Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
              ---- Termomodernizacja wraz z remontem i przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie
              ---- Budowa wodociągu gminnego Sarnów, Preczów - Gmina Psary
              ---- Usługi w zakresie demontażu, odbioru i przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych zebranych z terenu Gminy Psary
              ---- Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. "czerwony kamień" I – ETAP wykonanie podbudowy
              ---- Budowa dróg dojazdowych do działek położonych w Górze Siewierskiej tzw. "czerwony kamień"
              ---- Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000 PLN na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Oś
              ---- Opracowanie dokumentacji projektowych na dobudowę, przebudowę i remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Psary, dla zadań podzielonych na 3 części
              ---- Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie 2009 / 2010
              ---- Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000 PLN na realizację inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. czerwony kamień
              ---- Dostawa materiałów budowlanych do budowy lokali socjalnych w Psarach przy ul. Szkolnej 100
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2009

    Zamówienia Publiczne - rok 2009
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  25.11.2009r. ZP-341-10/09 Dostawa materiałów budowlanych do budowy lokali socjalnych w Psarach przy ul. Szkolnej 100.
  20.10.2009r. ZP-341-9/09 Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000 PLN na realizację inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. czerwony kamień
  16.10.2009r. ZP-341-8/09 Zimowego utrzymania dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie 2009 / 2010
  13.08.2009r. ZP-341-7/09 Opracowanie dokumentacji projektowych na dobudowę, przebudowę i remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Psary, dla zadań podzielonych na 3 części
  16.06.2009r. ZP-341-6/09 Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie
  1 000 000 PLN na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie
  09.06.2009r. ZP-341-5/09 Budowa dróg dojazdowych do działek położonych w Górze Siewierskiej tzw. "czerwony kamień"
  30.04.2009r. ZP-341-4/09 Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. "czerwony kamień" I – ETAP wykonanie podbudowy
  16.04.2009r. ZP-341-3/09 Usługi w zakresie demontażu, odbioru i przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych zebranych z terenu Gminy Psary
  18.03.2009r. ZP-341-2/09 Budowa wodociągu gminnego Sarnów, Preczów - Gmina Psary
  11.02.2009r. ZP-340-1/09 Termomodernizacja wraz z remontem i przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Termomodernizacja wraz z remontem i przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie
  2. Budowa wodociągu gminnego Sarnów, Preczów - Gmina Psary
  3. Usługi w zakresie demontażu, odbioru i przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych zebranych z terenu Gminy Psary
  4. Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. "czerwony kamień" I – ETAP wykonanie podbudowy
  5. Budowa dróg dojazdowych do działek położonych w Górze Siewierskiej tzw. "czerwony kamień"
  6. Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000 PLN na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Oś
  7. Opracowanie dokumentacji projektowych na dobudowę, przebudowę i remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Psary, dla zadań podzielonych na 3 części
  8. Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie 2009 / 2010
  9. Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000 PLN na realizację inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej tzw. czerwony kamień
  10. Dostawa materiałów budowlanych do budowy lokali socjalnych w Psarach przy ul. Szkolnej 100
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra