Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2010

    UCHWAŁA NR III/22/2010

  UCHWAŁA Nr III/22/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: przystąpienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/22/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/21/2010

  UCHWAŁA Nr III/21/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pana Antoniego Dziuba.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/21/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/20/2010

  UCHWAŁA Nr III/20/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: rozpatrzenia pisma Pani Katarzyny i Agnieszki Borek.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/20/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/19/2010

  UCHWAŁA Nr III/19/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/19/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/18/2010

  UCHWAŁA Nr III/18/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: rozpatrzenia pisma zatytułowanego „odwołanie” Pana Józefa Smyczyka.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/18/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/17/2010

  UCHWAŁA Nr III/17/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2011r.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/17/2010
  2. Uchwała nr III/17/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/16/2010

  UCHWAŁA Nr III/16/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2011r.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/16/2010
  2. Uchwała nr III/16/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/15/2010

  UCHWAŁA Nr III/15/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze  2011r.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/15/2010
  2. Uchwała nr III/15/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/14/2010

  UCHWAŁA Nr III/14/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2011r.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/14/2010
  2. Uchwała nr III/14/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/13/2010

  UCHWAŁA Nr III/13/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010 r.

  w sprawie:  zmian w budżecie gminy Psary na 2010 r.               


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/13/2010
  2. Uchwała nr III/13/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/12/2010

  UCHWAŁA Nr III/12/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: przyjęcia informacji Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska o wyborze Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Komisji.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/12/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/11/2010

  UCHWAŁA Nr III/11/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: przyjęcia informacji Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy o wyborze Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Komisji.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/11/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/10/2010

  UCHWAŁA Nr III/10/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Psary, Wiceprzewodniczących Rady i Radnych.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/10/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/9/2010

  UCHWAŁA Nr III/9/2010
  Rady Gminy PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010 r.

  w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Tomasza Sadłonia - Wójta Gminy Psary.                             


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/9/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/8/2010

  UCHWAŁA Nr III/8/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 grudnia 2010r.

  w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Gdesz – Sobczak – Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Psary do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/8/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/7/2010

  UCHWAŁA NR III/7/2010
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 29.12.2010r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat  nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Sarnów, Malinowice, Brzękowice Dolne.            


  Lista załączników
  1. Uchwała nr III/7/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/6/2010

  UCHWAŁA NR II/6/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 6 grudnia 2010r.

  w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy i ustalenia
  ustawowego składu osobowego.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr II/6/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/5/2010

  UCHWAŁA NR II/5/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 6 grudnia 2010r.

  w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
  i ustalenia ustawowego składu osobowego.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr II/5/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/4/2010

  UCHWAŁA NR II/4/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 6 grudnia 2010r.

  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr II/4/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR I/3/2010

  UCHWAŁA NR I/3/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia  2 grudnia 2010r.

  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr I/3/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR I/2/2010

  UCHWAŁA NR I/2/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 2 grudnia 2010r.

  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr I/2/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     UCHWAŁA NR I/1/2010

  UCHWAŁA NR I/1/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 2 grudnia 2010r.

  w sprawie: przyjęcia zasad wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Psary oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr I/1/2010
  2. Uchwała nr I/1/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIX/399/2010

  UCHWAŁA Nr XLIX/399/2010
  RADY  GMINY  P S A R Y
  z dnia 9 listopada 2010 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy  na 2010 r.               


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIX/399/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/398/2010

  UCHWAŁA NR XLVIII/398/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/398/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/398/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/397/2010

  Uchwała Nr XLVIII/397/2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 października 2010r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Józefa Smyczyka.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/397/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/396/2010

  UCHWAŁA NR XLVIII/396/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
  w sołectwie Góra Siewierska


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/396/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/396/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/395/2010

  UCHWAŁA NR XLVIII/395/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/395/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/395/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/394/2010

  UCHWAŁA NR XLVIII/394/2010
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
  w sprawie: przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
  terenie Gminy Psary”.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/394/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/394/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/393/2010

  Uchwała Nr XLVIII/393/2010

  Rady Gminy Psary

  z dnia 28 października 2010r .

   

  w sprawie : uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Psary na lata

  2009-2016 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Lokalnego

  Programu Rewitalizacji Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/393/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/393/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/392/2010

  Uchwała Nr XLVIII/392/2010

  Rady Gminy Psary

  z dnia 28 października 2010 r .

   

  w sprawie : w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Preczów”


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/392/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/392/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/391/2010

  Uchwała Nr XLVIII/391/2010

  Rady Gminy Psary

  z dnia 28 października 2010r.

   

  w sprawie : zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Gródków ”.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/391/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/391/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/390/2010

  Uchwała Nr XLVIII/ 390/2010

  Rady Gminy Psary

  z dnia 28 października 2010 r.

  w sprawie: określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Psary oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/390/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/389/2010

  U C H W A Ł A Nr XLVIII/389/2010

  RADY GMINY P S A R Y

  z dnia 28 października 2010 r.

  w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2011 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/389/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/388/2010

  U C H W A Ł A Nr XLVIII/388/2010

  RADY GMINY P S A R Y

  z dnia 28 października 2010 r.

  w sprawie : ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2011 r.

  oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej:


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/388/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/388/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/387/2010

  UCHWAŁA Nr XLVIII/387/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 października 2010r.
  w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu położonego w sołectwie Sarnów.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/387/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/386/2010

  UCHWAŁA Nr XLVIII/386/2010
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/386/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/385/2010

  Uchwała Nr XLVIII/385/2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28.10.2010r.
  w sprawie: uchwalenia lokalnych programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/385/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/385/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/384/2010

  UCHWAŁA Nr XLVIII / 384 /2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.10.2010 roku
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/ 194 / 2008 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2008 roku
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Psarach na lata
  2009 – 2011 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXXVIII/302/2009 z dnia 23.12.2009r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/ 194 / 2008 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2008 roku
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Psarach na lata
  2009 – 2011.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/384/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/384/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/383/2010

  UCHWAŁA Nr XLVIII / 383 / 2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.10.2010 r.
  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO PROGRAMU
  PZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
  ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/383/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/383/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/382/2010

  UCHWAŁA Nr XLVIII / 382 / 2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28. 10. 2010 r.
  w sprawie: UCHWALENIA ROCZNEGO GMINNEGO
  PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/382/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/382/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/381/2010

  UCHWAŁA Nr XLVIII /381 /2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 października 2010 r.
  w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
  dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/381/2010
  2. Uchwała nr XLVIII/381/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/380/2010

  UCHWAŁA NR XLVIII/380/2010
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 28.10.2010r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 2 lat części pomieszczeń w budynku
  byłej Szkoły Podstawowej w Goląszy Górnej.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/380/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVIII/379/2010

  Uchwała Nr XLVIII/379/2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 października 2010r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/349/2010 Rady Gminy Psary z dnia 30 czerwca 2010r.
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2010r.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVIII/379/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-11-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/378/2010

  Uchwała Nr XLVII/378/2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 września  2010r.

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Strzyżowice”.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/378/2010
  2. Uchwała nr XLVII/378/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/377/2010

  Uchwała Nr XLVII/377/2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 września  2010r.

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Malinowice”.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/377/2010
  2. Uchwała nr XLVII/377/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/376/2010

  Uchwała Nr XLVI I/ 376/2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 września  2010 r .

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Goląsza”.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/376/2010
  2. Uchwała nr XLVII/376/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/375/2010

  Uchwała Nr XLVI I/ 375/2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 września  2010 r .

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Psary”.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/375/2010
  2. Uchwała nr XLVII/375/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/374/2010

  Uchwała Nr XLVII/ 374/2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 września  2010r.

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Brzękowice”.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/374/2010
  2. Uchwała nr XLVII/374/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/373/2010

  Uchwała Nr XLVI I/373 /2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 września  2010 r .

  w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Góra Siewierska”.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/373/2010
  2. Uchwała nr XLVII/373/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/372/2010

  Uchwała Nr XLVII/372/2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 września 2010 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Psary  z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/372/2010
  2. Uchwała nr XLVII/372/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/371/2010

  UCHWAŁA NR XLVII/371/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2010 r.

  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzyżowice.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/371/2010
  2. Uchwała nr XLVII/371/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/370/2010

  UCHWAŁA NR XLVII/370/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2010 r.

  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Preczów.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/370/2010
  2. Uchwała nr XLVII/370/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/369/2010

  UCHWAŁA NR XLVII/369/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2010 r.

  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/369/2010
  2. Uchwała nr XLVII/369/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/368/2010

  UCHWAŁA NR XLVII/368/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2010 r.

  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/368/2010
  2. Uchwała nr XLVII/368/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/367/2010

  UCHWAŁA NR XLVII/367/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2010 r.

  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwach: Goląsza, Brzękowice, Dąbie.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/367/2010
  2. Uchwała nr XLVII/367/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/366/2010

  UCHWAŁA Nr XLVII/366/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2010 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni ul.Granicznej – Psary, Strzyżowice wraz z budową chodnika i odwodnieniem na odcinku od ul. Belnej w Strzyżowicach do granicy miasta Wojkowice.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/366/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/365/2010

  UCHWAŁA Nr XLVII/365/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2010 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa wodociągu gminnego Sarnów - Preczów.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/365/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/364/2010

  UCHWAŁA Nr XLVII/364/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2010 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/364/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/363/2010

  UCHWAŁA Nr XLVII/363/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2010 r.

  w sprawie:  zmian w budżecie gminy  na 2010 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/363/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/362/2010

  UCHWAŁA Nr XLVII/362/2010
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2010r.

  w sprawie: przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/362/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/361/2010

  UCHWAŁA NR XLVII/361/2010
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29.09.2010r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku nieruchomość ozn. nrnr działek 523,524/3, zabudowaną budynkiem byłego Przedszkola Publicznego w Psarach, stanowiącą zasób gminny.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVII/361/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/360/2010
  z dnia 25.08.2010r.
  w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVI/360/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/359/2010
  z dnia 25.08.2010r.
  w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVI/359/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/358/2010
  z dnia 25 sierpnia 2010r.
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/136/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008r w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Gródków”

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVI/358/2010
  2. Uchwała nr XLVI/358/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/357/2010
  z dnia 25 sierpnia 2010r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Izydora Płatka.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVI/357/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/356/2010
  z dnia 25 sierpnia 2010 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz zmiany uchwały nr XXXIX/308/2010 z 4 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVI/356/2010
  2. Uchwała nr XLVI/356/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/355/2010
  z dnia 25 sierpnia 2010 roku
  w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Tata, mama, przedszkole i ja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVI/355/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/354/2010
  z dnia 25.08.2010r
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Psary nieruchomości ozn. nr działki 885/13, k.m.4, położonej w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLVI/354/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/353/2010
  z dnia 30.06.2010r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 4 miesięcy części pomieszczeń w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Goląszy Górnej.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/353/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/352/2010
  z dnia 30 czerwca 2010r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2010r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/352/2010
  2. Uchwała nr XLV/352/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/351/2010
  z dnia 30 czerwca 2010r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2010r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/351/2010
  2. Uchwała nr XLV/351/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/350/2010
  z dnia 30 czerwca 2010r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2010r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/350/2010
  2. Uchwała nr XLV/350/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/349/2010
  z dnia 30 czerwca 2010r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2010r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/349/2010
  2. Uchwała nr XLV/349/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/348/2010
  z dnia 30 czerwca 2010 r.
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków PROW pn. Place zabaw – zagospodarowanie przestrzeni
  publicznej w sołectwach gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/348/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/347/2010
  z dnia 30 czerwca 2010 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy Psary na 2010 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/347/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/346/2010
  z dnia 30.06.2010 roku
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII / 301/ 2009 Rady Gminy Psary z dnia
  23.12.2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy na 2010
  rok.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/346/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/345/2010
  z dnia 30.06.2010r.
  W sprawie: zmiany uchwały Nr XI/65/2007 Rady Gminy Psary z dnia 29.08.2007r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Górze Siewierskiej przy ul.Kościuszki stanowiących gminny zasób.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/345/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/344/2010
  z dnia 30.06.2010r.
  w sprawie: podjęcia działań zmierzających do przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości ozn. nr działki 360, położonej w Malinowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/344/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/343/2010
  z dnia 30.06.2010r.
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Psary nieruchomości ozn. nr działki 133/4, k.m.2, położonej w Malinowicach.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLV/343/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV/342/2010
  z dnia 26 maja 2010r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Józefa Smyczyka.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIV/342/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV/341/2010
  z dnia 26 maja 2010 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy Psary na 2010 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIV/341/2010
  2. Uchwała nr XLIV/341/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV/340/2010
  z dnia 26 maja 2010 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach Gminy Psary – place
  zabaw.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIV/340/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV/339/2010
  z dnia 26 maja 2010 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIV/339/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV/338/2010
  z dnia 26.05.2010 r.
  w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIV/338/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-06-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII/337/2010
  z dnia 28 kwietnia 2010r.
  w sprawie: przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przy ul. Wawel 15.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIII/337/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII/336/2010
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  w sprawie: zmian w budżecie gminy Psary na 2010 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIII/336/2010
  2. Uchwała nr XLIII/336/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII/335/2010
  z dnia 28 kwietnia 2010r.
  w sprawie: ustanowienia na rzecz Gminy Psary odpłatnej służebności gruntowej – drogi koniecznej na działce stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, położonej w Preczowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIII/335/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII/334/2010
  z dnia 28 kwietnia 2010r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach z siedzibą w Gródkowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIII/334/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII/333/2010
  z dnia 28 kwietnia 2010r.
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIII/333/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII/332/2010
  z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLIII/332/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/331/2010
  z dnia 31 marca 2010r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLII/331/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/330/2010
  z dnia 31 marca 2010 r.
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLII/330/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/329/2010
  z dnia 31 marca 2010 r.
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w
  budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Psarach”

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLII/329/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/328/2010
  z dnia 31 marca 2010 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/308/2010 Rady Gminy Psary z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLII/328/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/327/2010
  z dnia 31 marca 2010r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi pana Józefa Smyczyka.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLII/327/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/326/2010
  z dnia 31 marca 2010 r.
  w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLII/326/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/325/2010
  z dnia 31 marca 2010r.
  w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Psary nieruchomości ozn. nr działek 920/13, k.m.4, 387/7, k.m.2 położonych w Sarnowie.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLII/325/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/324/2010
  z dnia 31 marca 2010r.
  w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Górze Siewierskiej stanowiącej gminny zasób.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLII/324/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/323/2010
  z dnia 24.02.2010r.
  w sprawie: poparcia dla stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego przyjętego uchwałą Nr II/34/16/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLI/323/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/322/2010
  z dnia 24.02.2010r.
  w sprawie: nieuwzględnienia wezwania Pana Henryka Pieronika.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLI/322/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/321/2010
  z dnia 24.02.2010r.
  w sprawie: uchwalenia STATUTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY PSARY.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLI/321/2010
  2. Uchwała nr XLI/321/2010 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/320/2010
  z dnia 24 lutego 2010 r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/308/2010 Rady Gminy Psary z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLI/320/2010
  2. Uchwała nr XLI/320/2010 - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/319/2010
  z dnia 24.02.2010r.
  w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVIII/306/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLI/319/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/318/2010
  z dnia 24.02.2010r.
  w sprawie: utworzenia Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLI/318/2010
  2. Uchwała nr XLI/318/2010 - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/317/2010
  z dnia 24 lutego 2010 roku
  w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Psary oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLI/317/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/316/2010
  z dnia 24 lutego 2010r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Gródków, Sarnów, Góra Siewierska, Dąbie, Brzękowice.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XLI/316/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/315/2010
  z dnia 27 stycznia 2010r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Henryka Pieronika.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XL/315/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/314/2010
  z dnia 27 stycznia 2010r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Joanny Drohomireckiej, Pana Janusza Grucy, Pani Teresy Kalety, Pana Jarosława Kalety, Pani Elżbiety Mazepy, Pana Tadeusza Mazepy, Pani Sylwii Majewskiej – Mazepy, Pana Mariusza Mazepy.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XL/314/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/313/2010
  z dnia 27 stycznia 2010r.
  w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich
  Górach przy ul. Pyskowickiej 47 – 51.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XL/313/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/312/2010
  z dnia 27 stycznia 2010r.
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/305/2009 Rady Gminy Psary z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury,
  Zdrowia i Ochrony Środowiska.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XL/312/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/311/2010
  z dnia 27 stycznia 2010r.
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbiu Chrobakowym stanowiącej własność gminy.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XL/311/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/310/2010
  z dnia 4 stycznia 2010r.
  w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich
  Górach przy ul. Pyskowickiej 47 – 51.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIX/310/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/309/2010
  z dnia 4 stycznia 2010r.
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Krasonia.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIX/309/2010
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/308/2010
  z dnia 4 stycznia 2010 r.
  w sprawie: budżetu gminy na 2010 r.

  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIX/308/2010
  2. Uchwała nr XXXIX/308/2010 - załączniki
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2010-01-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra