Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2013

    UCHWAŁA NR XXXVIII/406/2013

  Uchwała Rady Gminy Psary
  Nr XXXVIII/406/2013
  z dnia 19 grudnia 2013 r.

  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2014–2034.


  Lista załączników
  1. Uchwała Rady Gminy Psary Nr XXXVIII/406/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
  2. Uchwała Rady Gminy Psary Nr XXXVIII/406/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/405/2013

  UCHWAŁA NR XXXVIII/405/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 grudnia 2013 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/405/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/404/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVIII/404/2013
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 19 grudnia 2013 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVIII/404/2013 RADY GMINY P S A R Y z dnia 19 grudnia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/403/2013

  UCHWAŁA NR XXXVIII/403/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 grudnia 2013 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/386/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/403/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/402/2013

  UCHWAŁA NR XXXVIII/402/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 grudnia 2013 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/385/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2014r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVIII/402/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/401/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVIII /401 / 2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19.12. 2013 roku

  w sprawie: UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PSARY NA 2014 ROK.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVIII /401 / 2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19.12. 2013 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/400/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVIII/400/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19.12.2013r.

  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVIII/400/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19.12.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/399/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVIII/399/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 . 12. 2013 r.

  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVIII/399/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 . 12. 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/398/2013

  Uchwała Nr XXXVIII/398/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 19 grudnia 2013 roku

  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/384/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVIII/398/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/397/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVIII/397/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 grudnia 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVIII/397/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013r.
  2. UCHWAŁA Nr XXXVIII/397/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/396/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVIII/396/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 grudnia 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVIII/396/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013r.
  2. UCHWAŁA Nr XXXVIII/396/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013r. - załącznik
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVIII/395/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 grudnia 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVIII/395/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013r.
  2. UCHWAŁA Nr XXXVIII/395/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVIII/394/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVIII/394/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 19 grudnia 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVIII/394/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013r.
  2. UCHWAŁA Nr XXXVIII/394/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 19 grudnia 2013r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/393/2013

  UCHWAŁA NR XXXVII/393/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 listopada 2013r.

  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Psary Nr XX/133/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Psary do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/393/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/392/2013

  Uchwała Nr XXXVII/392/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28.11.2013r.

  w sprawie : ustanowienia na rzecz osób fizycznych odpłatnej służebności gruntowej na działce stanowiącej własność Gminy Psary położonej w Brzękowicach.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVII/392/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28.11.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/391/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVII/391/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28.11.2013r.

  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nrnr działek 2005/9, 2005/10 położonych w Strzyżowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVII/391/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28.11.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/390/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVII/390/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28.11.2013r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVII/390/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28.11.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/389/2013

  UCHWAŁA NR XXXVII/389/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28.11.2013r.

  w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego z 67/150 części udziału w częściach wspólnych budynku i przynależnym budynkiem gospodarczym wraz z 67/150 części udziału w działce gruntu ozn.nr 360/4, położonej w Dąbiu ul. Dolna 31.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/389/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28.11.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/388/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVII/388/2013
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 28 listopada 2013 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVII/388/2013 RADY GMINY P S A R Y z dnia 28 listopada 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/387/2013

  UCHWAŁA NR XXXVII/387/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 listopada 2013 r.

  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/387/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 listopada 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/386/2013

  UCHWAŁA NR XXXVII/386/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 listopada 2013 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/386/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 listopada 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/385/2013

  UCHWAŁA NR XXXVII/385/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 listopada 2013 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2014r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVII/385/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 listopada 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/384/2013

  Uchwała Nr XXXVII/384/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 listopada 2013 roku

  w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVII/384/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2013 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVII/383/2013

  Uchwała Nr XXXVII/383/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 listopada 2013 roku

  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2014 rok.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVII/383/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2013 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/382/2013

  Uchwała Nr XXXVI/382/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23 października 2013 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/330/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXVI/382/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23 października 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/381/2013

  UCHWAŁA NR XXXVI/381/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 października 2013 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28.01.2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/381/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 23 października 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/380/2013

  UCHWAŁA NR XXXVI/380/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 października 2013r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani U.B.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/380/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 23 października 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/379/2013

  UCHWAŁA Nr XXXVI/379/2013
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 23 października 2013 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXVI/379/2013 RADY GMINY P S A R Y z dnia 23 października 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/378/2013

  UCHWAŁA NR XXXVI/378/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 października 2013r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa E.L., J.L., J.L.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/378/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 23 października 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXVI/377/2013

  UCHWAŁA NR XXXVI/377/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 października 2013 r.

  w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXVI/377/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 23 października 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/376/2013

  Uchwała Nr XXXV/376/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 września 2013 roku

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2013 - 2033.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/376/2013 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 2013 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/375/2013

  Uchwała Nr XXXV/375/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 września 2013 roku

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/375/2013 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 2013 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/374/2013

  Uchwała Nr XXXV/374/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 września 2013 roku

  w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Młodzież z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/374/2013 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 2013 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/373/2013

  Uchwała Nr XXXV/373/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 września 2013 roku

  w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła marzeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/373/2013 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 2013 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/372/2013

  Uchwała Nr XXXV/372/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 września 2013 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie opracowania koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 w ramach projektu pn.: „Kompleksowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach" i przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Będzin, Gminy Bobrowniki, Gminy Mierzęcice i Gminy Ożarowice na opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/372/2013 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/371/2013

  Uchwała Nr XXXV/371/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 września 2013 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913” i udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXV/371/2013 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/370/2013

  UCHWAŁA NR XXXV/370/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 września 2013 r.

  w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Preczów.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXV/370/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 26 września 2013 r.
  2. UCHWAŁA NR XXXV/370/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 26 września 2013 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/369/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIV/369/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIV/369/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 29 sierpnia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/368/2013

  UCHWAŁA NR XXXIV/368/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 sierpnia 2013r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa E.L., J.L., J.L.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIV/368/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 29 sierpnia 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/367/2013

  UCHWAŁA NR XXXIV/367/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 sierpnia 2013 r.

  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIV/367/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 29 sierpnia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/366/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIV/366/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29.08.2013r.

  w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIV/366/2013 Rady Gminy Psary z dnia 29.08.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/365/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIV/365/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29.08.2013r.

  w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIV/365/2013 Rady Gminy Psary z dnia 29.08.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/364/2013

  Uchwała Nr XXXIV/364/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 sierpnia 2013r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu Będzińskiego porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Psary zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 4783 S ul. Kościuszki od skrzyżowania ul. Szopena do ul. Leśnej w Górze Siewierskiej na czas realizacji projektu dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój wraz z okresem gwarancji.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIV/364/2013 Rady Gminy Psary z dnia 29 sierpnia 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIV/363/2013

  Uchwała Nr XXXIV/363/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 sierpnia 2013r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIV/363/2013 Rady Gminy Psary z dnia 29 sierpnia 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/362/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIII/362/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2013 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr  XXXII/346/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/335/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIII/362/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013 r.
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/361/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIII/361/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2013r.

  w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2013r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIII/361/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r.
  2. UCHWAŁA Nr XXXIII/361/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r. - załącznik
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/360/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIII/360/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2013r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIII/360/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r.
  2. UCHWAŁA Nr XXXIII/360/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r. - załącznik
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/359/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIII/359/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIII/359/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r.
  2. UCHWAŁA Nr XXXIII/359/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r. - załącznik
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/358/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIII/358/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2013r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIII/358/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r.
  2. UCHWAŁA Nr XXXIII/358/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r. - załącznik
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/357/2013

  UCHWAŁA nr XXXIII/357/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2013 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA nr XXXIII/357/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013 r.
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/356/2013

  UCHWAŁA NR XXXIII/356/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2013r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa E.L., J.L., J.L.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/356/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r.
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/355/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIII/355/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2013 r.

  w sprawie: poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (z kwietnia 2013 r.).


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIII/355/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013 r.
  2. UCHWAŁA Nr XXXIII/355/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013 r. - załącznik
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/354/2013

  Uchwała Nr XXXIII/354/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 czerwca 2013 r.

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Goląsza Dolna na lata 2013-2020”


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/354/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r.
  2. Uchwała Nr XXXIII/354/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r. - załącznik
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/353/2013

  Uchwała Nr XXXIII/353/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 czerwca 2013 r.

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Goląsza Górna na lata 2013-2020”


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/353/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r.
  2. Uchwała Nr XXXIII/353/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r. - załącznik
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/352/2013

  Uchwała Nr XXXIII/352/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 czerwca 2013 r.

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Malinowice na lata 2013-2020”


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/352/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r.
  2. Uchwała Nr XXXIII/352/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r. - załącznik
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/351/2013

  Uchwała Nr XXXIII/351/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 czerwca 2013 r .

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Góra Siewierska na lata 2013-2020”


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/351/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r .
  2. Uchwała Nr XXXIII/351/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r . - załącznik
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/350/2013

  Uchwała Nr XXXIII/350/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 czerwca 2013 r.

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Preczów na lata 2013-2020”


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIII/350/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r.
  2. Uchwała Nr XXXIII/350/2013 Rady Gminy Psary z dnia 27 czerwca 2013 r. - załącznik
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/349/2013

  UCHWAŁA NR XXXIII/349/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2013r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/349/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r.
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIII/348/2013

  UCHWAŁA NR XXXIII/348/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za rok 2012.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIII/348/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 27 czerwca 2013r.
    udostępnił Karolina Rybak dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/347/2013

  Uchwała Nr XXXII/347/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 11.06.2013 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2013 - 2033.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/347/2013 Rady Gminy Psary z dnia 11.06.2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/346/2013

  Uchwała Nr XXXII/346/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 11.06.2013r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/335/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXII/346/2013 Rady Gminy Psary z dnia 11.06.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/345/2013

  UCHWAŁA Nr XXXII/345/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 11.06.2013r.

  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 649/2 położonej w Preczowie, stanowiącej własność osoby fizycznej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXII/345/2013 Rady Gminy Psary z dnia 11.06.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/344/2013

  UCHWAŁA NR XXXII/344/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 11 czerwca 2013r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/344/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 11 czerwca 2013r.
  2. UCHWAŁA NR XXXII/344/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 11 czerwca 2013r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/343/2013

  UCHWAŁA NR XXXII/343/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 11 czerwca 2013 r.

  w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/343/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 11 czerwca 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/342/2013

  UCHWAŁA NR XXXII/342/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 11 czerwca 2013 r.

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/342/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 11 czerwca 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXII/341/2013

  UCHWAŁA NR XXXII/341/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 11 czerwca 2013 r.

  w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXII/341/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 11 czerwca 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/340/2013

  Uchwała Nr XXXI/340/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23.05.2013r.

  w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/340/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23.05.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/339/2013

  Uchwała Nr XXXI/339/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23.05.2013r.

  w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/339/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23.05.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/338/2013

  Uchwała Nr XXXI/338/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23.05.2013r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XIV/145/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/338/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23.05.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/337/2013

  Uchwała Nr XXXI/337/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 23.05.2013r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XIV/146/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXI/337/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23.05.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/336/2013

  UCHWAŁA NR XXXI/336/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.05.2013r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2013 - 2033.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/336/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 23.05.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/335/2013

  UCHWAŁA NR XXXI/335/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23.05.2013r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/335/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 23.05.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/334/2013

  UCHWAŁA NR XXXI/334/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 maja 2013r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa E.L., J.L., J.L.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/334/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 23 maja 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/333/2013

  UCHWAŁA NR XXXI/333/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 maja 2013 r.

  w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/333/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 23 maja 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXI/332/2013

  UCHWAŁA NR XXXI/332/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 23 maja 2013 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXI/332/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 23 maja 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/331/2013

  UCHWAŁA NR XXX/331/2013
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 25.04.2013r.

  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Psary nieruchomości ozn. nr działki 330/1, k.m.5, położonej w Sarnowie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/331/2013 RADY GMINY PSARY Z DNIA 25.04.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/330/2013

  UCHWAŁA NR XXX/330/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 kwietnia 2013 r.

  w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/330/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 25 kwietnia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/329/2013

  UCHWAŁA Nr XXX/329/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana M.J.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXX/329/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 25 kwietnia 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/328/2013

  UCHWAŁA NR XXX/328/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 kwietnia 2013 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/219/2012 Rady Gminy Psary z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXX/328/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  2. UCHWAŁA NR XXX/328/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 25 kwietnia 2013 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/327/2013

  UCHWAŁA Nr XXX/327/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/321/2013 Rady Gminy Psary z dnia 21 marca 2013r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXX/327/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 25 kwietnia 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/326/2013

  UCHWAŁA Nr XXX/326/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXX/326/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 25 kwietnia 2013r.
  2. UCHWAŁA Nr XXX/326/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 25 kwietnia 2013r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXX/325/2013

  UCHWAŁA Nr XXX/325/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 kwietnia 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach z siedzibą w Gródkowie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXX/325/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 25 kwietnia 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/324/2013

  UCHWAŁA NR XXIX/324/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 marca 2013 r.

  w sprawie: "zmian w budżecie gminy na 2013 rok".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIX/324/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/323/2013

  UCHWAŁA NR XXIX/323/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 marca 2013 r.

  w sprawie: "wyrażenia zgody na współfinansowanie zadań przy drogach powiatowych".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIX/323/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/322/2013

  UCHWAŁA NR XXIX/322/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 marca 2013 r.

  w sprawie: "zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2013 - 2033".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIX/322/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/321/2013

  UCHWAŁA NR XXIX/321/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 marca 2013 r.

  w sprawie: "zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIX/321/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/320/2013

  UCHWAŁA NR XXIX/320/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 marca 2013r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi E.L, J.L, J.L.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIX/320/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/319/2013

  UCHWAŁA NR XXIX/319/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 marca 2013 r.

  w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gminie Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r.
  2. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/318/2013

  UCHWAŁA Nr XXIX/318/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 marca 2013r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXIX/318/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/317/2013

  UCHWAŁA NR XXIX/317/2013
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 21.03.2013 ROKU

  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIX/317/2013 RADY GMINY PSARY Z DNIA 21.03.2013 ROKU
  2. UCHWAŁA NR XXIX/317/2013 RADY GMINY PSARY Z DNIA 21.03.2013 ROKU - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/316/2013

  UCHWAŁA NR XXIX/316/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 21 marca 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIX/316/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXIX/315/2013

  UCHWAŁA NR XXIX/315/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 21.03.2013r.

  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzyżowicach przy ul. Parkowej stanowiącej własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXIX/315/2013 Rady Gminy Psary z dnia 21.03.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/314/2013

  UCHWAŁA NR XXVIII/314/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 lutego 2013 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/287/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28.12.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/314/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 lutego 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/313/2013

  UCHWAŁA NR XXVIII/313/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja poprzez sztukę i sport” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/313/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 lutego 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/312/2013

  UCHWAŁA Nr XXVIII/312/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28.02.2013 roku

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVIII/312/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28.02.2013 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/311/2013

  UCHWAŁA NR XXVIII/311/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 lutego 2013 r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IV/32/2011 Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/311/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 lutego 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/310/2013

  UCHWAŁA Nr XXVIII/310/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 lutego 2013r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/290/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28.12.2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Psarach na 2013 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVIII/310/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 lutego 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVIII/309/2013

  UCHWAŁA NR XXVIII/309/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.02.2013r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Gródków, Sarnów, Góra Siewierska, Dąbie, Brzękowice.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVIII/309/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28.02.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/308/2013

  UCHWAŁA NR XXVII/308/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.01.2013r.

  w sprawie: podjęcia działań zmierzających do zamiany działki ozn. nr 2389/2 położonej w Psarach stanowiącej własność osoby fizycznej na działkę stanowiącą własność Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/308/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28.01.2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/307/2013

  UCHWAŁA Nr XXVII/307/2013
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 28 stycznia 2013 r.

  w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Psary nadwyżki środków obrotowych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVII/307/2013 RADY GMINY P S A R Y z dnia 28 stycznia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/306/2013

  Uchwała Nr XXVII/306/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2013 r.

  w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/306/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/305/2013

  Uchwała nr XXVII/305/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2013 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2013 – 2033.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXVII/305/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2013 r.
  2. Uchwała nr XXVII/305/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2013 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/304/2013

  UCHWAŁA Nr XXVII/304/2013
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 28 stycznia 2013 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVII/304/2013 RADY GMINY P S A R Y z dnia 28 stycznia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/303/2013

  UCHWAŁA Nr XXVII/303/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 stycznia 2013 r.

  w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków PROW.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVII/303/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 stycznia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/302/2013

  UCHWAŁA NR XXVII/302/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 stycznia 2013 r.

  w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/302/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 stycznia 2013 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/301/2013

  UCHWAŁA XXVII/301/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 stycznia 2013r.

  w sprawie : rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA XXVII/301/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 stycznia 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/300/2013

  Uchwała Nr XXVII/300/2013
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 stycznia 2013r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/271/2012 Rady Gminy Psary z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXVII/300/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2013r.
  2. Uchwała Nr XXVII/300/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2013r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/299/2013

  UCHWAŁA NR XXVII/299/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 stycznia 2013 r.

  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXVII/299/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 stycznia 2013 r.
  2. UCHWAŁA NR XXVII/299/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 stycznia 2013 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXVII/298/2013

  UCHWAŁA Nr XXVII/298/2013
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 stycznia 2013r.

  w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Malinowice.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXVII/298/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 28 stycznia 2013r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra