Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2005

    Uchwała Nr XXXIX/311/2005
  z dnia 29 grudnia 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/311/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIX/310/2005
  z dnia 29 grudnia 2005 r.
  w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 r

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/310/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIX/309/2005
  z dnia 29.12.2005 r.
  w sprawie: zwolnienia absolwentów i osób bezrobotnych z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/309/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIX/308/2005
  z dnia 29 grudnia 2005 r.
  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/308/2005
  2. Uchwała Nr XXXIX/308/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIX/307/2005
  z dnia 29.12.2005 r.
  w sprawie: uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/307/2005
  2. Uchwała Nr XXXIX/307/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIX/306/2005
  z dnia 29.12.2005 r.
  w sprawie: UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w PSARACH NA LATA 2006-2008.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/306/2005
  2. Uchwała Nr XXXIX/306/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIX/305/2005
  z dnia 29.12.2005 r.
  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/305/2005
  2. Uchwała Nr XXXIX/305/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIX/304/2005
  z dnia 29.12.2005 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska na 2006 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/304/2005
  2. Uchwała Nr XXXIX/304/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIX/303/2005
  z dnia 29 grudnia 2005 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/303/2005
  2. Uchwała Nr XXXIX/303/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIX/302/2005
  z dnia 29 grudnia 2005 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na 2006 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/302/2005
  2. Uchwała Nr XXXIX/302/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIX/301/2005
  z dnia 29 grudnia 2005 r.
  w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Psary na 2006 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/301/2005
  2. Uchwała Nr XXXIX/301/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVIII/300/2005
  z dnia 28 listopada 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVIII/300/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVIII/299/2005
  z dnia 28 listopada 2005 r.
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr 349, k.m.3, położonej w Psarach przy ul. Kamiennej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVIII/299/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVIII/298/2005
  z dnia 28.11.2005 r.
  w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Psarach na lata 2006 - 2013.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVIII/298/2005
  2. Uchwała Nr XXXVIII/298/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVIII/297/2005
  z dnia 28.11.2005 r.
  w sprawie: przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVIII/297/2005
  2. Uchwała Nr XXXVIII/297/2005 - załącznik
  3. Prawomocny wyrok z dnia 23 luty 2018r
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVIII/296/2005
  z dnia 28 listopada 2005 roku
  w sprawie: zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVIII/296/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVIII/295/2005
  z dnia 28 listopada 2005 roku
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary do wydawania decyzji w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVIII/295/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVIII/294/2005
  z dnia 28 listopada 2005 roku
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary na 2006 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVIII/294/2005
  2. Uchwała Nr XXXVIII/294/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVIII/293/2005
  z dnia 28 listopada 2005 r.
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2006 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVIII/293/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVIII/292/2005
  z dnia 28 listopada 2005 r.
  w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVIII/292/2005
  2. Uchwała Nr XXXVIII/292/2005 - załącznik 1.
  3. Uchwała Nr XXXVIII/292/2005 - załącznik 2.
  4. Uchwała Nr XXXVIII/292/2005 - załącznik 3.
  5. Uchwała Nr XXXVIII/292/2005 - załącznik 4.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVII/291/2005
  z dnia 27 października 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVII/291/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVII/290/2005
  z dnia 27 października 2005 r.
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Preczowie ozn. nrnr 425/2, 409/1 na rzecz osób fizycznych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVII/290/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVII/289/2005
  z dnia 27.10.2005 r.
  w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVII/289/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVI/288/2005
  z dnia 27 września 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVI/288/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVI/287/2005
  z dnia 27.09.2005 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Krystyny i Kazimierza Bijaków oraz Państwa Ireny i Edwarda Solipiwko zam.w Preczowie na działalność Wójta Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVI/287/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVI/286/2005
  z dnia 27.IW.2005 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/225/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVI/286/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVI/285/2005
  z dnia 27.09.2005r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/214/2004 Rady Gminy Psary z dnia 27.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na 2005r.

  Lista załączników
  1. chwała Nr XXXVI/285/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVI/284/2005
  z dnia 27 września 2005r,
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Góra Siewierska.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVI/284/2005
  2. Uchwała Nr XXXVI/284/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVI/283/2005
  z dnia 27.09-2005 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVI/283/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVI/282/2005
  z dnia 27 września 2005 r.
  w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej ozn. nrnr działek 1210/1, 1211/3, położonej w Dąbiu stanowiącej zasób gminny.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVI/282/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVI/281/2005
  z dnia 27 września 2005 r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania p.n.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczyk, w Gródkowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVI/281/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVI/280/2005
  z dnia 27 września 2005 r.
  w sprawie: Przyjęcia do wykonania "Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2005- 2013".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVI/280/2005
  2. Uchwała Nr XXXVI/280/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXVI/279/2005
  z dnia 27 września 2005 r.
  w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Psary na lata 2005-2033.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVI/279/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXV/278/2005
  z dnia 30 sierpnia 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/278/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXV/277/2005
  z dnia 30 sierpnia 2005 r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na finansowanie zadań inwestycyjnych: "Budowa chodnika chodnika przy ul. Wiejskiej w Sarnowie", "Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Psarach", "Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Psarach", "Budowa chodnika przy ul. Grodzieckiej w Gródkowie" w latach 2005-2007.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/277/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXV/276/2005
  z dnia 30 sierpnia 2005 r.
  w sprawie: budowy chodnika przy ul. Grodzieckiej w Gródkowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/276/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXV/275/2005
  z dnia 30 sierpnia 2005 r.
  w sprawie: budowy stacji uzdatniania wody w Malinowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/275/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXV/274/2005
  z dnia 30 sierpnia 2005 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/245/2005 Rady Gminy Psary z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/274/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXV/273/2005
  z dnia 30.08.2005 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/273/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXV/272/2005
  z dnia 30.VIII 2005r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki Zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/272/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIV/271/2005
  z dnia 16 czerwca 2005 r.
  w sprawie: powołania SKARBNIKA GMINY.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIV/271/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIV/270/2005
  z dnia 16 czerwca 2005 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji p.n. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIV/270/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIV/269/2005
  z dnia 16 czerwca 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIV/269/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIV/268/2005
  z dnia 16 czerwca 2005 roku
  w sprawie: wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIV/268/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIV/267/2005
  z dnia 16 czerwca 2005 roku
  w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Sarnowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIV/267/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIV/266/2005
  z dnia 16 czerwca 2005 roku
  w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIV/266/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIV/265/2005
  z dnia 16 czerwca 2005 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/25Q/2005 Rady Gminy Psary z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIV/265/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIII/264/2005
  z dnia 23 maja 2005 r.
  w sprawie: odwołania SKARBNIKA GMINY.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/264/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIII/263/2005
  z dnia 23 maja 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/263/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIII/262/2005
  z dnia 23 maja 2005 roku
  w sprawie: przystąpienia do porozumienia o utworzeniu Regionu Zagłębie oraz zawarcia porozumienia o współpracy z Transeuropejskim Stowarzyszeniem Gmin T.F.M.A.(Trans European Municipality Association).

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/262/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIII/261/2005
  z dnia 23 maja 2005 r.
  w sprawie : sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Górze Siewierskiej przy ul.Górnej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/261/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIII/260/2005
  z dnia 23 maja 2005 roku
  w sprawie: zmiany STATUTU GMINNEJ BlBLlOTEKI PUBLICZNEJ w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/260/2005
  2. Uchwała Nr XXXIII/260/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIII/259/2005
  z dnia 23 maja 2005 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX1/245/2005 Rady Gminy Psary z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/259/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIII/258/2005
  z dnia 23 maja 2005 roku
  w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVH1/221/2004 Rady Gminy Psary z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/258/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXIII/257/2005
  z dnia 23 maja 2005 roku
  w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVI11/220/2004 Rady Gminy Psary z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/257/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXII/256/2005
  z dnia 27 kwietnia 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/256/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXII/255/2005
  z dnia 27.04.2005 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/255/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXII/254/2005
  z dnia 27 kwietnia 2005r.
  w sprawie: wystąpienia o połączenie wsi Goląsza Biska i wsi Goląsza Dolna w jedną wieś o nazwie Goląsza Dolna.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/254/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXII/253/2005
  z dnia 27 kwietnia 2005r.
  w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy i określenia rodzajowego miejscowości Dąbie-Swaty.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/253/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXII/252/2005
  z dnia 27 kwietnia 2005r.
  w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Chrobakowe.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/252/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXII/251/2005
  z dnia 27 kwietnia 2005r,
  w sprawie: wystąpienia o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Brzękowice Dolne.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/251/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXII/250/2005
  z dnia 27 kwietnia 2005 roku
  w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno — wychowawcze.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/250/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXII/249/2005
  z dnia 27 kwietnia 2005 r.
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/249/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXI/248/2005
  z dnia 29 marca 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/248/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXI/247/2005
  z dnia 29.03.2005 r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary z siedzibą w Gródkowie za 2004 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/247/2005
  2. Uchwała Nr XXXI/247/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXI/246/2005
  z dnia 29.03.2005 r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach za 2004 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/246/2005
  2. Uchwała Nr XXXI/246/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXI/245/2005
  z dnia 29 marca 2005r,
  w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/245/2005
  2. Uchwała Nr XXXI/245/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXI/244/2005
  z dnia 29 marca 2005 r.
  w sprawie: dokonania zmiany w uchwale Nr X/95/2003 Rady Gminy Psary z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/244/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXXI/243/2005
  z dnia 29 marca 2005 r.
  w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr 321, k.m.3,położonej w Psarach przy ul.Zwycięstwa.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/243/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/242/2005
  z dnia 28 lutego 2005 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/242/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/241/2005
  z dnia 28 lutego 2005 r.
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie" celem ograniczenia potrzeb cieplnych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/241/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/240/2005
  z dnia 28 lutego 2005 r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr XXiX/224/2005 z dnia 31 stycznia 2005 w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/240/2005
  2. Uchwała Nr XXX/240/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/239/2005
  z dnia 28 lutego 2005 r.
  w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Psary", "Sarnów", "Dąbie", "Gródków", "Góra Siewierska".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/239/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/238/2005
  z dnia 28 lutego 2005 r.
  w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez ZGK w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/238/2005
  2. Uchwała Nr XXX/238/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/237/2005
  z dnia 28 lutego 20O5 r.
  w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Goląsza Dolna i wsi Goląsza Biska konsultacji, dotyczących połączenia wsi Goląsza Dolna i wsi Goląsza Biska w jedną wieś o nazwie Goląsza Dolna.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/237/2005
  2. Uchwała Nr XXX/237/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/236/2005
  z dnia 28 lutego 2005 r.
  w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami Dąbie-Swaty stanowiące część wsi Dąbie konsultacji dotyczących utworzenia z tej części, nowej wsi o nazwie Dąbie Górne.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/236/2005
  2. Uchwała Nr XXX/236/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/235/2005
  z dnia 29 lutego 2005r
  w sprawie: przeprowadzenia i mieszkańcami wsi Chrobakowe konsultacji, dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Chrobakowe na Dąbie Chrobakowe.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/235/2005
  2. Uchwała Nr XXX/235/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/234/2005
  z dnia 28 lutego 2005 r.
  w sprawie: przeprowadzania z mieszkańcami Brzękowic Dolnych, stanowiących część wsi Brzękowice-Wał konsultacji, dotyczących utworzenia samodzielniej wsi o nazwie Brzękowice Dolne.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/234/2005
  2. Uchwała Nr XXX/234/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/233/2005
  z dnia 28 lutego 20O5 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/5/2002 Rady Gminy Psary z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska i ustalenia składu osobowego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/233/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXX/232/2005
  z dnia 28 lutego 2005 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/3/2002 Rady Gminy Psary z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXX/232/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIX/231/2005
  z dnia 31 stycznia 2005 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/221/2004 Rady Gminy Psary z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/231/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIX/230/2005
  z dnia 31 stycznia 2005 roku
  w sprawie : zmiany Uchwały NrXXVIII/220/2004 Rady Gminy Psary z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/230/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIX/229/2005
  z dnia 31.01.2005 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/229/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIX/228/2005
  z dnia 31 stycznia 2005 roku
  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/228/2005
  2. Uchwała Nr XXIX/228/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIX/227/2005
  z dnia 31 stycznia 2005 r.
  w sprawie: utworzenia rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/227/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIX/226/2005
  z dnia 31 stycznia 2005 roku
  w sprawie: uchylenia uchwał Rady Gminy Psary tworzących środki specjalne: Uchwały Nr X/9S/99 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych przy gimnazjum, Uchwały Nr XXXII / 266/2 002 Rady Gminy Psary z dnia 25 1utego 2002 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych przy przedszkolach publicznych działających na terenie gminy, Uchwały NrXXXV/309/2002 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/226/2005
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIX/225/2005
  z dnia 31 stycznia 2005r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska na 2005r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/225/2005
  2. Uchwała Nr XXIX/225/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIX/224/2005
  z dnia 31 stycznia 2005 r.
  w sprawie: budżetu gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIX/224/2005
  2. Uchwała Nr XXIX/224/2005 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra