Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2011

    UCHWAŁA NR XIV/159/2011

  Uchwała Nr XIV/159/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011r.

  w sprawie: podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego przekazania na rzecz Starostwa Powiatowego w Będzinie części nieruchomości ozn. nr działki 1183/3, położonej w Malinowicach.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/159/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/158/2011

  Uchwała Nr XIV/158/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 grudnia 2011 r.

  w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2011 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/158/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/157/2011

  Uchwała Nr XIV/157/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/157/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r.
  2. Uchwała Nr XIV/157/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/156/2011

  Uchwała Nr XIV/156/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011r.

  w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/156/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r.
  2. Uchwała Nr XIV/156/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/155/2011

  Uchwała Nr XIV/155/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/155/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r.
  2. Uchwała Nr XIV/155/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/154/2011

  Uchwała Nr XIV/154/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2012r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/154/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r.
  2. Uchwała Nr XIV/154/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/153/2011

  Uchwała Nr XIV/153/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 grudnia 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/153/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/152/2011

  Uchwała Nr XIV/152/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011r.

  w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/151/2011

  Uchwała Nr XIV/151/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 grudnia 2011 r.

  w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Malinowice.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011 r.
  2. Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/150/2011

  Uchwała Nr XIV/150/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011 r.

  w sprawie: Uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/150/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/149/2011

  Uchwała Nr XIV/149/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011 r.

  w sprawie: Uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/149/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/148/2011

  Uchwała Nr XIV/148/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011 roku

  w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Psarach na 2012 rok.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/148/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/147/2011

  Uchwała Nr XIV/147/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 grudnia 2011 roku

  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2012 rok.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/147/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/146/2011

  Uchwała Nr XIV/146/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011r.

  w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/146/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/145/2011

  Uchwała Nr XIV/145/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22.12.2011r.

  w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/145/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/144/2011

  Uchwała Nr XIV/144/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 grudnia 2011 r.

  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012–2023.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/144/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/143/2011

  Uchwała Nr XIV/143/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 22 grudnia 2011 r.

  w sprawie: budżetu gminy na 2012 r.


  Lista załączników
  1. Budżet Gminy Psary na 2012 rok
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/142/2011

  UCHWAŁA NR XIII/142/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24.11.2011r.

  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Preczowie stanowiącej własność gminy.           


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/142/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24.11.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/141/2011

  UCHWAŁA Nr XIII/141/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2011 r.

  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIII/141/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 24 listopada 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/140/2011

  UCHWAŁA Nr XIII/140/2011
  RADY  GMINY  P S A R Y
  z dnia 24 listopada 2011 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIII/140/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 24 listopada 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/139/2011

  UCHWAŁA Nr XIII/139/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2011 r.

  w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień  podatku od nieruchomości  na 2012 r. oraz określenia  wzoru informacji i deklaracji podatkowej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIII/139/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 24 listopada 2011 r.
  2. UCHWAŁA Nr XIII/139/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 24 listopada 2011 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/138/2011

  UCHWAŁA Nr XIII/138/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia  24 listopada 2011 r.

  w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2012 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIII/138/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 24 listopada 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/137/2011

  UCHWAŁA NR XIII/137/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 listopada 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/137/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 24 listopada 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/136/2011

  UCHWAŁA Nr XIII/136/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24.11.2011r.
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2011-2016.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24.11.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/135/2011

  UCHWAŁA Nr XIII/135/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24.11.2011r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/226/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Psary dla najzdolniejszych uczniów oraz określenia zasad jego przyznawania.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24.11.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/134/2011

  Uchwała Nr XIII/134/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24.11.2011r.

  w sprawie: nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24.11.2011r.
  2. Uchwała Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24.11.2011r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/133/2011

  UCHWAŁA Nr XII/133/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26.10.2011r.

  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 1234/2  położonej w Malinowicach przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność osoby fizycznej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XII/133/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26.10.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/132/2011

  UCHWAŁA Nr XII/132/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 października 2011 r.

  w sprawie:  zmian w budżecie gminy  na 2011 r.             


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XII/132/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 października 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/131/2011

  UCHWAŁA NR XII/131/2011
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 26 października 2011 ROKU

  w sprawie: przyjęcia programu „Zapewnienia możliwości selektywnej zbiórki odpadów poprzez zakup stojaków tzw. czteropaków dla mieszkańców sołectwa Preczów i części sołectwa Sarnów w Gminie Psary”.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/131/2011 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 października 2011 ROKU
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/130/2011

  UCHWAŁA NR XII/130/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 października 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/130/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 26 października 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/129/2011

  UCHWAŁA NR XII/129/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 października 2011 roku

  w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/394/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Psary”.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/129/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 26 października 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/128/2011

  Uchwała Nr  XII/128/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26.10.2011r.

  w sprawie: wykonywania przez Gminę Psary działalności w zakresie telekomunikacji.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/128/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26.10.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/127/2011

  Uchwała Nr XII/127/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 października 2011r.

  w sprawie: uznania za pomnik przyrody lipy rosnącej przy drodze gminnej w Psarach.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/127/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 października 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/126/2011

  UCHWAŁA NR XII/126/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 października 2011r.

  w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2012 – 2015.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/126/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 26 października 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/125/2011

  UCHWAŁA Nr XI/125/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29.09.2011 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/321/2010 Rady Gminy Psary z dnia 24.02.2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XI/125/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29.09.2011 r.
  2. UCHWAŁA Nr XI/125/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29.09.2011 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/124/2011

  UCHWAŁA NR XI/124/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2011 roku

  w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Jestem wyjątkowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/124/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29 września 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/123/2011

  UCHWAŁA Nr XI/123/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2011 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XI/123/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29 września 2011 r.
  2. UCHWAŁA Nr XI/123/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29 września 2011 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/122/2011

  UCHWAŁA NR XI/122/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia  29 września 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Czyż.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/122/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29 września 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/121/2011

  UCHWAŁA NR XI/121/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Donaty Łukasik.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/121/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29 września 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/120/2011

  UCHWAŁA NR XI/120/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/120/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29 września 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/119/2011

  UCHWAŁA NR XI/119/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia  29.09.2011r.

  w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XLVIII/382/2010 Rady Gminy Psary  z dnia 28.10. 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/119/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29.09.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/118/2011

  UCHWAŁA NR XI/118/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29.09.2011r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości ozn. nrnr działek 523,524/3 o łącznej  pow. 0,1572 ha, usytuowanej w Psarach przy ul. Łącznej, stanowiącej własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/118/2011 Rady Gminy Psary z dnia 29.09.2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/117/2011

  UCHWAŁA NR XI/117/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 września 2011 r.

  w sprawie: nadania nazwy ulicy w sołectwie Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/117/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29 września 2011 r.
  2. UCHWAŁA NR XI/117/2011 RADY GMINY PSARY z dnia 29 września 2011 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/116/2011

  Uchwała Nr X/116/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 sierpnia 2011 roku

  w sprawie: udzielenia wsparcia finansowego dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/116/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/115/2011

  UCHWAŁA Nr X/115/2011  
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia  2011 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na współfinansowanie zadań projektowych na budowę chodników przy drogach powiatowych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr X/115/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/114/2011

  Uchwała Nr X/114/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 sierpnia 2011 roku

  w sprawie: zmiany Uchwały nr Nr XXX/226/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Psary dla najzdolniejszych uczniów oraz określenia zasad jego przyznawania.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/114/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/113/2011

  UCHWAŁA NR X/113/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/113/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/112/2011

  UCHWAŁA Nr X/112/2011
  RADY  GMINY  P S A R Y
  z dnia 25 sierpnia 2011 r.

  w sprawie:  zmian w budżecie gminy  na 2011 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr X/112/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/111/2011

  Uchwała Nr X/111/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 sierpnia 2011 roku

  w sprawie: podpisania  się  pod  Kartą  Świdnicką  2011  wraz z Listą Postulatów Samorządowych 2011.        


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/111/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/110/2011

  UCHWAŁA  Nr X/110/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2011 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr IX/93/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy sporządzania informacji za okres pierwszego półrocza: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury, których organem założycielskim jest Gmina Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr X/110/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/109/2011

  UCHWAŁA Nr X/109/2011
  RADY  GMINY  P S A R Y
  z dnia 25 sierpnia 2011 r.

  w sprawie: zmian uchwały nr IX/91/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV/23/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr X/109/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/108/2011

  UCHWAŁA Nr X/108/2011  
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia  2011 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr VI/64/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Sarnowie” „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach”.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr X/108/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/107/2011

  Uchwała Nr X/107/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 sierpnia 2011r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Psary do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. "IV Władza", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w  regionach.Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/107/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/106/2011

  Uchwała Nr X/106/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia  25 sierpnia 2011r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2005 Rady Gminy Psary z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/106/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/105/2011

  UCHWAŁA NR X/105/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 sierpnia 2011r.

  w sprawie: stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/105/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
  2. UCHWAŁA NR X/105/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/104/2011

  Uchwała Nr X/104/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 sierpnia 2011r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr VIII/78/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/104/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/103/2011

  Uchwała Nr X/103/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 sierpnia 2011r.

  w sprawie: ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/103/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
  2. Uchwała Nr X/103/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. - załącznik nr 1
  3. Uchwała Nr X/103/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. - załącznik nr 2
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/102/2011

  UCHWAŁA NR X/102/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2011 r.

  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/102/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
  2. UCHWAŁA NR X/102/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. - załącznik
  3. Dokumentacja Prac Planistycznych MPZP - Góra Siewierska
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/101/2011

  UCHWAŁA NR X/101/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2011 r.

  w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska przy ul. Kościuszki.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/101/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
  2. UCHWAŁA NR X/101/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/100/2011

  Uchwała Nr X/100/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 sierpnia 2011r.

  w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr X/100/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/99/2011

  Uchwała Nr  IX/99/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 czerwca 2011 roku

  w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie zadania majątkowego pn. „Budowa obiektów sportowych - Moje Boisko - ORLIK 2012" oraz zaciągnięcie przez Wójta Gminy Psary zobowiązań.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/99/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-09-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/98/2011

  U C H W A Ł A  Nr IX/98/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2011r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/98/2011
  2. Uchwała Nr IX/98/2011 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/97/2011

  U C H W A Ł A  Nr IX/97/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2011r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/97/2011
  2. Uchwała Nr IX/97/2011 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/96/2011

  U C H W A Ł A  Nr IX/96/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/96/2011
  2. Uchwała Nr IX/96/2011 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/95/2011

  U C H W A Ł A  Nr IX/95/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2011r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/95/2011
  2. Uchwała Nr IX/95/2011 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/94/2011

  UCHWAŁA NR IX/94/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/94/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/93/2011

  UCHWAŁA  Nr IX/93/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2011r.

  w sprawie: zakresu i formy sporządzania informacji za okres pierwszego półrocza: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury, których organem założycielskim jest Gmina Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/93/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/92/2011

  UCHWAŁA Nr IX/92/2011
  RADY  GMINY  P S A R Y
  z dnia 27 czerwca 2011r.

  w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/92/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/91/2011

  UCHWAŁA Nr IX/91/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2011r.

  w sprawie: zmian w uchwale nr IV/23/2011 z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2011r.          


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/91/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/90/2011

  Uchwała Nr IX/90/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27.06.2011r.

  w sprawie: zmiany uchwały Nr V/48/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24.02.2011r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nrnr działek 2367/17, 2367/19 położonych w Psarach na rzecz użytkownika wieczystego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/90/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/89/2011

  UCHWAŁA Nr IX/89/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27.06.2011r.

  w sprawie: przekazania w drodze darowizny nieruchomości ozn. nr 277, k.m.4  o pow. 0,0220 ha, obręb Goląsza, stanowiącej własność Gminy Psary na rzecz Powiatu Będzińskiego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/89/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/88/2011

  UCHWAŁA NR IX/88/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27.06.2011r.

  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbiu Chrobakowym stanowiących własność gminy.          


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/88/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/87/2011

  UCHWAŁA Nr IX/87/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27.06.2011r.

  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 269/5  położonej w Sarnowie przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność osób fizycznych. 


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/87/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/86/2011

  UCHWAŁA NR IX/86/2011
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 27.06.2011r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu  mieszczącego się w budynku OSP w Górze Siewierskiej, stanowiącego własność gminy Psary.        
             


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/86/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/85/2011

  UCHWAŁA NR IX/85/2011
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 27 CZERWCA 2011r.

  w sprawie: powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/85/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/84/2011

  UCHWAŁA Nr IX/84/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 czerwca 2011r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/84/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/83/2011

  Uchwała Nr IX/83/2011
  Rady Gminy w Psarach
  z dnia 27 czerwca 2011 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za rok 2010.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/83/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/82/2011

  UCHWAŁA NR VIII/82/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 maja 2011r.

  w sprawie: zajęcia stanowiska w zakresie opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla całości zadania przebudowa wraz z dobudową nawierzchni ulicy Kasztanowej w Psarach.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/82/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/81/2011

  UCHWAŁA Nr VIII/81/2011
  RADY  GMINY  P S A R Y
  z dnia 26 maja 2011 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy  na 2011 r.                 


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/81/2011
  2. Uchwała Nr VIII/81/2011 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/80/2011

  Uchwała Nr  VIII/80/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 maja 2011 roku

  w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/80/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/79/2011

  UCHWAŁA Nr VIII/79/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 maja 2011 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg gminnych Graniczna w Psarach i Strzyżowicach.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/79/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/78/2011

  UCHWAŁA NR VIII/78/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 maja 2011r.

  w sprawie: stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/78/2011
  2. Uchwała Nr VIII/78/2011 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/77/2011

  UCHWAŁA Nr VIII/77/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 maja 2011r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII / 382 / 2010 Rady Gminy Psary z dnia 28.10.2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/77/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/76/2011

  UCHWAŁA NR VIII/76/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 maja 2011r.

  w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  i Ochrony Środowiska na I półrocze 2011r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/76/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/75/2011

  UCHWAŁA NR VIII/75/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 maja 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia „wniosku, skargi wraz z zażaleniem” Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/75/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/74/2011

  Uchwała Nr VII/74/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 kwietnia 2011 roku

  w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie będzińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/74/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/73/2011

  UCHWAŁA NR VII/73/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/73/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/72/2011

  UCHWAŁA NR VII/72/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/72/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/71/2011

  UCHWAŁA NR VII/71/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Walasek.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/71/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/70/2011

  UCHWAŁA NR VII/70/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2011r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Daniela Szaszkowskiego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/70/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/69/2011

  UCHWAŁA Nr VII/69/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2011 r.

  w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.               


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/69/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/68/2011

  UCHWAŁA Nr VII/68/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.04.2011 roku

  w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu  powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w Gminie Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/68/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/67/2011

  Uchwała Nr VII/67/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia  28. 04. 2011 roku

  w sprawie: ustalenia  na ternie Gminy Psary liczby punktów sprzedaży  napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/67/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/66/2011

  UCHWAŁA NR VII/66/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r. Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach z siedzibą w Gródkowie.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/66/2011
  2. Uchwała Nr VII/66/2011 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/65/2011

  UCHWAŁA NR VII/65/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 kwietnia 2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/65/2011
  2. Uchwała Nr VII/65/2011 - załącznik nr 1
  3. Uchwała Nr VII/65/2011 - załącznik nr 2
  4. Uchwała Nr VII/65/2011 - załącznik nr 3
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-05-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/64/2011

  UCHWAŁA Nr VI/64/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2011 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na współfinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Sarnowie”, „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/64/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/63/2011

  UCHWAŁA Nr VI/63/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.03.2011r.

  w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Grodków.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/63/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/62/2011

  UCHWAŁA Nr VI/62/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.03.2011r.

  w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o połączenie wsi Goląsza Biska i wsi Goląsza Dolna w jedną wieś o nazwie Goląsza Dolna i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Goląsza Biska.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/62/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/61/2011

  UCHWAŁA Nr VI/61/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.03.2011r.

  w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Chrobakowe.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/61/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/60/2011

  UCHWAŁA Nr VI/60/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.03.2011r.

  w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy i określenia rodzajowego miejscowości Dąbie-Swaty.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/60/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/59/2011

  UCHWAŁA Nr VI/59/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28.03.2011r.

  w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Brzękowice Dolne.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/59/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/58/2011

  UCHWAŁA Nr VI/58/2011
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 28 marca 2011 r.

  w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/58/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/57/2011

  Uchwała Nr VI/57/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2011r.
  w sprawie: uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/57/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/56/2011

  UCHWAŁA Nr VI/56/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2011r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/56/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/55/2011

  UCHWAŁA NR VI/55/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2011
  w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/55/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/54/2011

  UCHWAŁA NR VI/54/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 marca 2011 roku
  w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VI/54/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR V/53/2011

  UCHWAŁA Nr V/53/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24.02.2011r.

  w sprawie: zajęcia stanowiska Rady Gminy Psary przeciwko planom lokalizowania na terenie Gminy Psary kolei dużych prędkości relacji Grodzisk Mazowiecki – Kraków / Katowice – Zwardoń / Zebrzydowice – granica państwa.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/53/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR V/52/2011

  UCHWAŁA NR V/52/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24.02.2011r.

  w sprawie: wyrażenia intencji nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy części nieruchomości ozn. nrnr działek 278,279, położonych w Brzękowicach stanowiących własność osoby fizycznej.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/52/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR V/51/2011

  UCHWAŁA Nr V/51/2010
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 24 lutego 2010 r.

  w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Psary z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/51/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR V/50/2011

  UCHWAŁA NR V/50/2011
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 24.02.2011r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w Psarach, stanowiącego własność gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/50/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR V/49/2011

  UCHWAŁA NR V/49/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24.02.2011r.

  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Malinowicach przy ul. Szkolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, stanowiącej zasób gminny.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/49/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR V/48/2011

  UCHWAŁA NR V/48/2011
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 24.02.2011r.

  w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości ozn. nrnr działek 2367/17, 2367/19 położonych w Psarach na rzecz użytkownika wieczystego.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/48/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/47/2011

  Uchwała Nr IV/47/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27.01.2011r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/47/2011
  2. Uchwała Nr IV/47/2011 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/46/2011

  Uchwała Nr IV/46/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia 2011 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/378/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Strzyżowice”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/46/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/45/2011

  Uchwała Nr IV/45/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia 2011 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/392/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Preczów”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/45/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/44/2011

  Uchwała Nr IV/ 44/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia  2011 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/375/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Psary”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/44/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/43/2011

  Uchwała Nr IV/ 43/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia  2011 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/377/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Malinowice”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/43/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/42/2011

  Uchwała Nr IV/42/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia  2011 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/391/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Gródków”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/42/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/41/2011

  Uchwała Nr IV/41/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia 2011 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/373/2010  Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Góra Siewierska”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/41/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/40/2011

  Uchwała Nr IV/ 40 /2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia 2011 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/391/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Goląsza”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/40/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/39/2011

  Uchwała Nr IV/ 39/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia 2011 r .

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/374/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy wsi Brzękowice”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/39/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/38/2011

  UCHWAŁA Nr IV/38/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27.01.2011r.

  w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej ozn. nr 410/1, położonej  w Preczowie na rzecz właścicieli budynku.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/38/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/37/2011

  UCHWAŁA NR IV/37/2011
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 27.01.2011r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 1 roku części  nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Strzyżowicach.               


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/37/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/36/2011

  Uchwała Nr IV/36/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27.01.2011r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  terenu położonego w sołectwie Góra Siewierska przy ul. Kościuszki.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/36/2011
  2. Uchwała Nr IV/36/2011 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/35/2011

  UCHWAŁA Nr IV/35/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.01.2011 r.

  w sprawie:  przyjęcia Programu współpracy Gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/35/2011
  2. Uchwała Nr IV/35/2011 - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/34/2011

  UCHWAŁA Nr IV/34/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Psary projektu pn. „Mali odkrywcy – grupy wspierania rozwoju małych dzieci w wieku 0-4” realizowanego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/34/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/33/2011

  UCHWAŁA NR IV/33/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 stycznia 2011 roku

  w  sprawie: utworzenia rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/33/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/32/2011

  UCHWAŁA NR IV/32/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 stycznia 2011 roku

  w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/32/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/31/2011

  Uchwała Nr IV/31/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/31/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/30/2011

  Uchwała Nr IV/30/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/30/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/29/2011

  UCHWAŁA Nr IV/29/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/29/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/28/2011

  Uchwała Nr IV/28/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia 2011r.

  w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/390/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze  cywilnoprawnym gminy Psary oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/28/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/27/2011

  UCHWAŁA Nr IV/27/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 stycznia 2011 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/27/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/26/2011

  UCHWAŁA Nr IV/26/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 stycznia 2011 r.

  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu Goląszy i Brzękowicach Dolnych”


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/26/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/25/2011

  UCHWAŁA Nr IV/25/2011
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 stycznia 2011 r.

  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków PROW pn. Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/25/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/24/2011

  Uchwała Rady Gminy Psary Nr IV/24/2011
  z dnia 27 stycznia 2011 r.

  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2011–2023.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/24/2011
  2. Uchwała Nr IV/24/2011 - załącznik nr 1
  3. Uchwała Nr IV/24/2011 - załącznik nr 2
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/23/2011

  Uchwała Nr IV/23/2011
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 stycznia 2011

  w sprawie: budżetu gminy na 2011 r.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/23/2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra