Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
              ---- Obudowę studni wierconej wraz z wcinką do istniejącego rurociągu w miejscowości Dąbie, Gmina Psary
              ---- Zakup stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Psary
              ---- Modernizacja systemu grzewczego połączona z dociepleniem budynku Gimnazjum w Psarach ul. Szkolna 32, Gmina Psary
              ---- Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4
              ---- Remont nawierzchni ul. Leśnej i fragmentu ul. Browanej w Sarnowie
              ---- Modernizacja drogi dojazdowej do pól w rejonie ul. Podwale w Strzyżowicach
              ---- Remont budynku stacji wodociągowej oraz włączenie istniejącego ujęcia wody do sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2003

    Zamówienia Publiczne - rok 2003
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  04.11.2003r. 7 Remont budynku stacji wodociągowej oraz włączenie istniejącego ujęcia wody do sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki
  09.09.2003r. 6 Modernizacja drogi dojazdowej do pól w rejonie ul. Podwale w Strzyżowicach
  09.09.2003r. 5 Remont nawierzchni ul. Leśnej i fragmentu ul. Browanej w Sarnowie.
  08.08.2003r. 4 Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4
  15.06.2003r. 3 Modernizacja systemu grzewczego połączona z dociepleniem budynku Gimnazjum w Psarach ul. Szkolna 32, Gmina Psary
  10.06.2003r. 2 Zakup stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Psary
  10.05.2003r. 1 Obudowę studni wierconej wraz z wcinką do istniejącego rurociągu w miejscowości Dąbie, Gmina Psary
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Obudowę studni wierconej wraz z wcinką do istniejącego rurociągu w miejscowości Dąbie, Gmina Psary
  2. Zakup stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Psary
  3. Modernizacja systemu grzewczego połączona z dociepleniem budynku Gimnazjum w Psarach ul. Szkolna 32, Gmina Psary
  4. Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4
  5. Remont nawierzchni ul. Leśnej i fragmentu ul. Browanej w Sarnowie
  6. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w rejonie ul. Podwale w Strzyżowicach
  7. Remont budynku stacji wodociągowej oraz włączenie istniejącego ujęcia wody do sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra