Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
              ---- Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Psarach
              ---- Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Psary w okresie od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.
              ---- Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn.: Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych
              ---- Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolu publicznym w Sarnowie i Strzyżowicach
              ---- Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn: Przebudowa dróg gminnych Graniczna w Psarach i Strzyżowicach.
              ---- Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i wykonanie prac porządkowych w ramach zadania Nr 9 projektu: Tata, mama, przedszkole i ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
              ---- Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Jestem wyjątkowy w klasach I-III, Szkół Podstawowych na terenie Gminy Psary
              ---- Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2011/2012
              ---- Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i wykonanie prac porządkowych w ramach zadania Nr 9 projektu: Tata, mama, przedszkole i ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Proce
              ---- Zakup i dostawa stojaków na worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów tzw. czteropaków
              ---- Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
              ---- Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
              ---- Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
              ---- Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
              ---- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary
           --- rok 2012
           --- rok 2013
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2011

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2011
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  29.12.2011r. RIRII.271.14.2011 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary
  28.11.2011r. RIRII.271.13.2011 Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
  28.11.2011r. RIRII.271.12.2011 Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
  10.11.2011r. RIRII.271.11.2011 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
  10.11.2011r. RIRII.271.10.2011 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
  27.10.2011r. RIRII.271.9.2011 Zakup i dostawa stojaków na worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów tzw. czteropaków
  07.10.2011r. RIRII.271.8.2011 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i wykonanie prac porządkowych w ramach zadania Nr 9 projektu: Tata, mama, przedszkole i ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Procedura II - powtórzona
  21.09.2011r. RIRII.271.7.2011 Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2011/2012
  14.09.2011r. RIRII.271.6.2011 Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Jestem wyjątkowy w klasach I-III, Szkół Podstawowych na terenie Gminy Psary
  05.09.2011r. RIRII.271.5.2011 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i wykonanie prac porządkowych w ramach zadania Nr 9 projektu: Tata, mama, przedszkole i ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
  01.09.2011r. RIRII.271.4.2011 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn: Przebudowa dróg gminnych Graniczna w Psarach i Strzyżowicach.
  29.08.2011r. RIRII.271.3.2011 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolu publicznym w Sarnowie i Strzyżowicach
  04.04.2011r. RPPV.271.2.2011 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn.: Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych
  02.03.2011r. RPPV.271.1.2011 Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Psarach
  18.01.2011r. ZP-341-1/11 Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Psary w okresie od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Psarach
  2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Psary w okresie od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.
  3. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn.: Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Goląszy i Brzękowicach Dolnych
  4. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolu publicznym w Sarnowie i Strzyżowicach
  5. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn: Przebudowa dróg gminnych Graniczna w Psarach i Strzyżowicach.
  6. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i wykonanie prac porządkowych w ramach zadania Nr 9 projektu: Tata, mama, przedszkole i ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
  7. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Jestem wyjątkowy w klasach I-III, Szkół Podstawowych na terenie Gminy Psary
  8. Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2011/2012
  9. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i wykonanie prac porządkowych w ramach zadania Nr 9 projektu: Tata, mama, przedszkole i ja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Proce
  10. Zakup i dostawa stojaków na worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów tzw. czteropaków
  11. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
  12. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
  13. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
  14. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
  15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra