Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2004

    Uchwała Nr XXVIII/223/2004
  z dnia 27 grudzień 2004 r.
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/223/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/222/2004
  z dnia 27 grudnia 2004 roku
  sprawie : zmiany Uchwały NrXXVIII/233/2001 Rady Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/222/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/221/2004
  z dnia 27 grudnia 2004 roku
  w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/221/2004
  2. Uchwała Nr XXVIII/221/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/220/2004
  z dnia 27 grudnia 2004 roku
  w sprawie : uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/220/2004
  2. Uchwała Nr XXVIII/220/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/219/2004
  z dnia 27 grudnia 2004 r.
  w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/219/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/218/2004
  z dnia 27.12. 2004 roku
  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PROKILAKTYK11 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/218/2004
  2. Uchwała Nr XXVIII/218/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/217/2004
  z dnia 27.12.2004r.
  w sprawie : szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/217/2004
  2. O Gminie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/216/2004
  z dnia 27 grudnia 2004 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/4/2002 Rady Gminy Psary z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy i ustalenia składu osobowego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/216/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/215/2004
  z dnia 27 grudnia 2004r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1/3/2002 Rady Gminy Psary z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/215/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/214/2004
  z dnia 27 grudnia 2004 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/214/2004
  2. Uchwała Nr XXVIII/214/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/213/2004
  z dnia 27 grudnia 2004 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na 2005r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/213/2004
  2. Uchwała Nr XXVIII/213/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVIII/212/2004
  z dnia 27 grudnia 2004 r.
  w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Psary na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVIII/212/2004
  2. Uchwała Nr XXVIII/212/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/211/2004
  z dnia 29 1istopada 2004 r.
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/211/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/210/2004
  z dnia 29 listopada 2004 r.
  w sprawie: wyboru do bankowej obsługi budżetu gminy Psary Bank Spółdzielczy w Będzinie z siedzibą - Będzin ul. Modrzejowska 73.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/210/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/209/2004
  z dnia 29 1istopada 2004 r.
  w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/209/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/208/2004
  z dnia 29 listopada 2004 r_
  w sprawie : wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Psary P. Anny Kotula.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/208/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/207/2004
  z dnia 29.11.2004 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/207/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/206/2004
  z dnia 29 listopada 2004 r.
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska, przy ul. Kościuszki w gminie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/206/2004
  2. Uchwała Nr XXVII/206/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/205/2004
  z dnia 29 listopada 2004 r.
  w sprawie: nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonej nr działki 411/2 k.m 3, położonej w Psarach, stanowiącej własność osób fizycznych, zajętej pod drogę gminną.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/205/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/204/2004
  z dnia 29 listopada 2004r.
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Preczowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/204/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/203/2004
  z dnia 29 listopada 2004 roku
  w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/8O/2003 Rady Gminy Psary z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za usługi Świadczone przez przedszkola z terenu gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/203/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/202/2004
  z dnia 29 listopada 2004 r.
  w sprawie: inkasa podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/202/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/201/2004
  z dnia 29 listopada 2004 r
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/201/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVII/200/2004
  z dnia 29 listopada 2004 r.
  w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/200/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVI/199/2004
  z dnia 28 października 2004
  w sprawie: zmian w budżecie na 2004r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVI/199/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVI/198/2004
  z dnia 28 października 2004 roku
  w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVI/198/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVI/197/2004
  z dnia 28 października 2004 roku
  w sprawie: regulaminu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , dla ktorych organem prowadzącym jest gmina Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVI/197/2004
  2. Uchwała Nr XXVI/197/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVI/196/2004
  z dnia 28 października 2004 roku
  w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVI/196/2004
  2. Uchwała Nr XXVI/196/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVI/195/2004
  z dnia 28 października 2004 r.
  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/119/2003 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2003r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVI/195/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVI/194/2004
  z dnia 23 października 2004 r.
  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/118/2003 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.20G3r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu Finansów i Gospodarki Gminy na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVI/194/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXVI/193/2004
  z dnia 28 października 2004 r.
  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/116/2003 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2003 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Psary na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVI/193/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXV/192/2004
  z dnia 30 września 2004
  w sprawie: zmian w budżecie gminy mi 2004r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/192/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXV/191/2004
  z dnia 30 września 2004 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/191/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXV/190/2004
  z dnia 30.09.2004 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/190/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXV/189/2004
  z dnia 30 września 2004 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Społecznego Komitetu Obrony Przedszkola w Psarach i Sołtysa Sołectwa Psary w sprawie zamknięcia Przedszkola w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/189/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXV/188/2004
  z dnia 30wrzesnia 2004 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Józefa Smyczyka zam. w Górze Siewierskiej ul. Kościuszki 69 w sprawie zanieczyszczonego rowu przydrożnego przy ul.Kościuszki w Górze Siewierskiej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/188/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXV/187/2004
  z dnia 30.09.2004r.
  w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/187/2004
  2. Uchwała Nr XXV/187/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXV/186/2004
  z dnia 30 września 2004 r.
  w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele nie związane z budową drogi, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/186/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXV/185/2004
  z dnia 30 września 2004 r.
  w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Psary na lata 2004 - 2015", stanowiącego część Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/185/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXV/184/2004
  z dnia 30 września 2004 r.
  w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2004-2015".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/184/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIV/183/2004
  z dnia 25 sierpnia 2004 r.
  w sprawie: zobowiązania Wójta Gminy Psary do zapewnienia miejsc w funkcjonujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla dzieci zapisanych do Przedszkola Publicznego w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIV/183/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIV/182/2004
  z dnia 25 sierpnia 2004
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIV/182/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIV/181/2004
  z dnia 25 sierpnia 2004r.
  w sprawie: zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIV/181/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIV/180/2004
  z dnia 25 sierpnia 2004r.
  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIII/178/2004 Rady Gminy Psary z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Psary do zapewnienia miejsc w funkcjonujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla dzieci zapisanych do Przedszkola Publicznego w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIV/180/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIII/179/2004
  z dnia 29 lipca 2004 r.
  w sprawie: uchylenia uchwały o sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Preczowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIII/179/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIII/178/2004
  z dnia 29 lipca 2004 r.
  w sprawie: zobowiązania Wójta Gminy Psary do zapewnienia miejsc w funkcjonujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla dzieci zapisanych do Przedszkola Publicznego w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIII/178/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIII/177/2004
  z dnia 29 lipca 2004 roku
  w sprawie: remontu i przebudowy dostosowującej do wymogów prawa budowlanego dotychczasowego budynku Przedszkola Publicznego w Psarach przy ulicy Łącznej 21.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIII/177/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXII/176/2004
  z dnia 5 lipca 2004r.
  w sprawie: zamiaru budowy nowego przedszkola w sołectwie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXII/176/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXI/175/2004
  z dnia 28,06.2004 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXI/175/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXI/174/2004
  z dnia 28 czerwca 2004r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXI/174/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXI/173/2004
  z dnia 28 czerwca 2004r.
  w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczenia.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXI/173/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXI/172/2004
  z dnia 28. 06. 2004
  w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIV/ 122 / 2003 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2003 roku w sprawie Uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXI/172/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXI/171/2004
  z dnia 28.06.2004r.
  w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXI/171/2004
  2. Uchwała Nr XXI/171/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XX/170/2004
  z dnia 26 maja 2004 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XX/170/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XX/169/2004
  z dnia 26 miya 2004 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Mariana KOZIEŁA - Wójta Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XX/169/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XX/168/2004
  z dnia 26 maja 2004 r.
  w sprawie : nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonej nr 119/3, km 2 położonej w Preczowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XX/168/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XX/167/2004
  z dnia 26 maja 2004 r.
  w sprawie : ustalenia cen za usługi pogrzebowe i cmentarne świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Strzyżowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XX/167/2004
  2. Uchwała Nr XX/167/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XX/166/2004
  z dnia 26 maja 2004 r.
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Psary przy ul. Kolejowej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XX/166/2004
  2. Uchwała Nr XX/166/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XX/165/2004
  z dnia 26 maja 2004 r.
  w sprawie: Zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XX/165/2004
  2. Uchwała Nr XX/165/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIX/164/2004
  z dnia 22 kwietnia 2004 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIX/164/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIX/163/2004
  z dnia 22 kwietnia 2004 i
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Alfonsa Wieczorka zam.w Grodkowie
  ul. G6rna 10 na niewłaściwy sposób załatwienia jego sprawy dot. rozgraniczenia drogi lokalnej nr D -526 w Grodkowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIX/163/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIX/162/2004
  z dnia 22 kwietnia 2004 roku
  w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Psary publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których dzieci 6-letnie odbywać będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIX/162/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIX/161/2004
  Z DNIA 22 kwietnia 2flfl4r.
  w sprawie: określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIX/161/2004
  2. Uchwała Nr XIX/161/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIX/160/2004
  Z DNIA 22.04.2004
  w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Psary Nr XVII/149/2004 z dnia 16.III.2004r. dotyczącej powołania Społecznej Rady Redakcyjnej gazety "Echo Gminy Psary".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIX/160/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIX/159/2004
  z dnia 22.04.2004 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIX/159/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIX/158/2004
  z dnia 22 kwietnia 2004 r
  w sprawie: zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIX/158/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIX/157/2004
  z dnia 22 kwietnia 2004 r.
  w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2003 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIX/157/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVIII/156/2004
  z dnia 31 marca 2004 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVIII/156/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVIII/155/2004
  z dnia 31 marca 2004 n
  w sprawie: finansowania zadania realizowanego przez Gminę Psary przy udziale środków z Programu SAPARD.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVIII/155/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVIII/154/2004
  z dnia 31 marca 2D04r
  w sprawie: uchylenia uchwał Rady Gminy Psary w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw w gminie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVIII/154/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVIII/153/2004
  z dnia 31.03.2004
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary w Grodkowie za 2003 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVIII/153/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVIII/152/2004
  z dnia 31.03.2004 r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach za 2003 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVIII/152/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVIII/151/2004
  z dnia 31 marca 2004 r.
  w sprawie: zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVIII/151/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVII/150/2004
  z dnia 16 marca 2004 n
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVII/150/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVII/149/2004
  Z DNIA 16.03.2004
  w sprawie: powołania Społecznej Rady Redakcyjnej gazety "Echo Gminy Psary".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVII/149/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVII/148/2004
  z dnia 16 marca 2004 roku
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Psary Nr XIX / i 69 / 2000 z 22.09.2000 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVII/148/2004
  2. Uchwała Nr XVII/148/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVII/147/2004
  z dnia 16 marca 2004 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/120/2003 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od posiadania psa oraz opłat lokalnych na 2004r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVII/147/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVI/146/2004
  z dnia 27 lutego 2004 r.
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/146/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVI/145/2004
  z dnia 27 lutego 2004 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/127/2003 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Psary oraz rodzaju i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/145/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVI/144/2004
  z dnia 27 lutego 2004 r.
  w sprawie: sprzeda£y w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Psarach przy ul. Kolejowej stanowiącej gminny zasób.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/144/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XVI/143/2004
  z dnia 27 lutego 2004 r.
  w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Malinowicach przy ul. Słonecznej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/143/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/142/2004
  z dnia 30 stycznia 20004 r.
  w sprawie: zamiaru odebrania wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej osobowości prawnej i włączenia ich do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/142/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/141/2004
  .
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/140/2004
  z dnia 3o stycznia 2004 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska przy ul. Kościuszki.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/140/2004
  2. Uchwała Nr XV/140/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/139/2004
  z dnia 30 stycznia 2004 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Psary Nr XI/110/99 z dnia 27 października 1999 r. w sprawie dzierżawy części działki oznaczonej nr 96/8 k.m.4 w Górze Siewierskiej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/139/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/138/2004
  z dnia 30 stycznia 2004 r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonych nr nr dziatek 665/4 i 679/8 k.m.4, położonych Preczowie, stanowiących własność osób fizycznych, zajętych pod drogę gminną.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/138/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/137/2004
  z dnia 30 stycznia 2004 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania p.n. "Remont budynku stacji wodociągowej oraz włączenie istniejącego ujścia wody do sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/137/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/136/2004
  z dnia 30 stycznia 2004 r.
  w_sprawie: niezaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji p.n. "Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Podwale w Strzyżowicach".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/136/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/135/2004
  z dnia 30 stycznia 2004 r
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji p.n. "Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej w Grodkowie".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/135/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/134/2004
  z dnia 30 stycznia 2004 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie celem ograniczenia potrzeb cieplnych".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/134/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/133/2004
  z dnia 30 stycznia 2004 r.
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sarnowie celem ograniczenia potrzeb cieplnych".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/133/2004
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XV/132/2004
  z dnia 30 stycznia 2004 r.
  w sprawie: budżetu gminy na 20O4 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/132/2004
  2. Uchwała Nr XV/132/2004 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra