologii w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15, która stanowi jednostkę organizacyjną Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/273/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/272/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009r.
  w sprawie: likwidacji Poradni Otolaryngologicznej dla dzieci w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15 oraz Poradni
  Hepatologicznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 10 w Sosnowcu
  przy ulicy Hallera 5, które stanowią jednostki organizacyjne Zakładu
  Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/272/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/271/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009r.
  w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/271/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/270/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/270/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/269/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych,
  gimnazjum oraz zasad zwolnień z realizacji tych zajęć.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/269/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/268/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/268/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/267/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy
  Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/267/2009
  2. Uchwała nr XXXIV/267/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/266/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat lokalu biurowego mieszczącego się w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowiącego własność gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/266/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/265/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 miesięcy pomieszczeń kuchni i części stołówki mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie, stanowiących własność gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/265/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/264/2009
  z dnia 26.08.2009 r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 1414/2 położonej w Malinowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/264/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/263/2009
  z dnia 26.08.2009 r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 1422/14 położonej w Malinowicach przy ul. Strumycznej.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/263/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/262/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009r.
  w sprawie: podjęcia działań zmierzających do aplikowania o środki finansowe na budowę szerokopasmowego Internetu w ramach Programu Rozwoju Subregionów –
  projekt pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim –
  Powiat Będziński” - Działanie 2.1 – Infrastruktura Społeczeństwa
  Informacyjnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/262/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/261/2009
  z dnia 26 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Będzińskim.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIV/261/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/260/2009
  z dnia 24 czerwca 2009r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/260/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/259/2009
  z dnia 24 czerwca 2009r.
  w sprawie: potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/259/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/258/2009
  z dnia 24 czerwca 2009r.
  w sprawie: odrzucenia wniosku Pana Arnolda Sobczyka w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego zmiany nazwy województwa „Śląskiego” na województwo „Śląsko – Dąbrowskie” lub „Południowe”.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/258/2009
  2. Uchwała Nr XXXIII/258/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/257/2009
  z dnia 24 czerwca 2009r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2009r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/257/2009
  2. Uchwała Nr XXXIII/257/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/256/2009
  z dnia 24 czerwca 2009r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Psary na II półrocze 2009r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/256/2009
  2. Uchwała Nr XXXIII/256/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/255/2009
  z dnia 24 czerwca 2009r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na II półrocze 2009r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/255/2009
  2. Uchwała Nr XXXIII/255/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/254/2009
  z dnia 24 czerwca 2009r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2009r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/254/2009
  2. Uchwała Nr XXXIII/254/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/253/2009
  z dnia 27 maja 2009r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Anny Nagły przez Wójta Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/253/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/252/2009
  z dnia 27 maja 2009 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie”.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/252/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/251/2009
  z dnia 27 maja 2009 r.
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie” celem ograniczenia potrzeb cieplnych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/251/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/250/2009
  z dnia 27 maja 2009 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/250/2009
  2. Uchwała Nr XXXII/250/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/249/2009
  z dnia 27.05.2009 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy na 2009 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/249/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/248/2009
  z dnia 27.05.2009 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu biurowego mieszczącego się w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowiącego własność gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/248/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/247/2009
  z dnia 27.05.2009 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie na okres 3 lat części budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowiącego własność gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/247/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/246/2009
  z dnia 30 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/246/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/245/2009
  z dnia 30.04.2009 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących
  własność Gminy Psary.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/ 244/ 2009
  z dnia 30.04.2009 r.
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVI/185/2008 Rady Gminy Psary z dnia 17.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/ 244/ 2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/243/2009
  z dnia 30 kwietnia 2009 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/243/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/242/2009
  z dnia 30 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: przystąpienia Gminy Psary do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/242/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/241/2009
  z dnia 30 kwietnia 2009r.
  w sprawie: powołania Komisji doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek z dnia 18.03.2009r.
  o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/241/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/240/2009
  z dnia 30 kwietnia 2009r.
  w sprawie: rozpatrzenia wezwania pana Józefa Smyczyka.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/240/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/239/2009
  z dnia 30.04.2009 r.
  w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nrnr działek 434/1, 435/1, 410/1 położonych w Preczowie na rzecz osób fizycznych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/239/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/238/2009
  z dnia 30 kwietnia 2009r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/238/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/237/2009
  z dnia 30 kwietnia 2009r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008r. Gminnego Ośrodka Kultury
  w Psarach z siedzibą w Gródkowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/237/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/236/2009
  z dnia 30 kwietnia 2009r.
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/236/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/235/2009
  z dnia 25 marca 2009 r.
  w sprawie: zatwierdzenia zmian do załącznika do Uchwały Nr XX/140/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy wsi Strzyżowice".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/235/2009
  2. Uchwała Nr XXX/235/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/234/2009
  z dnia 25 marca 2009 r.
  w sprawie: zatwierdzenia zmian do załącznika do Uchwały Nr XXI/149/2008 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy wsi Sarnów".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/234/2009
  2. Uchwała Nr XXX/234/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/233/2009
  z dnia 25 marca 2009 roku
  w sprawie: zatwierdzenia zmian do załącznika do Uchwały Nr XX/138/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy wsi Preczów".

  Lista załączników
  1. Uchwala Nr XXX/233/2009
  2. Uchwala Nr XXX/233/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/232/2009
  z dnia 25 marca 2009 roku
  w sprawie: zatwierdzenia zmian do załącznika do Uchwały Nr XX/137/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy wsi Malinowice".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/232/2009
  2. Uchwała Nr XXX/232/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/231/2009
  z dnia 25 marca 2009 roku
  w sprawie: zatwierdzenia zmian do załącznika do Uchwały Nr XXI/148/2008 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia ,,Planu odnowy wsi Góra Siewierska".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/231/2009
  2. Uchwała Nr XXX/231/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/230/2009
  z dnia 25 marca 2009 roku
  w sprawie: zatwierdzenia zmian do załącznika do Uchwały Nr XX/136/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy wsi Gródków".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/230/2009
  2. Uchwała Nr XXX/230/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/229/2009
  z dnia 25 marca 2009 roku
  w sprawie: zatwierdzenia zmian do załącznika do Uchwały Nr XXI/147/2008 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy wsi Goląsza".

  Lista załączników
  1. Uchwala Nr XXX/229/2009
  2. Uchwala Nr XXX/229/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/228/2009
  z dnia 25 marca 2009 roku
  w sprawie: zatwierdzenia zmian do załącznika do Uchwały Nr XX/135/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy wsi Dąbie".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/228/2009
  2. Uchwała Nr XXX/228/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/227/2009
  z dnia 25 marca 2009 roku
  w sprawie: zasad i trybu pobierania opłat za usługi świadczone przez przedszkola z terenu gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/227/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/226/2009
  z dnia 25 marca 2009 roku
  w sprawie: ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Psary dla najzdolniejszych uczniów oraz określenia zasad jego przyznawania.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/226/2009
  2. Uchwała Nr XXX/226/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/225/2009
  z dnia 25.03.2009 roku
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu „Programu usuwania azbestu w gminie Psary”.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/225/2009
  2. Uchwała Nr XXX/225/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/224/2009
  z dnia 25.03.2009r.
  w sprawie: rozpatrzenia pisma zatytułowanego „odwołanie” pana Józefa Smyczyka.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/224/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/223/2009
  z dnia 25.03.2009r.
  w sprawie: rozpatrzenia pisma zatytułowanego „wniosek -zażalenie – odwołanie wraz ze
  skargą” państwa Elżbiety, Józefa i Jana Lorenc oraz pisma zatytułowanego „wniosek wraz z zażaleniem i skargą” państwa Elżbiety, Józefa i Jana Lorenc.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/223/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/222/2009
  z dnia 25.03.2009 r.
  w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/222/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/221/2009
  z dnia 25 marca 2009 roku
  w sprawie: podjęcia współdziałania z Gminą Wojkowice w zakresie przebudowy dróg gminnych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/221/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/220/2009
  z dnia 25 marca 2008 r.
  w sprawie: zatwierdzenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 jako załącznika do uchwały nr XXVIII/187/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/220/2009
  2. Uchwała Nr XXX/220/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/219/2009
  z dnia 25 marca 2009 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/219/2009
  2. Uchwała Nr XXX/219/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/218/2009
  z dnia 25 marca 2009 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowanego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/218/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/217/2009
  z dnia 25.02.2009r.
  w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XXVII/199/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na I półrocze 2009r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/217/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/216/2009
  z dnia 25 lutego 2009 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/216/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/215/2009
  z dnia 25. 02. 2009 r.
  w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/215/2009
  2. Uchwała Nr XXIX/215/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/214/2009
  z dnia 25.02.2009 r.
  w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nr działki 478/77
  położonej w Górze Siewierskiej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/214/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/213/2009
  z dnia 28 stycznia 2009 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/187/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/213/2009
  2. Uchwała Nr XXVIII/213/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/212/2009
  z dnia 28 stycznia 2009 roku
  w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Strzyżowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/212/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/211/2009
  z dnia 28.01.2009 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/361/2006 Rady Gminy Psary z dnia 27.10.2006 r.
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2006-2010.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/211/2009
  2. UCchwała Nr XXVIII/211/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/210/2009
  z dnia 28.01.2009r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku pomieszczenia w budynku Urzędu
  Gminy, stanowiącego własność gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/210/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/209/2009
  z dnia 28.01.2009
  w sprawie: uchwalenia lokalnych programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/209/2009
  2. Uchwała Nr XXVIII/209/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/208/2009
  z dnia 28 stycznia 2009 roku
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/208/2009
  2. Uchwała Nr XXVIII/208/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/207/2009
  z dnia 28 stycznia 2009 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi pana Józefa Smyczyka.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/207/2009
  2. Uchwała Nr XXVIII/207/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/206/2009
  z dnia 28 stycznia 2009r.
  w sprawie: rozpatrzenia pisma zatytułowanego „wniosek -zażalenie wraz ze skargą” państwa Elżbiety, Józefa i Jana Lorenc.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/206/2009
  2. Uchwała Nr XXVIII/206/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/205/2009
  z dnia 28 stycznia 2009 roku
  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/205/2009
  2. Uchwała Nr XXVIII/205/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/204/2009
  z dnia 28 stycznia 2009r.
  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr III/6/2006 Rady Gminy Psary z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia Panu Jacentemu Kubicy – Przewodniczącemu Rady Gminy Psary zakresu dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/204/2009
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/203/2009
  z dnia 28 stycznia 2009 roku
  w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/203/2009
  2. UCHWAŁA NR XXVIII/203/2009 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra