Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2007

    Uchwała Nr XV/106/2007
  z dnia 28 grudnia 2007 roku
  w sprawie : przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/106/2007
  2. Uchwała Nr XV/106/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/105/2007
  z dnia 28.12.2007 r.
  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/105/2007
  2. Uchwała Nr XV/105/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/104/2007
  z dnia 28 .12.2007
  w sprawie: zmiany uchwały nr. IV/18/2006 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Psarach na lata 2006 - 2008.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/104/2007
  2. Uchwała Nr XV/104/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/103/2007
  z dnia 28 grudnia 2007 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/103/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/102/2007
  Z DNIA 28.12.2007 r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 1 roku nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Sarnów, Malinowice,Góra Siewierska, Strzyżowice, Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/102/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/101/2007
  z dnia 28 grudnia 2007r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Psary na I półrocze 2008r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/101/2007
  2. Uchwała Nr XV/101/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/100/2007
  z dnia 28 grudnia 2007r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy Psary na I półrocze 2008r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/100/2007
  2. Uchwała Nr XV/100/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/99/2007
  z dnia 28 grudnia 2007r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na I półrocze 2008r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/99/2007
  2. Uchwała Nr XV/99/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/98/2007
  z dnia 28 grudnia 2007r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2008r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/98/2007
  2. Uchwała Nr XV/98/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/97/2007
  z dnia 28 grudnia 2007
  w sprawie: budżetu gminy na 2008 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/97/2007
  2. Uchwała Nr XIV/97/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/96/2007
  z dnia 28.11.2007 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi pani Marii ŻyLki - Włoszczyk.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/96/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/95/2007
  z dnia 28 listopada 2007 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/95/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/94/2007
  z dnia 28 listopada 2007r.
  w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Psary o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/94/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/93/2007
  z dnia 28 listopada 2007 r.
  w sprawie : ustalenia wysokości stawek i zwolnienie podatku od nieruchomości na 2008 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/93/2007
  2. Uchwała Nr XIV/93/2007 - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/92/2007
  z dnia 28 listopada 2007 r.
  w sprawie : określenia wysokości stawek podatków od Środków transportowych na 2008 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/92/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/91/2007
  z dnia 28 listopada 2007r
  w sprawie: utworzenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzina.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/91/2007
  2. Uchwała Nr XIV/91/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/90/2007
  Z DNIA 28.11.2007 r.
  w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nr 2367/42 położonej w Psarach na rzecz osoby prywatnej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/90/2007
  2. Uchwała Nr XIV/90/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIII/89/2007
  z dnia 31.10.2007r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi pani Elżbiety Lorenc, pana Józefa Lorenc i pana Jana Lorenc.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/89/2007
  2. Uchwała Nr XIII/89/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIII/88/2007
  zdnia31.10.2007 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi pana Ryszarda Szastaka i pani Genowefy Szastak.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/88/2007
  2. Uchwała Nr XIII/88/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIII/87/2007
  z dnia 31.10.2007 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi pana Józefa Smyczyka.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/87/2007
  2. Uchwała Nr XIII/87/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIII/86/2007
  z dnia 31 października 2007 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/86/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIII/85/2007
  z dnia 31 października 2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opiat za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/85/2007
  2. Uchwała Nr XIII/85/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XII/84/2007
  z dnia 31 października 2007 roku
  w sprawie : uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary na 2008 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/84/2007
  2. Uchwała Nr XII/84/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XII/83/2007 - Strategia Rozwoju Gminy Psary na lata 2007 - 2013

  z dnia 28 września 2007 r.
  w sprawie: przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2007 - 2013"


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/83/2007
  2. Uchwała Nr XII/83/2007 - załącznik (Strategia Rozwoju Gminy Psary na lata 2007 - 2013)
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XII/82/2007
  z dnia 28 września 2007 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/82/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XII/81/2007
  z dnia 28 września 2007 roku
  w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2008 - 2011.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/81/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XII/80/2007
  z dnia 28 września 2007 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/80/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XII/79/2007
  Z DNIA 28.09.2007 r.
  w sprawie : uchylenia uchwały nr XLII/319/2006 Rady Gminy Psary z dnia 27.03.2006 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomo&i zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Malinowicach stanowiącej gminny zasób.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/79/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/78/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: zaopiniowania likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/78/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/77/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/77/2007
  2. Uchwała Nr XI/77/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/76/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w sołectwie Sarnów.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/76/2007
  2. Uchwała Nr XI/76/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/75/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w sołectwie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/75/2007
  2. Uchwała Nr XI/75/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/74/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w sołectwie Preczów.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/74/2007
  2. Uchwała Nr XI/74/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/73/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/73/2007
  2. Uchwała Nr XI/73/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/72/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w sołectwie Gródków.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/72/2007
  2. Uchwała Nr XI/72/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/71/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/71/2007
  2. Uchwała Nr XI/71/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/70/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w sołectwach: Goląsza, Brzękowice, Dąbie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/70/2007
  2. Uchwała Nr XI/70/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/69/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/69/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/68/2007
  z dnia 29.08.2007 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXXEX/307/2005z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/68/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/67/2007
  z dnia 29.08.2007r.
  w sprawie : ustanowienia na rzecz Gminy Psary służebności gruntowej polegającej na prawie bezpłatnego przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą własność Centrum Projektów Regionalnych -Inwestor SA w Katowicach ozn. nr 1414/2, km.5, obręb Malinowice.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/67/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/66/2007
  z dnia 29.08.2007 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Psary Nr X/92/99 z dnia 31.08.1999 r. dotyczącej nabycia w formie darowizny działkę ozn. nr 141/1, k.m.8, o pow. 1,1878 ha, obręb Sarnów.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/66/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/65/2007
  z dnia 29.08.2007 r.
  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanych polo2onych w G6rze Siewierskiej przy uI.Ko£ciuszki stanowiących gminny zasób.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/65/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/64/2007
  z dnia 29.08.2007 r.
  w sprawie : nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr 1412, k.m.5, położonej w Malinowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/64/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/63/2007
  z dnia 29.08.2007r.
  w sprawie: uchwalenia lokalnych programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/63/2007
  2. Uchwała Nr XI/63/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/62/2007
  z dnia 29.08.2007 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie prac pilęgnacyjno - zabezpieczających na pomniku przyrody ustanowionym Uchwałą nr XXXIII/283/2002 Rady Gminy w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/62/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/61/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zakupów inwestycyjnych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/61/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/60/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/60/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/59/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie: powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/59/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/58/2007
  z dnia 22 czerwca 2007 r.
  w sprawie : powołania SEKRETARZA GMINY.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/58/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/57/2007
  z dnia 22 czerwca 2007 r.
  w sprawie : odwołania SEKRETARZA GMINY.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/57/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/56/2007
  Z DNIA 22.06.2007 r.
  w sprawie : podjęcia działań zmierzających do przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości ozn. nr działki 167/4, położonej w Górze Siewierskiej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/56/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/55/2007
  z dnia 22.06.2007 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX.162/2004 Rady Gminy Psary z dnia 22.04.2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Psary publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których dzieci 6-letnie odbywać będą obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/55/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/54/2007
  z dnia 22.06.2007 r.
  w sprawie: likwidacji Przedszkola Publicznego w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/54/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/53/2007
  z dnia 22.06.2007 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/53/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/52/2007
  z dnia 22.06.2007 r.
  w sprawie: uchylenia uchwały o oddaniu w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Dąbiu stanowiącej zasób gminny.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/52/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/51/2007
  z dnia 22 czerwca 2007 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi P. Janiny Bryła.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/51/2007
  2. Uchwała Nr X/51/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/50/2007
  z dnia 22 czerwca 2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2007r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/50/2007
  2. Uchwała Nr X/50/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/49/2007
  z dnia 22 czerwca 2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/49/2007
  2. Uchwała Nr X/49/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/48/2007
  z dnia 22.06.2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na II półrocze 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/48/2007
  2. Uchwała Nr X/48/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/47/2007
  z dnia 22.06.2007 r.
  w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/47/2007
  2. Uchwała Nr X/47/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/46/2007
  z dnia 29.05.2007 r.
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach" celem ograniczenia potrzeb cieplnych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/46/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/45/2007
  z dnia 29 maja 2007 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/45/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/44/2007
  z dnia 29 maja 2007 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/360/2006 Rady Gminy Psary z dnia 27.10.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli w Gminie Psary na 2007 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/44/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/43/2007
  z dnia 29.05.2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/43/2007
  2. Uchwała Nr IX/43/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/42/2007
  z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji p.n. "Budowa chodników w Psarach".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/42/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/41/2007
  z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  w sprawie: ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/41/2007
  2. Uchwała Nr VIII/41/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/40/2007
  z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi P. Wiesława Rudnego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/40/2007
  2. Uchwała Nr VIII/40/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/39/2007
  z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  w sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/39/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/38/2007
  z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji p.n. "Budowa stacji uzdatniania wody w Malinowicach".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/38/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/37/2007
  z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r. Gminnego środka Kultury w Psarach z siedzibą w Gródkowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/37/2007
  2. Uchwała Nr VIII/37/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/36/2007
  z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/36/2007
  2. Uchwała Nr VIII/36/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/35/2007
  z dnia 27.kwietnia 2007 r.
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/35/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/34/2007
  z dnia 28 marca 2007 r.
  w sprawie: powiadomienie Sekretarza Gminy Psary o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/34/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/33/2007
  z dnia 28 marca 2007 r.
  w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Psary o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/33/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/32/2007
  z dnia 28 marca 2007 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/32/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/31/2007
  z dnia 28 marca 2007 r.
  w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/31/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/30/2007
  z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V/20/2007 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/30/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/29/2007
  z dnia 28 luty 2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/29/2007
  2. Uchwała Nr VI/29/2007 - załącznzik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/28/2007
  z dnia 30 stycznia 2007 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Koziegłowy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/28/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/27/2007
  z dnia 30 stycznia 2007 r.
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr953, k.m.4, położonej w Strzyżowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/27/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/26/2007
  z dnia 30 stycznia 2007 r.
  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/26/2007
  2. Uchwała Nr V/26/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/25/2007
  z dnia 30 stycznia 2007 r.
  w sprawie: zmiana Statusu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/25/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/24/2007
  z dnia 30 stycznia 2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska na okres od m-ca lutego do m-ca czerwca 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/24/2007
  2. Uchwała Nr V/24/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/23/2007
  z dnia 30 stycznia 2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na okres od m-ca lutego do m-ca czerwca 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/23/2007
  2. Uchwała Nr V/23/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/22/2007
  z dnia 30 stycznia 2007 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na okres od m-ca lutego do m-ca czerwca 2007.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/22/2007
  2. Uchwała Nr V/22/2007 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/21/2007
  z dnia 30 stycznia 2007 r.
  w sprawie: uchwalenia planu Rady Gminy Psary na okres od m-ca lutego do m-ca czerwca 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/21/2007
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/20/2007
  z dnia 30 stycznia 2007 r.
  w sprawie: budżetu gminy na 2007 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/20/2007
  2. Uchwała Nr V/20/2007 - załącznik 1.
  3. Uchwała Nr V/20/2007 - załącznik 2.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra