Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 •       -- Zamówienia Publiczne
           --- rok 2003
           --- rok 2004
           --- rok 2005
           --- rok 2006
           --- rok 2007
           --- rok 2008
           --- rok 2009
           --- rok 2010
           --- rok 2011
           --- rok 2012
           --- rok 2013
              ---- Eksploatacja i konserwacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Psary w okresie od 01.02.2012 r. do 31.01.2014 r.
              ---- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary cz. I OSP Góra Siewierska
              ---- Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
              ---- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Psary
              ---- Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP i biblioteki w Psarach przy ul. Szkolnej 45
              ---- Zakup i dostawa stojaków i kompostowników dla mieszkańców Gminy Psary z podziałem na 2 zadania
              ---- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary - plac przed remizą OSP w Strzyżowicach, ul. Belna 1
              ---- Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
              ---- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP Sarnów
              ---- Budowa nawierzchni drogi ulicy Irysów w Psarach
              ---- Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbiu przy ul. Pocztowej 39, na terenie Gminy Psary
              ---- Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary
              ---- Zamówienie dodatkowe i roboty zamienne przy realizacji zamówienia pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy OPS Psary ul. Szkolna
              ---- Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2013/2014
              ---- Budowa placów zabaw zgodnie z programem radosna szkoła oraz boiska wielofunkcyjnego Sarnów, ul. Szkolna 5
              ---- Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
              ---- Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Szkoła marzeń w klasach IV-VI szkół podstawowych na terenie Gminy Psary
              ---- Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Młodzież z przyszłością w klasach I-III Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach
              ---- Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
              ---- Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
              ---- Utrzymanie przejezdności, ruchu pieszego wraz z robotami zabezpieczającymi na moście Czarna Przemsza w Preczowie
              ---- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla przeprowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Psary, w ramach projektów współfinansowanych z UE w ramach EFS
              ---- Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Szkoła marzeń w klasach IV-VI szkół podstawowych na terenie gminy Psary, w okresie dwóch lat szkolnych 2013/2014
              ---- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Psary
           --- rok 2014
           --- rok 2015
           --- rok 2016
           --- rok 2017
           --- rok 2018
        -- Mienie Komunalne
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI   \  PRZETARGI - URZąD GMINY PSARY   \  ZAMãWIENIA PUBLICZNE   \  ROK 2013

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ROK 2013
  Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  30.12.2013r. RIRII.271.24.2013 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Psary
  03.12.2013r. RIRII.271.23.2013 II postępowanie na: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Szkoła marzeń w klasach IV-VI szkół podstawowych na terenie gminy Psary, w okresie dwóch lat szkolnych 2013/2014 i 2014/2015, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  27.11.2013r. RIRII.271.22.2013 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla przeprowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Psary, w ramach projektów współfinansowanych z UE w ramach EFS
  21.11.2013r. RIRII.271.21.2013 Utrzymanie przejezdności, ruchu pieszego wraz z robotami zabezpieczającymi na moście "Czarna Przemsza w Preczowie"
  23.10.2013r. RIRII.271.20.2013 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
  23.10.2013r. RIRII.271.19.2013 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
  23.10.2013r. RIRII.271.18.2013 Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Młodzież z przyszłością w klasach I-III Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach
  21.10.2013r. RIRII.271.17.2013 Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Szkoła marzeń w klasach IV-VI szkół podstawowych na terenie Gminy Psary, w okresie dwóch lat szkolnych 2013/2014 i 2014/2015, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  15.10.2013r. RIRII.271.16.2013 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  19.09.2013r. RIRII.271.15.2013 Budowa placów zabaw zgodnie z programem radosna szkoła oraz boiska wielofunkcyjnego Sarnów, ul. Szkolna 5
  13.09.2013r. RIRII.271.14.2013 Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2013/2014
  10.09.2013r. RIRII.271.13.2013 Zamówienie dodatkowe i roboty zamienne przy realizacji zamówienia pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy OPS Psary ul. Szkolna
  14.08.2013r. RIRII.271.12.2013 Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary
  05.08.2013r. RIRII.271.11.2013 Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbiu przy ul. Pocztowej 39, na terenie Gminy Psary
  29.07.2013r. RIRII.271.10.2013 Budowa nawierzchni drogi ulicy Irysów w Psarach
  19.07.2013r. RIRII.271.9.2013 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP Sarnów
  19.06.2013r. RIRII.271.8.2013 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
  13.06.2013r. RIRII.271.7.2013 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary - plac przed remizą OSP w Strzyżowicach, ul. Belna 1
  13.06.2013r. RIRII.271.6.2013 Zakup i dostawa stojaków i kompostowników dla mieszkańców Gminy Psary z podziałem na 2 zadania
  14.05.2013r. RIRII.271.5.2013 Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP i biblioteki w Psarach przy ul. Szkolnej 45
  25.03.2013r. RIRII.271.4.2013 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Psary
  19.02.2013r. RIRII.271.3.2013 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
  28.01.2013r. RIRII.271.2.2013 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary cz. I: Przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej, ul. Szopena 5 w zakresie rozbudowy garaży
  16.01.2013r. RIRII.271.1.2013 Eksploatacja i konserwacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Psary w okresie od 01.02.2012 r. do 31.01.2014 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Eksploatacja i konserwacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Psary w okresie od 01.02.2012 r. do 31.01.2014 r.
  2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary cz. I OSP Góra Siewierska
  3. Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary
  4. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Psary
  5. Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP i biblioteki w Psarach przy ul. Szkolnej 45
  6. Zakup i dostawa stojaków i kompostowników dla mieszkańców Gminy Psary z podziałem na 2 zadania
  7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary - plac przed remizą OSP w Strzyżowicach, ul. Belna 1
  8. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania
  9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP Sarnów
  10. Budowa nawierzchni drogi ulicy Irysów w Psarach
  11. Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbiu przy ul. Pocztowej 39, na terenie Gminy Psary
  12. Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary
  13. Zamówienie dodatkowe i roboty zamienne przy realizacji zamówienia pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy OPS Psary ul. Szkolna
  14. Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2013/2014
  15. Budowa placów zabaw zgodnie z programem radosna szkoła oraz boiska wielofunkcyjnego Sarnów, ul. Szkolna 5
  16. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
  17. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Szkoła marzeń w klasach IV-VI szkół podstawowych na terenie Gminy Psary
  18. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Młodzież z przyszłością w klasach I-III Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach
  19. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Psary
  20. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Psary i jej jednostek organizacyjnych
  21. Utrzymanie przejezdności, ruchu pieszego wraz z robotami zabezpieczającymi na moście Czarna Przemsza w Preczowie
  22. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla przeprowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Psary, w ramach projektów współfinansowanych z UE w ramach EFS
  23. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Szkoła marzeń w klasach IV-VI szkół podstawowych na terenie gminy Psary, w okresie dwóch lat szkolnych 2013/2014
  24. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Psary
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra