Informujemy, że w związku z niezależną od Urzędu Gminy w Psarach awarią serwera, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.psary.pl jest niedostępny.
Obecnie trwają intensywne prace, które mają na celu przywrócenie działania serwisu. Przepraszamy za utrudnienia.


UWAGA


Data: 2015-02-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Psary
POBIERZ - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów”.
Data: 2015-02-24
Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2015
WÓJTA GMINY PSARY
z dnia 23.02.2015 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru do Komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych gminy Psary w ramach otwartych konkursów ofert.
POBIERZ - Zarządzenie nr 0050.7.2015 Wójta Gminy Psary z dnia 23.02.2015r.
Data: 2015-02-24
Ogłoszenie o zamówieniu
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2015
WÓJTA GMINY PSARY
z dnia 23.02.2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
POBIERZ - Zarządzenie nr 0050.6.2015 Wójta Gminy Psary z dnia 23.02.2015r.
Data: 2015-02-17
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz SIWZ - Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu - Budowa wodociągu o średnicy 100 mm w ul. Kasztanowej w Psarach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malinowicach

Data: 2015-02-25
Zmiana treści SIWZ
Pobierz zmianę treści SIWZ - Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu - Budowa wodociągu o średnicy 100 mm w ul. Kasztanowej w Psarach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malinowicach
Data: 2015-02-16
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz SIWZ - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych

Data: 2015-02-18
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych

Data: 2015-02-19
Zapytanie nr 2 i odpowiedź
Zapytanie nr 2 i odpowiedź - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych

Data: 2015-02-20
Zapytanie nr 3 i odpowiedź
Zapytanie nr 3 i odpowiedź - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych

Data: 2015-02-20
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych

Data: 2015-02-23
Zapytanie nr 4, 5 i 6 wraz z odpowiedziami
Zapytanie nr 4, 5 i 6 wraz z odpowiedziami - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych

Data: 2015-02-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
Data: 2015-02-16
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz SIWZ - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary

Data: 2015-02-18
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary

Data: 2015-02-19
Zapytanie nr 2 i odpowiedź
Zapytanie nr 2 i odpowiedź - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary

Data: 2015-02-20
Zapytanie nr 3 i odpowiedź
Zapytanie nr 3 i odpowiedź - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary

Data: 2015-02-20
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary

Data: 2015-02-23
Zapytanie nr 4 i 5 wraz z odpowiedziami
Zapytanie nr 4 i 5 wraz z odpowiedziami - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary

Data: 2015-02-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
Data: 2015-02-09
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz SIWZ - Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu i modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach - Gospodarka ściekowa w Gminie Psary - modernizacja oczyszczalni ścieków w Malinowicach.
Data: 2015-02-09
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz SIWZ - Budowa chodnika dla dwukierunkowego ruchu pieszego w Sarnowie.

Data: 2015-02-17
Zapytanie nr 1 i 2 wraz z odpowiedzią
Zapytanie nr 1 i 2 wraz z odpowiedzią - Budowa chodnika dla dwukierunkowego ruchu pieszego w Sarnowie.