Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 •       -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
           --- Zarządzenie nr 0050.002.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.004.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.005.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.011.2018
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  KONSULTACJE SPOłECZNE   \  ROK 2018

    KONSULTACJE SPOŁECZNE - ROK 2018
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  04 14.02.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.011.2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Psary w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/434/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności o charakterze cywilnoprawnym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg.
  03 18.01.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.005.2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
  02 17.01.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.004.2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Góra Siewierska
  01 05.01.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.002.2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu zmian do Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zarządzenie nr 0050.002.2018
  2. Zarządzenie nr 0050.004.2018
  3. Zarządzenie nr 0050.005.2018
  4. Zarządzenie nr 0050.011.2018
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra