Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
              ---- Eksploatacja i konserwacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Psary - 2012 rok
              ---- Budowa infrastruktury na terenie Gminy Psary w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi, z podziałem na II zadania
              ---- Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
              ---- Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 oraz zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Psarach przy ul. Szkolnej 32 Gimnazjum
              ---- Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
              ---- Zagospodarowanie terenu – boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie, w Psarach ul. Szkolna
              ---- Dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, i 2013/2014, z podziałem na dwa zadania
              ---- Dokończenie budowy budynku szatni L.K.S Błyskawica w Preczowie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi
              ---- Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2012/2013
              ---- Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic
              ---- Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
              ---- Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.668.256,00 zł
              ---- Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu, przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2012

    ROK 2012
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  15.11.2012r. RIRII.271.13.2012 Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu, przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
  23.10.2012r. RIRII.271.12.2012 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.668.256,00 zł na sfinansowanie: – planowanego deficytu gminy w kwocie 600.000,00 zł – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.068.256,00 zł
  18.10.2012r. RIRII.271.11.2012 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
  18.10.2012r. RIRII.271.10.2012 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic
  03.10.2012r. RIRII.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2012/2013
  07.08.2012r. RIRII.271.8.2012 Dokończenie budowy budynku szatni L.K.S Błyskawica w Preczowie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi
  30.07.2012r. RIRII.271.7.2012 Dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, i 2013/2014, z podziałem na dwa zadania
  30.07.2012r. RIRII.271.6.2012 Zagospodarowanie terenu – boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie, w Psarach ul. Szkolna
  18.04.2012r. RIRII.271.5.2012 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
  20.02.2012r. RIRII.271.4.2012 Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 oraz zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Psarach przy ul. Szkolnej 32 Gimnazjum
  02.02.2012r. RIRII.271.3.2012 Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
  26.01.2012r. RIRII.271.2.2012 Budowa infrastruktury na terenie Gminy Psary w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi, z podziałem na II zadania
  16.01.2012r. RIRII.271.1.2012 Eksploatacja i konserwacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Psary w okresie od 01.02.2012 r. do 31.01.2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Eksploatacja i konserwacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Psary - 2012 rok
  2. Budowa infrastruktury na terenie Gminy Psary w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi, z podziałem na II zadania
  3. Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
  4. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 oraz zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Psarach przy ul. Szkolnej 32 Gimnazjum
  5. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
  6. Zagospodarowanie terenu – boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie, w Psarach ul. Szkolna
  7. Dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, i 2013/2014, z podziałem na dwa zadania
  8. Dokończenie budowy budynku szatni L.K.S Błyskawica w Preczowie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi
  9. Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2012/2013
  10. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic
  11. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
  12. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.668.256,00 zł
  13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu, przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra