Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2006

    UCHWAŁA Nr IV/19/2006
  z dnia 29 grudnia 2006 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr IV/19/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr IV/18/2006
  z dnia 29.12.2006 rok
  w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX / 306/2005 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Psarach na lata 2006 - 2008.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr IV/18/2006
  2. UCHWAŁA Nr IV/18/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr IV/17/2006
  z dnia 29.12.2006 r.
  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr IV/17/2006
  2. UCHWAŁA Nr IV/17/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr IV/16/2006
  z dnia 29 grudnia 2006 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska na m-c styczeń 2007r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr IV/16/2006
  2. UCHWAŁA Nr IV/16/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr IV/15/2006
  z dnia 29 grudnia 2006 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na m-c styczeń 2007 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr IV/15/2006
  2. UCHWAŁA Nr IV/15/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr IV/14/2006
  z dnia 29 grudnia 2006 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na m-c styczeń 2007r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr IV/14/2006
  2. UCHWAŁA Nr IV/14/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr IV/13/2006
  z dnia 29 grudnia 2006 r.
  w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Psary na m-c styczeń 2007 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr IV/13/2006
  2. UCHWAŁA Nr IV/13/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr III/12/2006
  z dnia 13 grudnia 2006 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr III/12/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr III/11/2006
  z dnia 13 grudnia 2006 r.
  w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2007 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr III/11/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr III/10/2006
  z dnia 13 grudnia 2006 r.
  w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr III/10/2006
  2. UCHWAŁA Nr III/10/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr III/9/2006
  z dnia 13 grudnia 2006 r.
  w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr III/9/2006
  2. UCHWAŁA Nr III/9/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr III/8/2006
  z dnia 13 grudnia 2006 r.
  w sprawie: udzielenia upoważnienia P. Lidii Kubień - Wiceprzewodniczącej
  Rady Gminy Psary do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr III/8/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr III/7/2006
  z dnia 13 grudnia 2006 r.
  w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Mariana KOZIELA - Wójta Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr III/7/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr III/6/2006
  z dnia 13 grudnia 2006 r.
  w sprawie: ustalenia Panu Jacentemu Kubicy - Przewodniczącemu Rady Gminy Psary zakresu dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
  Wójta Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr III/6/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr II/5/2006
  z dnia 06 grudnia 2006 r.
  w sprawie: powołania stałej Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska i ustalenia składu osobowego.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr II/5/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr II/4/2006
  z dnia 06 grudnia 2006 r.
  w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy
  i ustalenia składu osobowego.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr II/4/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr II/3/2006
  z dnia 06 grudnia 2006 r.
  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr II/3/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr I/2/2006
  z dnia 27 listopada 2006 r.
  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr I/2/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr I/1/2006
  z dnia 27 listopada 2006 r.
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr I/1/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVIII/363/2006
  z dnia 27 października 2006 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVIII/363/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVIII/362/2006
  z dnia 27 października 2006 roku
  w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVIII/362/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVIII/361/2006
  z dnia 27.10.2006 r.
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2006-2010.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVIII/361/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLVIII/361/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVIII/360/2006
  z dnia 27 października 2006 roku
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary na 2007 rok.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVIII/360/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLVIII/360/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/359/2006
  z dnia 27 września 2006 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodkowie".

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/359/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr II/5/2006
  z dnia 06 grudnia 2006 r.
  w sprawie: powołania stałej Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska i ustalenia składu osobowego.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr II/5/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr II/3/2006
  z dnia 06 grudnia 2006 r.
  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr II/3/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr I/2/2006
  z dnia 27 listopada 2006 r.
  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr I/2/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr I/1/2006
  z dnia 27 listopada 2006 r.
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr I/1/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVIII/363/2006
  z dnia 27 października 2006 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVIII/363/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVIII/362/2006
  z dnia 27 października 2006 roku
  w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVIII/362/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVIII/361/2006
  z dnia 27.10.2006 r.
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2006-2010.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVIII/361/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLVIII/361/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/359/2006
  z dnia 27 września 2006 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji p.n. "Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Grodkowie".

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/359/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/358/2006
  z dnia 27.09.2006 r.
  w sprawie : nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr 774, k.m.4, położonej w Strzyżowicach.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/358/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/357/2006
  z dnia 27 września 2006 r.
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/357/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/356/2006
  z dnia 27.09.2006 r.
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej ozn.nr działki 1333 położonej w Psarach przy ul. Wiejskiej.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/356/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/355/2006
  z dnia 27.09.2006r.
  w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/289/2005 Rady Gminy Psary z dnia 27.10.2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/355/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/354/2006
  z dnia 27 września 2006 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/245/2005 Rady Gminy Psary z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/354/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII//353/2006
  z dnia 27 września 2006 roku
  w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/2002 Rady Gminy Psary z dnia 5 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/353/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVI/352/2006
  z dnia 30 sierpnia 2006 roku
  w sprawie: przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Ślaskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/352/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVI/351/2006
  z dnia 30 sierpnia 2006 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/351/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVI/350/2006
  z dnia 30 sierpnia 20006
  w sprawie: nadania Statutu Urzędowi Gminy w Psarach.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/350/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLVI/350/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVI/349/2006
  z dnia 30 sierpnia 2006 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska na okres od m-ca września do m-ca grudnia 2006r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/349/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLVI/349/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVI/348/2006
  z dnia 30 sierpnia 2006 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na okres od m-ca września do m-ca grudnia 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/348/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLVI/348/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVI/347/2006
  z dnia 30 sierpnia 2006 r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary na okres od m-ca września do m-ca grudnia 2006r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/347/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLVI/347/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVI/346/2006
  z dnia 30 sierpnia 2006r.
  w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Psary na okres od m-ca września do m-ca grudnia 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/346/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLVI/346/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLV/345/2006
  z dnia 28 czerwca 2006 r.
  w sprawie: uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25.05.2006 r. odnośnie stanu dróg wojewódzkich i krajowych na terenie województwa śląskiego.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/345/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLV/344/2006
  z dnia 28 czerwca 2006 r.
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/344/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLV/343/2006
  z dnia 28.06.2006 r.
  w sprawie : sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości ozn. nr działki 2/5 położonej w Psarach przy ul. Granicznej.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/343/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLV/342/2006
  z dnia 28.06.2006 r.
  w sprawie: ustalenia numerów i granic obwodów głosowania w gminie Psary dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/342/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLV/342/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLV/341/2006
  z dnia 28.06.2006 r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/297/2002 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okr^gu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do red gmin, rad powiatów i sejmików województw.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/341/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLV/341/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/340/2006
  z dnia 29 maja 2006 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodkowie".

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/340/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/339/2006
  z dnia 29 maja 2006 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji p.n. "Budowa stacji uzdatniania wody w Malinowicach".

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/339/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/338/2006
  z dnia 29 maja 2006 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji p.n. "Budowa chodników w Psarach".

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/338/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/337/2006
  z dnia 29 maja 2006 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji p.n. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Grodkowie".

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/337/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/336/2006
  z dnia 29 maja 2006 r.
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/336/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/335/2006
  z dnia 29.05.2006r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Józefa Smyczyka na działalność Wójta Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/335/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/334/2006
  z dnia 29 maja 2006r.
  w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Psary Nr XIII / 126 / 99 z dnia 29 .12.1999 roku w sprawie powołania Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIII/333/2006
  z dnia 27 kwietnia 2006 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIII/333/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIII/332/2006
  z dnia 27 kwietnia 2006 r.
  w sprawie: zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIII/332/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIII/331/2006
  z dnia 27.04.2006 r.
  w sprawie: wyrażenia opinii dot. projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIII/331/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIII/330/2006
  z dnia 27 kwietnia 2006r.
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIII/330/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLIII/330/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIII/329/2006
  z dnia 27 kwietnia 2006r.
  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLI/315/2006 z dnia 27.02.2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIII/329/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIII/328/2006
  z dnia 27.04.2006 r.
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2006-2010.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIII/328/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLIII/328/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIII/327/2006
  z dnia 27 kwietnia 2006r.
  w sprawie: wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Grodków.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIII/327/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIII/326/2006
  z dnia 27.04.2006 r.
  w sprawie : przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okr$gu Przemysłowego w Katowicach.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIII/326/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLIII/326/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIII/325/2006
  z dnia 27 kwietnia 2006 r.
  w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIII/325/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLIII/325/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLII/324/2006
  z dnia 27 marca 2006 r.
  w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Grodkowie" celem ograniczenia potrzeb cieplnych.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLII/324/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLII/323/2006
  z dnia 27 marca 2006 r.
  w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodkowie" celem ograniczenia potrzeb cieplnych.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLII/323/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLII/322/2006
  z dnia 27 marca 2006 r.
  w sprawie : zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Psary i Gminą Wojkowice.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLII/322/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLII/321/2006
  z dnia 27 marca 2006 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLII/321/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLII/320/2006
  z dnia 27 marca 2006 r.
  w sprawie: dokonania zmiany w uchwale Nr XLI/316/2006 Rady Gminy Psary z dnia 27 lutego 2006r w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLII/320/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLII/319/2006
  z dnia 27.03.2006 r.
  w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Malinowicach stanowiącej gminny zasób.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLII/319/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLII/318/2006
  z dnia: 27.03.2006
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary z siedziba w Gródkowie za 2005 rok.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLII/318/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLII/318/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLII/317/2006
  z dnia 27.03.2006
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach za 2005 rok.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLII/317/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLII/317/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLI/316/2006
  z dnia 27 lutego 2006 r.
  w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLI/316/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLI/316/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLI/315/2006
  z dnia 27 luty 2006r.
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLI/315/2006
  2. UCHWAŁA Nr XLI/315/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLI/314/2006
  z dnia 27. 02.2006 r.
  w sprawie: przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez ZGK w Psarach.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLI/314/2006
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XL/313/2006
  z dnia 30 stycznia 2006r
  w sprawie : przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Grodków konsultacji, dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Grodków na Grodków.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XL/313/2006
  2. UCHWAŁA Nr XL/313/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XL/312/2006
  z dnia 30 stycznia 2006 r.
  w sprawie: budżetu gminy na 2006 r.

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XL/312/2006
  2. UCHWAŁA Nr XL/312/2006 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra