Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2008

    UCHWAŁA NR XXVII/202/2008

  z dnia 29.12.2008r.
  w sprawie: powołania Komisji do spraw poprawy komunikacji autobusowej na terenie Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/202/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/201/2008

  z dnia 29 grudnia 2008r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Psary na I półrocze 2009r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/201/2008
  2. UCHWAŁA NR XXVII/201/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/200/2008

  z dnia 29 grudnia 2008r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy Psary na I półrocze 2009r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/200/2008
  2. UCHWAŁA NR XXVII/200/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/199/2008

  z dnia 29 grudnia 2008r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na I półrocze 2009r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/199/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/198/2008

  z dnia 29 grudnia 2008r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2009r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/198/2008
  2. UCHWAŁA NR XXVII/198/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/197/2008

  z dnia 29.12.2008 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/197/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/196/2008

  z dnia 29.12.2008r.
  w sprawie: utworzenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/196/2008
  2. UCHWAŁA NR XXVII/196/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/195/2008

  z dnia 29. 12. 2008 r.
  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/195/2008
  2. UCHWAŁA NR XXVII/195/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/194/2008

  z dnia 29. XII 2008 roku
  w sprawie : UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PSARACH NA LATA 2009 – 2011.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/194/2008
  2. UCHWAŁA NR XXVII/194/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/193/2008

  z dnia 29.12.2008 r.
  w sprawie : wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/193/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/192/2008

  z dnia 29.12.2008r.
  w sprawie : wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/192/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/191/2008

  z dnia 29.12.2008 r.
  w sprawie : wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/191/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/190/2008

  z dnia 29.12.2008 r.
  w sprawie : wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/190/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/189/2008

  z dnia 29.12.2008 r.
  w sprawie : wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/189/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/188/2008

  Z DNIA 29.12.2008 r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Sarnów, Malinowice, Góra Siewierska, Strzyżowice, Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA XXVII/188/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/187/2008

  z dnia 29 grudnia 2008 r.
  w sprawie: budżetu gminy na 2009 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/187/2008
  2. UCHWAŁA NR XXVII/187/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVI/186/2008

  z dnia 17 grudnia 2008 roku
  w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVIII/233/2001 Rady Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary zmienionej uchwałą Nr XXVIII/222/2004 Rady Gminy Psary z dnia 27 grudnia 2004 roku


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/186/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVI/185/2008

  z dnia 17.12.2008r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/185/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVI/184/2008

  z dnia 17 grudnia 2008 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/184/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/183/2008

  z dnia 26.11.2008 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/183/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/182/2008

  z dnia 26 listopada 2008 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/182/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/181/2008

  z dnia 26 listopada 2008 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2009 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/181/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/180/2008

  z dnia 26 listopada 2008 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2009 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/180/2008
  2. UCHWAŁA NR XXV/180/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/179/2008

  Z DNIA 26.11.2008r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 1 roku części nieruchomości ozn. nr działki 716/1, położonej w Gródkowie stanowiącej własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/179/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/178/2008

  z dnia 26.11.2008r.
  w sprawie : ustanowienia na rzecz osoby fizycznej odpłatnej służebności gruntowej na działce stanowiącej własność Gminy Psary położonej w Brzękowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/178/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/177/2008

  z dnia 29 października 2008 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/177/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/176/2008

  z dnia 29.10.2008 r.
  w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/176/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/175/2008

  z dnia 29.10.2008 r.
  w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/175/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/174/2008

  z dnia 29.10.2008 r.
  w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXII/163/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29.08.2008 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/174/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/173/2008

  z dnia 29.10.2008 r.
  w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXII/162/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29.08.2008 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/173/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/172/2008

  z dnia 29 października 2008 roku
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary na 2009 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/172/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/171/2008

  z dnia 29. 10. 2008 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/171/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/170/2008

  z dnia 29.10.2008 r.
  w sprawie : ustanowienia na rzecz osoby fizycznej odpłatnej służebności gruntowej na działce stanowiącej własność Gminy Psary położnej w Brzękowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/170/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/169/2008

  Z DNIA 29.10.2008 r.
  w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nr działki 672/4 położonej w Preczowie na rzecz osoby fizycznej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/169/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/168/2008

  z dnia 24.09.2008 r.
  w sprawie : wyrażenia protestu wobec działań Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIII/168/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/167/2008

  z dnia 24 września 2008 roku
  w sprawie : zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „ Akademia przedszkolaka ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIII/167/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/166/2008

  z dnia 24.09.2008r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich” poprzez likwidację oddziału otolaryngologicznego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIII/166/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/165/2008

  z dnia 24 września 2008 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIII/165/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/164/2008

  z dnia 24.09.2008r.
  w sprawie: powołania Komisji Statutowej


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIII/164/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/163/2008

  z dnia 29.08.2008 r.
  w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/163/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/162/2008

  z dnia 29.08.2008 r.
  w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/162/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/161/2008

  z dnia 29.08.2008 r.
  w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/107/2008 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Gminy Pyskowice i Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/161/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/160/2008

  z dnia 29 sierpnia 2008r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatycznego im. Jana Pawia II w Katowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/160/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/159/2008

  z dnia 29 sierpnia 2008r.
  w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/151/2008 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2008r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/159/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/158/2008

  z dnia 29 sierpnia 2008 r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr XV/97/2007 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/158/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/157/2008

  z dnia 29 sierpnia 2008 r.
  w sprawie: zatwierdzenia limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 jako załącznika do uchwały nr XV/97/2007 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/157/2008 - załącznik
  2. UCHWAŁA NR XXII/157/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/156/2008

  Z DNIA 29.08.2008r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 miesięcy pomieszczeń kuchni i części stołówki mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie, stanowiących własność gminy .


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/156/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/155/2008

  z dnia 25 czerwca 2008 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/155/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/154/2008

  z dnia 25 czerwca 2008r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2008r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/154/2008
  2. UCHWAŁA NR XXI/154/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/153/2008

  z dnia 25 czerwca 2008r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2008r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/153/2008
  2. UCHWAŁA NR XXI/153/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/152/2008

  z dnia 25 czerwca 2008r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na II półrocze 2008r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/152/2008
  2. UCHWAŁA NR XXI/152/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/151/2008

  z dnia 25 czerwca 2008r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2008r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/151/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/150/2008

  z dnia 25.06.2008 r.
  w sprawie : oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 167/7 położonej w Górze Siewierskiej stanowiącej zasób gminny.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/150/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/149/2008

  z dnia 25 czerwca 2008 roku
  w sprawie: zatwierdzenia ,,Planu odnowy wsi Sarnow"


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/149/2008 - załącznik
  2. UCHWAŁA NR XXI/149/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/148/2008

  z dnia 25 czerwca 2008 roku
  w sprawie: zatwierdzenia ,,Planu odnowy wsi Gora Siewierska"


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/148/2008
  2. UCHWAŁA NR XXI/148/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/147/2008

  z dnia 25 czerwca 2008 roku
  w sprawie: zatwierdzenia ,,Planu odnowy wsi Golajsza"


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/147/2008 - załącznik
  2. UCHWAŁA NR XXI/147/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/146/2008

  z dnia 28 maja 2008 r.
  w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach „ celem ograniczenia potrzeb cieplnych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/146/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/145/2008

  z dnia 28 maja 2008 r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/132/2008 z 30 kwietnia 2008 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/145/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/144/2008

  z dnia 28.05.2008 r.
  w sprawie : uchylenia uchwały Nr XVIII/123/2008 Rady Gminy Psary z dnia 26.03.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Górze Siewierskiej przy ul. Szopena stanowiącej zasób gminny.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/144/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/143/2008

  Z DNIA 28.05.2008 r.
  w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nrnr 437/1, 438/1 położonych w Preczowie na rzecz osób prywatnych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/143/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/142/2008

  z dnia 28.05.2008 r.
  w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/142/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/141/2008

  z dnia 28 maja 2008 roku
  w sprawie: zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/141/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/140/2008

  z dnia 28 maja 2008 roku
  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Strzyżowice”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/140/2008
  2. UCHWAŁA NR XX/140/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/139/2008

  z dnia 28 maja 2008 roku
  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Psary”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/139/2008
  2. UCHWAŁA NR XX/139/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/138/2008

  z dnia 28 maja 2008 roku
  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Preczów”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/138/2008 - załącznik
  2. UCHWAŁA NR XX/138/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/137/2008

  z dnia 28 maja 2008 roku
  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Malinowice”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/137/2008 - załącznik
  2. UCHWAŁA NR XX/137/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/136/2008

  z dnia 28 maja 2008 roku
  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Gródków”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/136/2008
  2. UCHWAŁA NR XX/136/2008 -załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/135/2008

  z dnia 28 maja 2008 roku
  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Dąbie”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/135/2008
  2. UCHWAŁA NR XX/135/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/134/2008

  z dnia 28 maja 2008 roku
  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Brzękowice”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/134/2008
  2. UCHWAŁA NR XX/134/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/133/2008

  z dnia 28 maja 2008 roku
  w sprawie: przystąpienia Gminy Psary do realizacji projektu w ramach
  Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/133/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/132/2008

  z dnia 30 kwietnia 2008 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/132/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/131/2008

  Z DNIA 30.04.2008 r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na użyczenie na okres 5 miesięcy nieruchomości ozn. nr działki 162, położonej w Górze Siewierskiej, stanowiącej własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/131/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/130/2008

  z dnia 30.04.2008 r.
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nrnr działek 1236/8, 1237/2, k.m.7, położonych w Malinowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/130/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/129/2008

  z dnia 30 kwietnia 2008 r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/129/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/128/2008

  z dnia 30 kwietnia 2008 r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach z siedzibą w Gródkowie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/128/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/127/2008

  z dnia 30 kwietnia 2008 r.
  w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/127/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/126/2008

  z dnia 26 marca 2008 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/84/2007 Rady Gminy
  Psary z dnia 31.10.2007 roku w sprawie uchwalenia
  Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie
  Psary na 2008 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/126/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/125/2008

  z dnia 26 marca 2008 r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr XV/97/2007 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/125/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/124/2008

  z dnia 26 marca 2008 r.
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIX/158/2004 Rady Gminy Psary z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług na terenie Gminy Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/124/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/123/2008

  z dnia 26.03.2008 r.
  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Górze Siewierskiej przy ul.Szopena stanowiącej zasób gminny.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/123/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/122/2008

  z dnia 26.03.2008 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/288/2002 Rady Gminy Psary z dnia 05 kwietnia 2002 r.
  w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły
  podstawowej położonej w Górze Siewierskiej, stanowiącej gminny zasób
  z przeznaczeniem na prowadzenie Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla osób
  chorych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/122/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/121/2008

  z dnia 26.03.2008 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2006 Rady Gminy Psary z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/121/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/120/2008

  z dnia 27 lutego 2008 r.
  w sprawie : zmiany uchwały nr XV/97/2007 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/120/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/119/2008

  z dnia 27 lutego 2008r.
  w sprawie: uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/119/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/118/2008

  z dnia 27 lutego 2008 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Mariana KOZIEŁA - Wójta Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/118/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/117/2008

  z dnia 27 lutego 2008 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/117/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/116/2008
  z dnia 30.01.2008 r.
  W sprawie: zaopiniowania projektu planu ,,Aglomeracji Psary"

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/116/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/115/2008
  z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi pan6w Tadeusza Słabonia, Bogusława Smółki. Krzysztofa Przewieźlika, Michała Gawrona, Konrada Ziomka, Andrzeja Słabonia.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/115/2008
  2. UCHWAŁA NR XVI/115/2008 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/114/2008
  z dnia 30 stycznia 2008r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Psary nr XIV/128/2003 z dnia 29 grudnia
  2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy,
  Wiceprzewodniczących Rady i Radnych.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/114/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/113/2008
  Z DNIA 30.01.2008 r.
  w sprawie ; wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 3 lat części budynku komunalnego w Dąbiu, stanowiącego własność gminy.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/113/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/112/2008
  Z DNIA 30.01.2008 r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku pomieszczenia w budynku Urzędu
  Gminy.stanowiącego własność gminy

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/112/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/111/2008
  Z DNIA 30.01.2008 r.
  w sprawie : nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Psary nieruchomości ozn. nr działek 486/10,
  486/4, 486/8, 487/5, 506/11, 506/13, 507/5, 508/5, 508/7, 509/5, 510/4, 511/6 , k.m.4,
  położonych w Sarnowie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/111/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/110/2008
  z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie : zmiany uchwały nr XV/97/2007 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2007 r.
  w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/110/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/109/2008
  z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zakupów inwestycyjnych.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/109/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/108/2008
  z dnia 30 stycznia 2008 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/108/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/107/2008
  z dnia 31.01.2008 r.
  w sprawie : przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Gminy Pyskowice i Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/107/2008
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra