Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
              ---- Wykonanie termomodernizacji i ocieplenie ścian wraz z towarzyszącymi obróbkami blacharskimi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach
              ---- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (wyłomy pozimowe) w Gminie Psary
              ---- Termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i poprawą sprawności ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie ul. Leśna 2
              ---- Termorenowacja i modernizacja źródła ciepła w obiekcie użyteczności publicznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie ul. Zwycięstwa 2
              ---- Budowę nawierzchni drogi przy nowo budowanym osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Kolejowej w Psarach, ETAP-II, w Gminie Psary
              ---- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników żelbetowych w miejscowości Malinowice ul. Wiejska, Gmina Psary
              ---- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 913 w miejscowości Psary i Gródków
              ---- Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Psary 2006/2007r.
              ---- Budowa wieńca i dachu budynku szatni LKS "Blyskawica" w Preczowie przy ul. Szkolnej, Gmina Psary
              ---- Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu na realizację inwestycji pn. termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie
              ---- Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu na realizację inwestycji pn. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2006

    Zamówienia Publiczne - rok 2006
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  29.09.2006r. 11 Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu na realizację inwestycji pn. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie
  29.09.2006r. 10 Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu na realizację inwestycji pn. termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie
  22.09.2006r. 9 Budowa wieńca i dachu budynku szatni LKS "Blyskawica" w Preczowie przy ul. Szkolnej, Gmina Psary
  18.09.2006r. 8 Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Psary 2006/2007r.
  21.08.2006r. 7 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 913 w miejscowości Psary i Gródków
  13.07.2006r. 6 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników żelbetowych w miejscowości Malinowice ul. Wiejska, Gmina Psary
  19.05.2006r. 5 Budowę nawierzchni drogi przy nowo budowanym osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Kolejowej w Psarach, ETAP-II, w Gminie Psary
  15.05.2006r. 4 Termorenowacja i modernizacja źródła ciepła w obiekcie użyteczności publicznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie ul. Zwycięstwa 2
  11.05.2006r. 3 Termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i poprawą sprawności ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie ul. Leśna 2
  06.04.2006r. 2 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (wyłomy pozimowe) w Gminie Psary
  13.03.2006r. 1 Wykonanie termomodernizacji i ocieplenie ścian wraz z towarzyszącymi obróbkami blacharskimi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Wykonanie termomodernizacji i ocieplenie ścian wraz z towarzyszącymi obróbkami blacharskimi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach
  2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (wyłomy pozimowe) w Gminie Psary
  3. Termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i poprawą sprawności ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie ul. Leśna 2
  4. Termorenowacja i modernizacja źródła ciepła w obiekcie użyteczności publicznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie ul. Zwycięstwa 2
  5. Budowę nawierzchni drogi przy nowo budowanym osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Kolejowej w Psarach, ETAP-II, w Gminie Psary
  6. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników żelbetowych w miejscowości Malinowice ul. Wiejska, Gmina Psary
  7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 913 w miejscowości Psary i Gródków
  8. Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Psary 2006/2007r.
  9. Budowa wieńca i dachu budynku szatni LKS "Blyskawica" w Preczowie przy ul. Szkolnej, Gmina Psary
  10. Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu na realizację inwestycji pn. termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie
  11. Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu na realizację inwestycji pn. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra