Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2012

    UCHWAŁA NR XXV/297/2012

  UCHWAŁA Nr XXVI/297/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012r.

  w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVI/297/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/296/2012

  UCHWAŁA Nr XXVI/296/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2013r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVI/296/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012r.
  2. UCHWAŁA Nr XXVI/296/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/295/2012

  UCHWAŁA Nr XXVI/295/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2013r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVI/295/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012r.
  2. UCHWAŁA Nr XXVI/295/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/294/2012

  UCHWAŁA Nr XXVI/294/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVI/294/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012r.
  2. UCHWAŁA Nr XXVI/294/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/293/2012

  UCHWAŁA Nr XXVI/293/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2013r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVI/293/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012r.
  2. UCHWAŁA Nr XXVI/293/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/292/2012

  UCHWAŁA Nr XXVI/292/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.12.2012 r.

  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVI/292/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28.12.2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/291/2012

  UCHWAŁA Nr XXVI/291/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.12.2012 r.

  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVI/291/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28.12.2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/290/2012

  UCHWAŁA Nr XXVI/290/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.12. 2012 roku

  w sprawie: UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PSARACH NA 2013 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVI/290/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28.12. 2012 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/289/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/289/2012
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 28.12.2012r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Sarnów, Malinowice, Brzękowice Dolne.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/289/2012 RADY GMINY PSARY Z DNIA 28.12.2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/288/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/288/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.12.2012r.

  w sprawie : oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Psarach, stanowiącej zasób gminny.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/288/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28.12.2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/287/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/287/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/287/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/286/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/286/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/286/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/285/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/285/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/285/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/284/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/284/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/284/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/283/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/283/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/283/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/282/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/282/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2013-2033.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/282/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/281/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/281/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2013r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/281/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/280/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/280/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/280/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/279/2012

  UCHWAŁA NR XXVI/279/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 grudnia 2012 r.

  w sprawie podziału Gminy Psary na stałe obwody głosowania.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVI/279/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 28 grudnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/278/2012

  UCHWAŁA NR XXV/278/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 listopada 2012 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/278/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 29 listopada 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/277/2012

  UCHWAŁA NR XXV/277/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 listopada 2012 r.

  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/277/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 29 listopada 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/276/2012

  UCHWAŁA NR XXV/276/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 listopada 2012 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2013 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/276/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 29 listopada 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/275/2012

  UCHWAŁA NR XXV/275/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 listopada 2012 r.

  w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2013 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/275/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 29 listopada 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/274/2012

  UCHWAŁA NR XXV/274/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 listopada 2012 r.

  w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXII/253/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/274/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 29 listopada 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/273/2012

  Uchwała Nr XXV/273/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29.11.2012r.

  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/255/2012 Rady Gminy Psary z dnia 20.09.2012r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 2002/2, położonej w Strzyżowicach.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/273/2012 Rady Gminy Psary z dnia 29.11.2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/272/2012

  UCHWAŁA NR XXV/272/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 listopada 2012 r.

  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Psary nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXV/272/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 29 listopada 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXV/271/2012

  Uchwała Nr XXV/271/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 listopada 2012 roku

  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2013 rok.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXV/271/2012 Rady Gminy Psary z dnia 29 listopada 2012 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/270/2012

  UCHWAŁA NR XXIV/270/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 października 2012 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXII/253/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie
  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/270/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 25 października 2012 r.
    udostępnił Kamil Juszczyk dnia 2012-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr XXIV/269/2012

  Uchwała Nr XXIV/269/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI / 236/2012 Rady Gminy Psary z dnia 30 sierpnia 2012r
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa dla realizacji projektu
  dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II
  Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIV/269/2012 Rady Gminy Psary z dnia 25 października 2012r.
    udostępnił Kamil Juszczyk dnia 2012-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XXIV/268/2012

  UCHWAŁA Nr XXIV/268/2012
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 25 października 2012 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXIV/268/2012 RADY GMINY P S A R Y z dnia 25 października 2012 r.
    udostępnił Kamil Juszczyk dnia 2012-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/267/2012

  UCHWAŁA NR XXIV/267/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie : rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/267/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 25 października 2012r.
    udostępnił Kamil Juszczyk dnia 2012-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/266/2012

  UCHWAŁA NR XXIV/266/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 października 2012r.

  w sprawie : rozpatrzenia wezwania Pani Wacławy Szkutnik.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/266/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 25 października 2012r.
    udostępnił Kamil Juszczyk dnia 2012-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XXIV/265/2012

  UCHWAŁA Nr XXIV/265/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25.10.2012r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/149/2011 Rady Gminy Psary z dnia
  22.12.2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXIV/265/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 25.10.2012r.
    udostępnił Kamil Juszczyk dnia 2012-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/264/2012

  UCHWAŁA NR XXIV/264/2012
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 25.10.2012r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 2 lat części pomieszczeń w budynku
  byłej Szkoły Podstawowej w Goląszy Górnej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/264/2012 RADY GMINY PSARY Z DNIA 25.10.2012r.
    udostępnił Kamil Juszczyk dnia 2012-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/263/2012

  UCHWAŁA NR XXIV/263/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25.10.2012r.

  w sprawie : przekazania w formie darowizny przez Gminę Psary na rzecz Gminy Będzin udziałów
  z części nieruchomości.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/263/2012 Rady Gminy Psary z dnia 25.10.2012r.
    udostępnił Kamil Juszczyk dnia 2012-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIV/262/2012

  UCHWAŁA NR XXIV/262/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 października 2012 r.

  w sprawie: podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIV/262/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 25 października 2012 r.
    udostępnił Kamil Juszczyk dnia 2012-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/261/2012

  Uchwała Nr XXIII/261/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 10 października 2012r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 - 2024.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIII/261/2012 Rady Gminy Psary z dnia 10 października 2012r.
  2. Uchwała Nr XXIII/261/2012 Rady Gminy Psary z dnia 10 października 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/260/2012

  Uchwała Nr XXIII/260/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 10 października 2012r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyłu kredytów i pożyczek.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIII/260/2012 Rady Gminy Psary z dnia 10 października 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIII/259/2012

  Uchwała Nr XXIII/259/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 10 października 2012r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXIII/259/2012 Rady Gminy Psary z dnia 10 października 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/258/2012

  Uchwała Nr XXII/258/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 20 września 2012r.

  w sprawie: przyjęcia oświadczenia dotyczącego uczczenia Józefa Patrycego Cieszkowskiego (1798 – 1867), twórcy Zagłębia Dąbrowskiego, Naczelnika Oddziału Kopalń Okręgu Zachodniego w Królestwie Polskim, w 145. rocznicę Jego śmierci.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXII/258/2012 Rady Gminy Psary z dnia 20 września 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/257/2012

  Uchwała Nr XXII/257/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 20 września 2012r.

  w sprawie: poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXII/257/2012 Rady Gminy Psary z dnia 20 września 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/255/2012

  UCHWAŁA Nr XXII/255/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 20.09.2012r.

  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 2002/2, położonej w Strzyżowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXII/255/2012 Rady Gminy Psary z dnia 20.09.2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/254/2012

  UCHWAŁA NR XXII/254/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 20.09.2012

  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki stanowiącej własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/254/2012 Rady Gminy Psary z dnia 20.09.2012
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/253/2012

  UCHWAŁA NR XXII/253/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 20 września 2012 r.

  w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/253/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 20 września 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/252/2012

  Uchwała Nr XXII/252/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 20 września 2012r.

  w sprawie: przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny dla Gminy Psary na lata 2012-2014".


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXII/252/2012 Rady Gminy Psary z dnia 20 września 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/251/2012

  UCHWAŁA NR XXII/251/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 20 września 2012 r.

  w sprawie: nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXII/251/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 20 września 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/250/2012

  UCHWAŁA Nr XXII/250/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 20 września 2012 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXII/250/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 20 września 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/249/2012

  Uchwała nr XXII/249/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 20 września 2012 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 – 2024.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXII/249/2012 Rady Gminy Psary z dnia 20 września 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/248/2012

  Uchwała Nr XXII/248/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 20 września 2012 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXII/248/2012 Rady Gminy Psary z dnia 20 września 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/247/2012

  Uchwała Nr XXII/247/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 20 wrzesnia 2012 roku

  w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Sposoby na szybkie i efektywne uczenie sie - dzieci powinny je znać" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXII/247/2012 Rady Gminy Psary z dnia 20 wrzesnia 2012 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXII/246/2012

  Uchwała Nr XXII/246/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 20 wrzesnia 2012 roku

  w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą "Ucz się nowocześnie !" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXII/246/2012 Rady Gminy Psary z dnia 20 wrzesnia 2012 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/245/2012

  Uchwała nr XXI/245/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 sierpnia 2012 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 – 2024.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/245/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
  2. UCHWAŁA NR XXI/245/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r. - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/244/2012

  Uchwała Nr XXI/244/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 sierpnia 2012 roku

  w sprawie : zmiany Uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/244/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/243/2012

  UCHWAŁA Nr XXI/243/2012
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 30 sierpnia 2012 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/243/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/242/2012

  UCHWAŁA NR XXI/242/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30.08.2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/242/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/241/2012

  Uchwała Nr XXI/241/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30.08.2012r

  w sprawie: likwidacji aglomeracji Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/241/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/240/2012

  UCHWAŁA NR XXI/240/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 sierpnia 2012 r.

  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Preczów.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/240/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/239/2012

  UCHWAŁA NR XXI/239/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 sierpnia 2012 r.

  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/239/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/238/2012

  Uchwała Nr XXI/238/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 sierpnia 2012r.

  w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy, Gminą Psary a Miastem Będzin, Gminą Sosnowiec, Gminą Sławków, Gminą Siewierz oraz Gminą Dąbrowa Górnicza (Partnerstwo Gmin Zagłębia Dąbrowskiego) w sprawie udziału w projekcie predefiniowanym „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/238/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/237/2012

  Uchwała Nr XXI/237/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 sierpnia 2012r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu Będzińskiego porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Psary zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 4783 S ul. Kościuszki od skrzyżowania ul. Szopena do ul. Leśnej w Górze Siewierskiej na czas realizacji projektu dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój wraz z okresem gwarancji.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/237/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXI/236/2012

  Uchwała Nr XXI/ 236/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 sierpnia 2012r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXI/236/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 30 sierpnia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/235/2012

  UCHWAŁA NR XX/235/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na współfinansowanie zadań inwestycyjnych i projektowych przy drogach powiatowych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/235/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/234/2012

  UCHWAŁA NR XX/234/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XX/234/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/233/2012

  UCHWAŁA Nr XX/233/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XX/233/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r.
  2. UCHWAŁA Nr XX/233/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/232/2012

  UCHWAŁA Nr XX/232/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XX/232/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r.
  2. UCHWAŁA Nr XX/232/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/231/2012

  UCHWAŁA Nr XX/231/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XX/231/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r.
  2. UCHWAŁA Nr XX/231/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/230/2012

  UCHWAŁA Nr XX/230/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XX/230/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r.
  2. UCHWAŁA Nr XX/230/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/229/2012

  UCHWAŁA NR XX/229/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012r.

  w sprawie : rozpatrzenia pisma zatytułowanego „odwołanie” Pana Józefa Smyczyka.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/229/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/228/2012

  UCHWAŁA NR XX/228/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012r.

  w sprawie : rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/228/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/227/2012

  UCHWAŁA NR XX/227/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012 roku

  w sprawie : nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu Nr 2 w Sarnowie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/227/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012 roku
  2. UCHWAŁA NR XX/227/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012 roku - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/226/2012

  UCHWAŁA NR XX/226/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012 roku

  w sprawie : nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu Nr 1 w Strzyżowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/226/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012 roku
  2. UCHWAŁA NR XX/226/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012 roku - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/225/2012

  UCHWAŁA NR XX/225/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 21.06.2012r.

  w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych ozn. nrnr działek 434/1,435/1 położonych w Preczowie na rzecz osób fizycznych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/225/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/224/2012

  UCHWAŁA NR XX/224/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/224/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XX/223/2012

  UCHWAŁA NR XX/223/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 czerwca 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za rok 2011.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XX/223/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 21 czerwca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/222/2012

  UCHWAŁA NR XIX/222/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 maja 2012 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/222/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 31 maja 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/221/2012

  UCHWAŁA NR XIX/221/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 maja 2012 r.

  w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków PROW.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/221/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 31 maja 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/220/2012

  UCHWAŁA NR XIX/220/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 maja 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Radziszewskiej i Pana Norberta Radziszewskiego.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/220/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 31 maja 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/219/2012

  UCHWAŁA NR XIX/219/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31 maja 2012 r.

  w sprawie: nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/219/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 31 maja 2012 r.
  2. UCHWAŁA NR XIX/219/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 31 maja 2012 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/218/2012

  UCHWAŁA NR XIX/218/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31.05.2012r.

  w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Malinowicach stanowiącej własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/218/2012 Rady Gminy Psary z dnia 31.05.2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/217/2012

  UCHWAŁA NR XIX/217/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 31.05.2012r

  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku OPS w Psarach ul. Szkolna 100, stanowiącego własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/217/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 31.05.2012r
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIX/216/2012

  UCHWAŁA NR XIX/216/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 31.05.2012r.

  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Preczowie przy ul. Szkolnej stanowiących własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIX/216/2012 Rady Gminy Psary z dnia 31.05.2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/215/2012

  UCHWAŁA NR XVIII/215/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2012 r.

  w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/215/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  2. UCHWAŁA NR XVIII/215/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/214/2012

  UCHWAŁA NR XVIII/214/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2012 r.

  w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Malinowice.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/214/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  2. UCHWAŁA NR XVIII/214/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/213/2012

  UCHWAŁA Nr XVIII/213/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2012 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVIII/213/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  2. UCHWAŁA Nr XVIII/213/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/212/2012

  UCHWAŁA Nr XVIII/212/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pani Krystyny Banaś – Feluś, Pana Stanisława Banasia, Pani Haliny Bochenek, Pana Adriana Bochenka, Państwa Włodzimierza i Zofii Wesołek, Pani Wacławy Wylężek, Państwa Anny i Arkadiusza Paśnik, Pani Małgorzaty Flak.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVIII/212/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/211/2012

  UCHWAŁA NR XVIII/211/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Józefa Smyczyka i Pani Danuty Tolak.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/211/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/210/2012

  UCHWAŁA NR XVIII/210/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/210/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/209/2012

  UCHWAŁA NR XVIII/209/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26.04.2012 r.

  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzyżowicach stanowiącej własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/209/2012 Rady Gminy Psary z dnia 26.04.2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/208/2012

  UCHWAŁA NR XVIII/208/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/208/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012r.
  2. UCHWAŁA NR XVIII/208/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVIII/207/2012

  UCHWAŁA NR XVIII/207/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 kwietnia 2012r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach z siedzibą w Gródkowie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVIII/207/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012r.
  2. UCHWAŁA NR XVIII/207/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 26 kwietnia 2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/206/2012

  Uchwała Nr XVII/206/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 marca 2012r.

  w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Preczów.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVII/206/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22 marca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/205/2012

  Uchwała Nr XVII/205/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 marca 2012r

  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Będzińskim na wspólną realizację projektu pn.: „Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVII/205/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22 marca 2012r
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/204/2012

  UCHWAŁA Nr XVII/204/2012
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 22 marca 2012 r.

  w sprawie: zmian w uchwale nr XIV/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVII/204/2012 RADY GMINY P S A R Y z dnia 22 marca 2012 r.
  2. UCHWAŁA Nr XVII/204/2012 RADY GMINY P S A R Y z dnia 22 marca 2012 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/203/2012

  UCHWAŁA Nr XVII/203/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 marca 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pani Agnieszki Borek.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVII/203/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 22 marca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/202/2012

  UCHWAŁA NR XVII/202/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 marca 2012r.

  w sprawie : rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/202/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 22 marca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/201/2012

  UCHWAŁA Nr XVII/201/2012
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 22 marca 2012 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVII/201/2012 RADY GMINY P S A R Y z dnia 22 marca 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/200/2012

  Uchwała nr XVII/200/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 marca 2012 r.

  w sprawie: korekty uchwały nr XVI/178/2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 – 2024.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XVII/200/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22 marca 2012 r.
  2. Uchwała nr XVII/200/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22 marca 2012 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/199/2012

  UCHWAŁA Nr XVII/199/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 marca 2012r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVII/199/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 22 marca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/198/2012

  UCHWAŁA NR XVII/198/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22.03.2012r.

  W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/198/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 22.03.2012r.
  2. UCHWAŁA NR XVII/198/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 22.03.2012r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/197/2012

  UCHWAŁA NR XVII/197/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 marca 2012 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/32/2011 Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/197/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 22 marca 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/196/2012

  UCHWAŁA NR XVII/196/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 marca 2012 r.

  w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum i zespołach szkolno - przedszkolnych oraz zasad zwolnień z realizacji tych zajęć.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/196/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 22 marca 2012 r.
  2. UCHWAŁA NR XVII/196/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 22 marca 2012 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/195/2012

  UCHWAŁA NR XVII/195/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 marca 2012 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28.01.2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/195/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 22 marca 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/194/2012

  UCHWAŁA NR XVII/194/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 marca 2012r.

  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Górze Siewierskiej
  stanowiących własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/194/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22 marca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/193/2012

  UCHWAŁA NR XVII/193/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 marca 2012r.

  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach stanowiących własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/193/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22 marca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/192/2012

  UCHWAŁA NR XVII/192/2012
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 22 marca 2012 r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w Psarach, stanowiącego własność gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/192/2012 RADY GMINY PSARY Z DNIA 22 marca 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVII/191/2012

  UCHWAŁA NR XVII/191/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 22 marca 2012r.

  w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVII/191/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 22 marca 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/190/2012

  UCHWAŁA Nr XVI/190/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pani Małgorzaty Flak.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/190/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/189/2012

  UCHWAŁA Nr XVI/189/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pana Adriana Bochenka.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/189/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/188/2012

  UCHWAŁA Nr XVI/188/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pani Haliny Bochenek.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/188/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/187/2012

  UCHWAŁA Nr XVI/187/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Państwa Włodzimierza i Zofii Wesołek.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/187/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/186/2012

  UCHWAŁA Nr XVI/186/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Państwa Włodzimierza i Zofii Wesołek.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/186/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/185/2012

  UCHWAŁA Nr XVI/185/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012 r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pani Krystyny Banaś – Feluś.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/185/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/184/2012

  UCHWAŁA Nr XVI/184/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012 r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pana Stanisława Banasia.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/184/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/183/2012

  UCHWAŁA Nr XVI/183/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012 r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pani Wacławy Wylężek.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/183/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/182/2012

  UCHWAŁA Nr XVI/182/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Państwa Anny, Arkadiusza Paśnik.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/182/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/181/2012

  UCHWAŁA Nr XVI/181/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Państwa Anny, Arkadiusza Paśnik.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XVI/181/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/180/2012

  UCHWAŁA NR XVI/180/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/180/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/179/2012

  Uchwała Nr XVI/179/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23 lutego 2012 r.

  w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/179/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/178/2012

  Uchwała Nr XVI/178/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23 lutego 2012 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 - 2024.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/178/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/177/2012

  UCHWALA Nr XVI/177/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia23 Iutego2012 r.

  w sprawie: zmian w budzecie gminy na2012r.


  Lista załączników
  1. UCHWALA Nr XVI/177/2012 RADY GMINY P S A R Y z dnia23 Iutego2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/176/2012

  Uchwala NrXVI/176/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23 Iutego2012 r.

  w sprawie: zmiany uchwaty nr XIV/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budzetu gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. Uchwala NrXVI/176/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23 Iutego2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/175/2012

  UCHWAŁA NR XVI/175/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012r.

  w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XIV/156/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/175/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/174/2012

  Uchwała Nr XVI/174/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23 lutego 2012 roku

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/174/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2012 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/173/2012

  Uchwała Nr XVI/173/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23 lutego 2012 roku

  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XV/168/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie miany Uchwały Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2012 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/172/2012

  UCHWAŁA NR XVI/172/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.02.2012 r.

  w sprawie: zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/172/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23.02.2012 r.
  2. UCHWAŁA NR XVI/172/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23.02.2012 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/171/2012

  UCHWAŁA NR XVI/171/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.02.2012 r.

  w sprawie: podjęcia działań zmierzających do przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości ozn. nr działki 478/76, położonej w Górze Siewierskiej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/171/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23.02.2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/170/2012

  UCHWAŁA NR XVI/170/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012 roku

  w sprawie: połączenia Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie i Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie w Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/170/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XVI/169/2012

  UCHWAŁA NR XVI/169/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 lutego 2012 roku

  w sprawie: połączenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach i Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka w Strzyżowicach w Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XVI/169/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2012 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/168/2012

  Uchwała Nr XV/168/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 19 stycznia 2012 roku

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/227/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/168/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 roku
  2. Uchwała Nr XV/168/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 roku - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/167/2012

  UCHWAŁA NR XV/167/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 stycznia 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XV/167/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 19 stycznia 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/166/2012

  UCHWAŁA NR XV/166/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 stycznia 2012r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Daniela Szaszkowskiego.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XV/166/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 19 stycznia 2012r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/165/2012

  Uchwała nr XV/165/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 19 stycznia 2012 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 - 2024.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XV/165/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/164/2012

  UCHWAŁA Nr XV/164/2012
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 stycznia 2012 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XV/164/2012 RADY GMINY PSARY z dnia 19 stycznia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/163/2012

  Uchwała Nr XV/163/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 19 stycznia 2012 r.

  w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/163/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/162/2012

  Uchwała nr XV/162/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 19 stycznia 2012 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/144/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 - 2023.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/161/2012

  Uchwała Nr XV/161/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 19 stycznia 2012 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XV/161/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XV/160/2012

  UCHWAŁA Nr XV/160/2012
  Rady Gminy Psary
  z dnia 19 stycznia 2012 roku

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XV/160/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 roku
  2. UCHWAŁA Nr XV/160/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 roku - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra