Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
              ---- Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Psary
              ---- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Psary
              ---- Remont świetlicy wiejskiej w Psarach ul. Szkolna 45, ETAP I
              ---- Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
              ---- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Psary
              ---- II Postępowanie na: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla prowadzenia zajęć dla uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Psary, w ramach projektów współfinansowanych ze śr
              ---- Przebudowa odcinka drogi ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej na terenie Gminy Psary
              ---- Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Psary obejmująca II odrębne zadania
              ---- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Psary
              ---- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłej mleczarni w Goląszy Dolne na terenie Gminy Psary
              ---- Budowa pętli autobusowej w Malinowicach oraz remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
              ---- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Psary z podziałem na II zadania
              ---- Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki
              ---- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
              ---- Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Strzyżowicach
              ---- Dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
              ---- Remont odcinka drogi gminnej ul. Belnej w Strzyżowicach Etap II
              ---- Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2014/2015
              ---- Remont nawierzchni jezdni drogi lokalnej ul. Szkolnej w Preczowie, Gmina Psary
              ---- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
              ---- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary, w ramach PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi, z podziałem na dwa zadania
              ---- Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
              ---- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary, z podziałem na zadania
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2014

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2014
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  19.12.2014r. RIRII.271.23.2014 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary, z podziałem na zadania
  27.11.2014r. RIRII.271.22.2014 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  20.11.2014r. RIRII.271.21.2014 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary, w ramach PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi, z podziałem na dwa zadania
  14.10.2014r. RIRII.271.20.2014 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
  07.10.2014r. RIRII.271.19.2014 Remont nawierzchni jezdni drogi lokalnej ul. Szkolnej w Preczowie, Gmina Psary
  02.10.2014r. RIRII.271.18.2014 Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2014/2015
  11.09.2014r. RIRII.271.17.2014 Remont odcinka drogi gminnej ul. Belnej w Strzyżowicach Etap II
  29.07.2014r. RIRII.271.16.2014 Dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
  23.07.2014r. RIRII.271.15.2014 Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Strzyżowicach
  08.07.2014r. RIRII.271.14.2014 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
  09.06.2014r. RIRII.271.13.2014 Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki
  30.05.2014r. RIRII.271.12.2014 Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Psary z podziałem na II zadania: Zadanie nr I: Remont świetlicy wiejskiej w Psarach, ul. Szkolna 45 Etap II. Zadanie nr II: Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu, ul. Pocztowa 34A
  21.05.2014r. RIRII.271.11.2014 Budowa pętli autobusowej w Malinowicach oraz remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania: Zadanie I: Budowa pętli autobusowej umożliwiającej zawrócenie autobusu komunikacji miejskiej KZK GOP na odcinku ul. Szkolnej-Bory wraz z wiatą przystankową w miejscowości Malinowice. Zadanie II: Remont nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i z kruszywa
  08.05.2014r. RIRII.271.10.2014 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłej mleczarni w Goląszy Dolne na terenie Gminy Psary
  01.04.2014r. RIRII.271.9.2014 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Psary
  26.03.2014r. RIRII.271.8.2014 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Psary obejmująca II odrębne zadania: Zadanie I: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i chodników o nawierzchni z kostki betonowej Zadanie II: Remont nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i z kruszywa
  17.03.2014r. RIRII.271.7.2014 Przebudowa odcinka drogi ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej na terenie Gminy Psary
  05.03.2014r. RIRII.271.6.2014 II Postępowanie na: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla prowadzenia zajęć dla uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Psary, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  03.03.2014r. RIRII.271.5.2014 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Psary
  07.02.2014r. RIRII.271.4.2014 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
  28.01.2014r. RIRII.271.3.2014 Remont świetlicy wiejskiej w Psarach ul. Szkolna 45, ETAP I
  21.01.2014r. RIRII.271.2.2014 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Psary
  16.01.2014r. RIRII.271.1.2014 Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Psary
  2. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Psary
  3. Remont świetlicy wiejskiej w Psarach ul. Szkolna 45, ETAP I
  4. Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
  5. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Psary
  6. II Postępowanie na: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla prowadzenia zajęć dla uczniów Szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Psary, w ramach projektów współfinansowanych ze śr
  7. Przebudowa odcinka drogi ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej na terenie Gminy Psary
  8. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Psary obejmująca II odrębne zadania
  9. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Psary
  10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłej mleczarni w Goląszy Dolne na terenie Gminy Psary
  11. Budowa pętli autobusowej w Malinowicach oraz remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
  12. Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Psary z podziałem na II zadania
  13. Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki
  14. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
  15. Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Strzyżowicach
  16. Dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
  17. Remont odcinka drogi gminnej ul. Belnej w Strzyżowicach Etap II
  18. Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2014/2015
  19. Remont nawierzchni jezdni drogi lokalnej ul. Szkolnej w Preczowie, Gmina Psary
  20. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
  21. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary, w ramach PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi, z podziałem na dwa zadania
  22. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  23. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary, z podziałem na zadania
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra