Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
              ---- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
              ---- Budowa chodnika dla dwukierunkowego ruchu pieszego w Sarnowie
              ---- Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
              ---- Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
              ---- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
              ---- Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary w 2015 roku z podziałem na 2 zadania
              ---- Dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne
              ---- Roboty budowlane z podziałem na dwa zadania: Remont sal gimnastycznych i budowa boiska
              ---- Opracowanie kompletnych projektów budowlano wykonawczych dla obiektów kubaturowych w Gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w po
              ---- Opracowanie kompletnych projektów budowlano wykonawczych dla obiektów kubaturowych w Gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w po
              ---- Opracowanie kompletnych projektów budowlano wykonawczych budowy i remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Psary
              ---- Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego klubu "ISKRA" w Psarach
              ---- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń na: budowę i przebudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Psary wraz z ze sprawowan
              ---- Realizacja budowy obiektów kubaturowych na terenie Gminy Psary z podziałem na 2 zadania
              ---- Świadczenie usługi odbioru i zagopspodarowania odpadów komunalnych pochodzących z niruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Psary
              ---- Opracowanie kompletnych projektów budowlano – wykonawczych budowy i remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem, na terenie Gminy Psary z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na bud
              ---- Zamówienie dodatkowe
              ---- KONKURS NA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BYŁEJ SZKOŁY W MALINOWICACH W GMINIE PSARY
              ---- Zamówienie dodatkowe na dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, i 2015/2016 zad.II
              ---- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu
              ---- Budowa i przebudowa drogi gminnej Brzękowice-Wał
              ---- Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
              ---- Realizacja przebudowy lokalnych dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na 2 zadania
              ---- Negocjacje w posępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
              ---- Realizacja budowy obiektów kubaturowych na terenie Gminy Psary z podziałem na 2 zadania
              ---- Opracowanie kompletnych projektów budowlano – wykonawczych wszystkich branż dla przebudowy i rozbudowy obiektów kubaturowych w Gminie Psary wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia lub uzyskani
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2015

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2015
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  22.12.2015r. ZP.271.26.2015 Opracowanie kompletnych projektów budowlano – wykonawczych wszystkich branż dla przebudowy i rozbudowy obiektów kubaturowych w Gminie Psary wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z organu administracji architektonicznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie, i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na dwa odrębne zadania.
  17.12.2015r. ZP.271.25.2015 Realizacja budowy obiektów kubaturowych na terenie Gminy Psary z podziałem na 2 zadania
  17.12.2015r. ZP.271.24.2015 Negocjacje w posępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki art.67 ust.1 pkt.2 w sprawie opracowania kompletnych projektów budowlano-wykonawczych dla obiektów wskazanych w warunkach konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu byłej szkoły w Malinowicach w gminie Psary.
  04.12.2015r. ZP.271.23.2015 Realizacja przebudowy lokalnych dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na 2 zadania. Zadanie I: Przebudowa dróg gminnych ul. Łącznej i ul. Bocznej w Psarach Zadanie II: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Strumycznej w Malinowicach wraz z odprowadzeniem wód deszczowych
  24.11.2015r. ZP.271.22.2015 Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
  27.10.2015r. ZP.271.21.2015 Budowa i przebudowa drogi gminnej Brzękowice-Wał
  22.10.2015r. ZP.271.20.2015 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu
  02.10.2015r. ZP.271.19.2015 Zamówienie dodatkowe na dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, i 2015/2016. zad.II
  02.10.2015r. ZP.271.18.2015 KONKURS NA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BYŁEJ SZKOŁY W MALINOWICACH W GMINIE PSARY
  30.09.2015r. ZP.271.17.2015 Zamówienie dodatkowe na dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, i 2015/2016.
  18.09.2015r. ZP.271.16.2015 Opracowanie kompletnych projektów budowlano – wykonawczych budowy i remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem, na terenie Gminy Psary z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/lub braku sprzeciwu rozpoczęcia zgłoszonych robót i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na dwa odrębne zadania
  27.08.2015r. ZP.271.15.2015 Świadczenie usługi odbioru i zagopspodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Psary
  27.08.2015r. ZP.271.14.2015 Realizacja budowy obiektów kubaturowych na terenie Gminy Psary z podziałem na 2 zadania. Zadanie I: Przebudowa wiaty na budynek socjalny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu. Zadanie II: Zmiana konstrukcji dachu i przebudowa budynku gospodarczego położonego na działce nr 313/1 przy ul. Szkolnej 3 w Sarnowie.
  27.07.2015r. ZP.271.13.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń na: budowę i przebudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Psary wraz zze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na dziewięć odrębnych zadań
  23.07.2015r. ZP.271.12.2015 Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego klubu „ISKRA” w Psarach
  21.07.2015r. ZP.271.11.2015 Opracowanie kompletnych projektów budowlano wykonawczych budowy i remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem, na terenie Gminy Psary z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/lub braku sprzxeciwu rozpoczęcia zgłoszonych robót i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na pięć odrębnych zadań
  15.07.2015r. ZP.271.10.2015 Opracowanie kompletnych projektów budowlano wykonawczych dla obiektów kubaturowych w Gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na pięć odrębnych zadań
  30.06.2015r. ZP.271.9.2015 Opracowanie kompletnych projektów budowlano wykonawczych dla obiektów kubaturowych w Gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w podziale na pięć odrębnych zadań
  21.05.2015r. RIRII.271.8.2015 Roboty budowlane z podziałem na dwa zadania o nazwie: Zadanie Nr I: Część 1: Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie. Część 2: Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Psarach. Zadanie Nr II: Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Dąbiu
  07.05.2015r. RIRII.271.7.2015 Dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne
  08.04.2015r. RIRII.271.6.2015 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary w 2015 roku z podziałem na 2 zadania
  12.03.2015r. RIRII.271.5.2015 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
  16.02.2015r. RIRII.271.4.2015 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
  16.02.2015r. RIRII.271.3.2015 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
  09.02.2015r. RIRII.271.2.2015 Budowa chodnika dla dwukierunkowego ruchu pieszego w Sarnowie
  07.01.2015r. RIRII.271.1.2015 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
  2. Budowa chodnika dla dwukierunkowego ruchu pieszego w Sarnowie
  3. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
  4. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
  5. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary
  6. Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary w 2015 roku z podziałem na 2 zadania
  7. Dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne
  8. Roboty budowlane z podziałem na dwa zadania: Remont sal gimnastycznych i budowa boiska
  9. Opracowanie kompletnych projektów budowlano wykonawczych dla obiektów kubaturowych w Gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w po
  10. Opracowanie kompletnych projektów budowlano wykonawczych dla obiektów kubaturowych w Gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w po
  11. Opracowanie kompletnych projektów budowlano wykonawczych budowy i remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Psary
  12. Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego klubu "ISKRA" w Psarach
  13. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń na: budowę i przebudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Psary wraz z ze sprawowan
  14. Realizacja budowy obiektów kubaturowych na terenie Gminy Psary z podziałem na 2 zadania
  15. Świadczenie usługi odbioru i zagopspodarowania odpadów komunalnych pochodzących z niruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Psary
  16. Opracowanie kompletnych projektów budowlano – wykonawczych budowy i remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem, na terenie Gminy Psary z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na bud
  17. Zamówienie dodatkowe
  18. KONKURS NA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BYŁEJ SZKOŁY W MALINOWICACH W GMINIE PSARY
  19. Zamówienie dodatkowe na dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, i 2015/2016 zad.II
  20. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu
  21. Budowa i przebudowa drogi gminnej Brzękowice-Wał
  22. Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
  23. Realizacja przebudowy lokalnych dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na 2 zadania
  24. Negocjacje w posępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
  25. Realizacja budowy obiektów kubaturowych na terenie Gminy Psary z podziałem na 2 zadania
  26. Opracowanie kompletnych projektów budowlano – wykonawczych wszystkich branż dla przebudowy i rozbudowy obiektów kubaturowych w Gminie Psary wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia lub uzyskani
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra