Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
              ---- Termomodernizacja wraz z rozbudową i modernizacją źródła ciepła i instalacją grzewczą w budynku przedszkola publicznego w Strzyżowicach przy ul. 1 Maja 17
              ---- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek położonych w Górze Siewierskiej tzw. Czerwony Kamień.
              ---- Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 100 000 PLN na realizację zakupów inwestycyjnych
              ---- Dostawa materiałów na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Granicznej w Psarach i Strzyżowicach.
              ---- Budowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej Dąbie-Chrobakowe nad potokiem Pagor.
              ---- Opracowanie proj. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego Gminy Psary oraz opracowanie proj. miejscowych planów zagospod. przestrzennego w sołectwach
              ---- Dowóz dzieci do placówek oświatowych
              ---- Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Psarach
              ---- Budowa wodociągu gminnego: Sarnów - Preczów
              ---- Remont fragmentu drogi i chodnika przy ulicy Szkolnej w Sarnowie
              ---- Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie 2008/2009
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2008

    Zamówienia Publiczne - rok 2008
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  08.10.2008r. ZP-340-9/08 Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie 2008/2009.
  08.10.2008r. ZP-340-8/08 Remont fragmentu drogi i chodnika przy ulicy Szkolnej w Sarnowie.
  19.09.2008r. ZP-340-7/08 Budowa wodociągu gminnego: Sarnów - Preczów
  11.09.2008r. ZP-340-6/08 Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Psarach.
  07.08.2008r. ??? Dowóz dzieci do placówek oświatowych.
  27.06.2008r. ??? Opracowanie proj. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego Gminy Psary oraz opracowanie proj. miejscowych planów zagospod. przestrzennego w sołectwach.
  06.06.2008r. ZP-340-5/08 Budowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej Dąbie-Chrobakowe nad potokiem Pagor.
  22.04.2008r. ZP-340-4/08 Dostawa materiałów na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Granicznej w Psarach i Strzyżowicach.
  11.04.2008r. ZP-340-3/08 Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 100 000 PLN na realizację zakupów inwestycyjnych.
  25.02.2008r. ZP-340-2/08 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek położonych w Górze Siewierskiej tzw. Czerwony Kamień.
  29.01.2008r. ZP-340-1/08 Termomodernizacja wraz z rozbudową i modernizacją źródła ciepła i instalacją grzewczą w budynku przedszkola publicznego w Strzyżowicach przy ul. 1 Maja 17.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Termomodernizacja wraz z rozbudową i modernizacją źródła ciepła i instalacją grzewczą w budynku przedszkola publicznego w Strzyżowicach przy ul. 1 Maja 17
  2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek położonych w Górze Siewierskiej tzw. Czerwony Kamień.
  3. Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1 100 000 PLN na realizację zakupów inwestycyjnych
  4. Dostawa materiałów na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Granicznej w Psarach i Strzyżowicach.
  5. Budowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej Dąbie-Chrobakowe nad potokiem Pagor.
  6. Opracowanie proj. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego Gminy Psary oraz opracowanie proj. miejscowych planów zagospod. przestrzennego w sołectwach
  7. Dowóz dzieci do placówek oświatowych
  8. Dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Psarach
  9. Budowa wodociągu gminnego: Sarnów - Preczów
  10. Remont fragmentu drogi i chodnika przy ulicy Szkolnej w Sarnowie
  11. Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie 2008/2009
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra