Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2003

    Uchwała Nr XIV/131/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/131/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/130/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 r.
  w sprawie: uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/130/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/129/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatku specjalnego Pana Mariana KOZIEŁA - Wójta Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/129/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/128/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady i radnych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/128/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/127/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 v.
  w sprawie: procedury uchwalenia budżetu Gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/127/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/126/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie w 2004 roku.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/126/2003
  2. XIV 126 2003-załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/125/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 r.
  w sprawie: "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska, w rejonie ul. Kościuszki".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/125/2003
  2. Uchwała Nr XIV/125/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/124/2003
  z dnia 29 grudnia 2003r.
  w sprawie: szczegółowych zasad trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/124/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/123/2003
  Z DNIA 29.12.2003r.
  w sprawie: uchwalenia STATUTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY PSARY.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/123/2003
  2. Uchwała Nr XIV/123/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/122/2003
  z dnia 29.12.2003r.
  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/122/2003
  2. Uchwała Nr XIV/122/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/121/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 r.
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/121/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/120/2003
  z dnia 29 grudnia 2003r.
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od posiadania psa oraz opłat lokalnych na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/120/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/119/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska na 2004r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/119/2003
  2. Uchwała Nr XIV/119/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/118/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na 2004r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/118/2003
  2. Uchwała Nr XIV/118/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/117/2003
  z dnia 29 grudnia 2003 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na 2004r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/117/2003
  2. Uchwała Nr XIV/117/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/116/2003
  z dnia 29.12.2003 r.
  w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Psary na 2004 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/116/2003
  2. Uchwała Nr XIV/116/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIV/115/2003
  z dnia 29.10.2003r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/115/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIII/114/2003
  z dnia 17 listopada 2003 r.
  w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Psarach" celem ograniczenia potrzeb cieplnych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/114/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XIII/113/2003
  z dnia 17 listopada 2003 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/113/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XII/112/2003
  z dnia 29.10.2003 r.
  w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/112/2003
  2. Uchwała Nr XII/112/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XII/111/2003
  z dnia 29.10.2003r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej częściowego przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/111/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XII/110/2003
  z dnia 29 października 2003
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/110/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/109/2003
  z dnia 29 września 2003
  w sprawie: zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Psary z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie: przyjęcia do wykonania "Wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/109/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/108/2003
  z dnia 29.09.2003 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Józefa Smyczyka zam.Góra Siewierska ul.Kościuszki 69 na niewłaściwe działania Zastępcy Wójta odnośnie naruszenia stanu posiadania skarżącego oraz gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/108/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/107/2003
  z dnia 29.09.2003 r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Szastaka zam. Preczów ul. Sosnowa 4, na niewłaściwy sposób załatwienia jego sprawy dotyczącej uciążliwej działalności punktu piwnego w Preczowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/107/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/106/2003
  z dnia 29 września 2003 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/106/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/105/2003
  z dnia 29 września 2003 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji pn. "Obudowa studni wierconej wraz z wcinką do istniejącego rurociągu w Malinowicach ul. Szkolna".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/105/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/104/2003
  z dnia 29 września 2003 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji pn. "Obudowa źródła wody wraz z wcinką do istniejącego rurociągu w Górze Siewierskiej".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/104/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/103/2003
  z dnia 29 września 2003 r.
  w sprawie : Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji pn. "Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Podwale w Strzyżowicach".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/103/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/102/2003
  z dnia 29 września 2003 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji pn. "Modernizacje nawierzchni drogi dojazdowej do pól Nr D-49 i D-47/1 Psary, Strzyżowice".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/102/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/101/2003
  z dnia 29 września 2003 r.
  w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji pn. "Remont ul. Leśnej i Browarnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Leśnej w Sarnowie"

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/101/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/100/2003
  z dnia 29 września 2003r.
  w sprawie: dokonania zmiany w uchwale Rady Gminy Psary Nr XXXIV/293/2002 z dnia 29 kwietnia 2002r. dotyczącej sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób, położonej w Górze Siewierskiej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/100/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XI/99/2003
  Z DNIA 29 września 2003r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości złożonej z działek o nrnr 456/28 i 456/29. k.m.3, położonej w Górze Siewierskiej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XI/99/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/98/2003
  z dnia 28 08.2003 r.
  w sprawie : powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/98/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/97/2003
  z dnia 28.2003 r.
  w sprawie: uchwalenia statutów sołectw.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/97/2003
  2. Uchwała Nr X/97/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/96/2003
  z dnia 28 sierpnia 2003 r.
  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VI/54/2003 Rady Gminy w Psarach z dnia 14.03.2003r. w sprawie upoważnienia Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach do wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w komunikacji.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/96/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/95/2003
  z dnia 28 sierpnia 2003r.
  w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s komunalizacji mienia Gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/95/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/94/2003
  z dnia 23 sierpnia 2003 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Psary przy ul. Kolejowej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/94/2003
  2. Uchwała Nr X/94/2003 - załcznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/93/2003
  Z DNIA 28 sierpnia 2003r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej w Psarach stanowiącej gminny zasób.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/93/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/92/2003
  z dnia 28 sierpnia 2003 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/92/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/91/2003
  z dnia 28 sierpnia 2003 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji pn. "Obudowa studni wierconej wraz z wcinką do istniejącego rurociągu w Malinowicach ul. Szkolna".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/91/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/90/2003
  z dnia 28 sierpnia 2003 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji pn, "Obudowa źródła wody wraz z wcinką do istniejącego rurociągu w Gorze Siewierskiej".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/90/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/89/2003
  z dnia 28 sierpnia 2003 r.
  w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje. inwestycji pn."Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Podwale w Strzyżowicach".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/89/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/88/2003
  z dnia 28 sierpniu 2003 r.
  sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji pn "Modernizacja_ nawierzchni drogi dojazdowej do pól Nr D-49 i D-47/1 Psary, Strzyżowice".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/88/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/87/2003
  z dnia 28 sierpnia 2003 r.
  w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji pn. "Remont ul. Leśnej i Browarnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Leśnej w Sarnowie".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/87/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/86/2003
  z dnia 28 sierpnia 2003 r.
  w sprawie: przyjęcia do wykonania "Wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2003-2006".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/86/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr X/85/2003
  z dnia 28 sierpnia 2003 r.
  w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju Gminy Psary na lata 2003 - 2006.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/85/2003
  2. Uchwała Nr X/85/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/84/2003
  z dnia 30 czerwca 2003 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/84/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/83/2003
  z dnia 30 czerwca 2003 r.
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW na realizację inwestycji p.n. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Psarach".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/83/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/82/2003
  Z DNIA 30 czerwca 2003 r.
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ozn. nr 2086/1 k.m.7 położonej w Psarach na rzecz osoby fizycznej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/82/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/81/2003
  Z DNIA 30 czerwca 2003r.
  w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntownej ozn. nr 90/1 k.m.4 zabudowanej położonej w Górze Siewierskiej na rzecz właścicieli budynków.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/81/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/80/2003
  z dnia 30 czerwca 2003 roku
  w sprawie: zasad i trybu pobierania opłat za usługi świadczone przez przedszkola z terenu Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/80/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/79/2003
  z dnia 30 czerwca 2003 r.
  w sprawie: uchwalenia aktualizacji "Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Psary ".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/79/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/78/2003
  z dnia 30.06.2003 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/65/2003 Rady Gminy Psary z dnia 26.05.2003 r. w sprawie Statutu Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/78/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/77/2003
  z dnia 26 maja 2003r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/77/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/76/2003
  z dnia 26.05.2003
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach za 2002 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/76/2003
  2. Uchwała Nr VIII/76/2003 - załącznik 1.
  3. Uchwała Nr VIII/76/2003 - załącznik 2.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/75/2003
  z dnia 26.05.2003r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary w Grodkowie za 2002 rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/75/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/74/2003
  z dnia 26.05.2003 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/6/2002 Rady Gminy Psary z dnia 28.11.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady i radnych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/74/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/73/2003
  z dnia 26.05.2003 r.
  w sprawie : uchwalenia wysokości diet die sołtysów.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/73/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/72/2003
  z dnia 26 maja 2003r.
  w sprawie: zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/72/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/71/2003
  z dnia 26.05.2003 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej częściowego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/71/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/70/2003
  z dnia 26.05.2003 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii do opracowania koncepcji restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych dla których Rada Powiatu Będzińskiego jest organem założycielskim.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/70/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/69/2003
  z dnia 26.05.?003 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej częściowo przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/69/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/68/2003
  z dnia 26.05.2003r.
  w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego z 83/150 Cz. udziału w częściach wspólnych budynku i przynależnym budynkiem gospodarczym wraz z 83/150 cz. udziału w działce gruntu.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/68/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/67/2003
  z dnia 26.05.2003r.
  w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nr 360/3, k.m.3. obręb Dąbie wraz z zabudowaniami na rzecz obecnego najemcy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/67/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/66/2003
  z dnia 26 maja 2003r.
  w sprawie: zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Wiejskiej w sołectwie Malinowice".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/66/2003
  2. Uchwała Nr VIII/66/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VIII/65/2003
  z dnia 26.05.2003 r.
  w sprawie: Statusu Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/65/2003
  2. Uchwała Nr VIII/65/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/64/2003
  z dnia 28 kwietnia 2003 r.
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Preczowie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/64/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/63/2003
  z dnia 28 kwietnia 2003 roku
  w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/63/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/62/2003
  z dnia 26 kwietnia 2003 r.
  w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska, w rejonie ul. Kościuszki.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/62/2003
  2. Uchwała Nr VII/62/2003 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/61/2003
  z dnia 28.04.2003r.
  w sprawie: poparcia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich zawartego w Uchwale Nr VI1/47/03 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 marca 2003 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/61/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/60/2003
  z dnia 28 kwietnia 2003 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji p.n. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Psarach".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/60/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/59/2003
  z dnia 28 kwietnia 2003 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/59/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/58/2003
  z dnia 28 kwietnia 2003 r.
  w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2002 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/58/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/57/2003
  z dnia 14 marca 2003 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/57/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/56/2003
  z dnia 14 marca 2003 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji p. n."Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Psarach".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/56/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/55/2003
  z dnia 14.03.2003r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Psary Nr IV/41/2002 z dnia 30 grudnia 2002r dotyczącej oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia położonej w Psarach, stanowiącej gminny zasób.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/55/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/54/2003
  z dnia 14 marca 2003 r.
  w sprawie: upoważnienia Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach do wydania zezwoleń na wykonanie przewozów regularnych w komunikacji miejskiej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/54/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/53/2003
  z dnia 14.03.2003r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonej nr 624/2. k.m.3. położonej w Gródkowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/53/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/52/2003
  z dnia 14.03.2003 r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonej nr 75/5 k m 2. położonej w Brzękowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/52/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/51/2003
  z dnia 14.03.2003 r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości złożonej z działek nr 96/10 i 96/11 k.m.4, położonej w Górze Siewierskiej.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/51/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/50/2003
  z dnia 14 marca2003r
  w sprawie: zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/50/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VI/49/2003
  z dnia 14 marca 20O3 r.
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Psary ".

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/49/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/48/2003
  z dnia 30 stycznia 2003 r.
  w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Psary, dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/48/2003
  2. Uchwała Nr V/48/2003 - załącznik 1.
  3. Uchwała Nr V/48/2003 - załącznik 2.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/47/2003
  z dnia 30 stycznia 2003r.
  w sprawie: ustalenia regulaminu odprowadzania ścieków przez Inwestora Górnośląskiego S.A. Katowice ul. Roździeńskiego 188.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/47/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr V/46/2003
  z dnia 30.01.2003 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/27 2002 r. Rady Gminy Psary z 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/46/2003
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra