Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2014

    UCHWAŁA NR III/31/2014

  UCHWAŁA NR III/31/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony
  Środowiska na I półrocze 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/31/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
  2. UCHWAŁA NR III/31/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r. - załącznik
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/30/2014

  UCHWAŁA NR III/30/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na
  I półrocze 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/30/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
  2. UCHWAŁA NR III/30/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r. - załącznik
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/29/2014

  UCHWAŁA NR III/29/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/29/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
  2. UCHWAŁA NR III/29/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r. - załacznik
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/28/2014

  UCHWAŁA NR III/28/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/28/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
  2. UCHWAŁA NR III/28/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r. - załącznik
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/27/2014

  UCHWAŁA NR III/27/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014 r.

  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/27/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014 r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/26/2014

  UCHWAŁA NR III/26/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach przy
  ul. Słonecznej stanowiących własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/26/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/25/2014

  UCHWAŁA NR III/25/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/193/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22 marca 2012r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach
  stanowiących własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/25/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/24/2014

  UCHWAŁA NR III/24/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości gruntowych
  stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Góra Siewierska,
  Sarnów, Malinowice, Psary, Brzękowice Wał na podstawie kolejnych umów
  zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/24/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/23/2014

  UCHWAŁA NR III/23/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w
  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie, stanowiącego własność gminy
  Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony
  do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/23/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/22/2014

  UCHWAŁA Nr III/22/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 610/2 położonej
  w Strzyżowicach, stanowiącej własność osób fizycznych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr III/22/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/21/2014

  UCHWAŁA NR III/20/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014 r.

  w sprawie: "Zmian w budżecie gminy na 2014 r.".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/20/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014 r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/20/2014

  UCHWAŁA NR III/20/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/481/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014r. w sprawie
  ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2015r. oraz określenia wzoru informacji
  i deklaracji podatkowej


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/20/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014 r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/19/2014

  UCHWAŁA NR III/19/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014 r.

  w sprawie: "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015-2035".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014 r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/18/2014

  UCHWAŁA NR III/18/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014 r.

  w sprawie budżetu gminy na 2015r


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014 r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr III/17/2014

  UCHWAŁA Nr III/17/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 - 2017


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr III/17/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/16/2014

  UCHWAŁA Nr III/16/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: "Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary na 2015 rok".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr III/16/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/15/2014

  UCHWAŁA NR III/15/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: uchwalenia rocznego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  w gminie psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/14/2014

  UCHWAŁA NR III/14/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 18 grudnia 2014 roku

  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
  działalność pożytku publicznego na 2015 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/14/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014 roku
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/13/2014

  UCHWAŁA NR III/13/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Psary,
  Wiceprzewodniczących Rady i Radnych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    U C H W A Ł A NR III/12/2014

  U C H W A Ł A Nr III/12/2014
  Rady Gminy P S A R Y
  z dnia 18 grudnia 2014 roku

  w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. U C H W A Ł A Nr III/12/2014 Rady Gminy P S A R Y z dnia 18 grudnia 2014 roku
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/11/2014

  UCHWAŁA NR III/11/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/10/2014

  UCHWAŁA NR III/10/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: przyjęcia informacji Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
  o wyborze Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Komisji.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/9/2014

  UCHWAŁA NR III/9/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: przyjęcia informacji Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy o wyborze
  Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Komisji.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR III/8/2014

  UCHWAŁA NR III/8/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 18 grudnia 2014r.

  w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Jackowi Gwóździowi - Wiceprzewodniczącemu
  Rady Gminy Psary do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy
  Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR III/8/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/7/2014

  UCHWAŁA NR II/7/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 08 grudnia 2014r.

  w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
  i ustalenia ustawowego składu osobowego.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR II/7/2014 Rady Gminy Psary z dnia 08 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/6/2014

  UCHWAŁA NR II/6/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 08 grudnia 2014r.

  w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy i ustalenia
  ustawowego składu osobowego.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR II/6/2014 Rady Gminy Psary z dnia 08 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/5/2014

  UCHWAŁA NR II/5/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 08 grudnia 2014r.

  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR II/5/2014 Rady Gminy Psary z dnia 08 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/4/2014

  UCHWAŁA NR II/4/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 08 grudnia 2014r.

  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR II/4/2014 Rady Gminy Psary z dnia 08 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR II/3/2014

  UCHWAŁA NR II/3/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 08 grudnia 2014r.

  w sprawie: przyjęcia zasad wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR II/3/2014 Rady Gminy Psary z dnia 08 grudnia 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR I/2/2014

  UCHWAŁA NR I/1/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 listopada 2014r.

  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR I/2/2014 Rady Gminy Psary z dnia 27 listopada 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR I/1/2014

  UCHWAŁA NR I/1/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 listopada 2014r.

  w sprawie: przyjęcia zasad wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR I/1/2014 Rady Gminy Psary z dnia 27 listopada 2014r.
  2. Załącznik do uchwały Rady Gminy Psary nrI/1/2014 z dnia 27 listopada 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/493/2014

  UCHWAŁA NR XLVII/493/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 października 2014r.

  w sprawie : "Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2014-2034."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLVII/493/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/492/2014

  UCHWAŁA NR XLVII/492/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 października 2014r.

  w sprawie : Zaciągnięcia Pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLVII/492/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/491/2014

  UCHWAŁA NR XLVII/491/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 października 2014r.

  w sprawie : "Zmiany uchwały nr XLIV/452/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLVII/491/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/490/2014

  UCHWAŁA Nr XLVII/490/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 października 2014r .

  w sprawie : "Zmian w budżecie gminy na 2014r."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/490/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014 r .
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/489/2014

  Uchwała Nr XLVII/489/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 października 2014 r .

  w sprawie: "Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLVII/368/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie  Gródków."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/489/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014 r .
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/488/2014

  UCHWAŁA NR XLVII/488/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 października 2014 r.

  w sprawie: "Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do wydawania decyzji
  administracyjnych z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej
  Rodziny."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLVII/488/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 30 października 2014 r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/487/2014

  UCHWAŁA Nr XLVII/487/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 października 2014r.

  w sprawie: "Uchylenia uchwały Rady Gminy Psary Nr XLVI/478/2014 z dnia 25 września 2014r.
  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do realizacji
  rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/487/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/486/2014

  UCHWAŁA NR XLVII/486/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 października 2014r.

  w sprawie : "Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się
  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, stanowiącego własność gminy
  Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas
  oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLVII/486/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/485/2014

  Uchwała Nr XLVII/485/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 października 2014 r .

  w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/353/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu
  odnowy miejscowości Goląsza Górna na lata 2013-2020”


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XLVII/485/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014 r .
  2. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Psary nr XLVII/485/2014 z dnia 30 października 2014 r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/484/2014

  UCHWAŁA NR XLVII/484/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 października 2014r.

  w sprawie : "Oddania w dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerami działek 96/8, 96/9 położonej
  w Górze Siewierskiej, stanowiącej zasób gminny."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLVII/484/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLVII/483/2014

  UCHWAŁA Nr XLVII/483/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 października 2014r.

  w sprawie : "Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej
  w Preczowie stanowiącej własność gminy."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVII/483/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/482/2014

  UCHWAŁA NR XLVII/482/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 października 2014 r.

  w sprawie: "Ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2015 rok."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLVII/482/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 30 października 2014 r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVII/481/2014

  UCHWAŁA NR XLVII/481/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 października 2014r.


  w sprawie: "Ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2015 r. oraz określenia
  wzoru informacji i deklaracji podatkowej."


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLVII/481/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 30 października 2014r.
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2014-11-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/480/2014

  UCHWAŁA Nr XLVI/480/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 września 2014r.

  w sprawie: "uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Psarach na lata 2014-2020".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/480/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 25 września 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/479/2014

  UCHWAŁA Nr XLVI/479/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 września 2014r.

  w sprawie: "szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/479/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 25 września 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/478/2014

  UCHWAŁA Nr XLVI/478/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 września 2014r.

  w sprawie: "upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/478/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 25 września 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/477/2014

  UCHWAŁA Nr XLVI/477/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 września 2014r.

  w sprawie: "zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28.01.2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/477/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 25 września 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/476/2014

  UCHWAŁA Nr XLVI/476/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 września 2014r.

  w sprawie: "wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości ozn. nrnr działek 523,524/3 zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej w Psarach przy ul. Łącznej 21, stanowiącej własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, któej przedmiotem jest ta sama nieruchomość".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/476/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 25 września 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/475/2014

  UCHWAŁA Nr XLVI/475/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 września 2014r.

  w sprawie: "sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV/262/2012 Rady Gminy Psary z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/475/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 25 września 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLVI/474/2014

  UCHWAŁA Nr XLVI/474/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 września 2014r.

  w sprawie: "Zmian w budżecie gminy na 2014 r.".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLVI/474/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 25 września 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/473/2014

  UCHWAŁA Nr XLV/473/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 sierpnia 2014r.

  w sprawie: "uchylenia Uchwały nr XLIV/465/2014 Rady Gminy Psary z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/80/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Psary".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/473/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 28 sierpnia 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/472/2014

  UCHWAŁA Nr XLV/472/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 sierpnia 2014r.

  w sprawie: "zmian w budżecie gminy na 2014 rok".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/472/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 28 sierpnia 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/471/2014

  UCHWAŁA Nr XLV/471/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 sierpnia 2014r.

  w sprawie: "wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn nr ewid. 277/4, 278/4, 280/4, 281/4, 283/5, 284/5, 374/4 o łącznej powierzchni 0,0764 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Twardowice stanowiącej własność Gminy Bobrowniki, na realizację zadań publicznych".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/471/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 28 sierpnia 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/470/2014

  UCHWAŁA Nr XLV/470/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 sierpnia 2014r.

  w sprawie: "wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu mieszczącego się w budynku OSP w Górze Siewierskiej, stanowiącego własność gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/470/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 28 sierpnia 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/469/2014

  UCHWAŁA Nr XLV/469/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 sierpnia 2014r.

  w sprawie: "nabycia na rzecz Gminy Psary 1/2 udziału zabudowanej nieruchomości ozn. nr działki 517/1 położonej w Psarach przy ul. Bocznej 42, stanowiącej współwłasność osób fizycznych".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/469/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 28 sierpnia 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/468/2014

  UCHWAŁA Nr XLV/468/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 sierpnia 2014r.

  w sprawie: "sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Preczowie stanowiących własność gminy".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/468/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 28 sierpnia 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLV/467/2014

  UCHWAŁA Nr XLV/467/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 sierpnia 2014r.

  w sprawie: "wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej w Górze Siewierskiej stanowiącej gminy zasób".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/467/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 28 sierpnia 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLV/466/2014

  UCHWAŁA Nr XLV/466/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 sierpnia 2014r.

  w sprawie: "wprowadzenia na terenie Gminy Psary Programu RODZINA PLUS".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLV/466/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 28 sierpnia 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/465/2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/465/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014r.

  w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/80/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2011 roku
  w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/465/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/464/2014

  UCHWAŁA NR XLIV/464/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014r.

  w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
  Przemysłowego w Katowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLIV/464/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/463/2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/463/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony
  Środowiska na II półrocze 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/463/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.
  2. UCHWAŁA Nr XLIV/463/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.- Załącznik
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/462/2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/462/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014r

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy
  na II półrocze 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/462/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r
  2. UCHWAŁA Nr XLIV/462/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r- Załącznik
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/461/2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/461/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014r.

   


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/461/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.
  2. UCHWAŁA Nr XLIV/461/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.- Załącznik
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr XLIV/460/2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/460/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/460/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.
  2. UCHWAŁA Nr XLIV/460/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.- Załącznik
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-459-2014

  UCHWAŁA NR XLIV/459/2014
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 26 czerwca 2014r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości gruntowych
  stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Góra Siewierska,
  Sarnów, Preczów, Gródków.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLIV/459/2014 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 czerwca 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-458-2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/458/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu Będzińskiego porozumienia
  dotyczącego powierzenia Gminie Psary zadania zarządzania drogą powiatową 4718 S
  w Preczowie, na czas realizacji zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie
  z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo –
  Dostępność - Rozwój wraz z okresem gwarancji.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/458/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-457-2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/457/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa dla realizacji projektu
  ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
  Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/457/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-456-2014

  UCHWAŁA NR XLIV/456/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014r.

  W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
  odprowadzania ścieków


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLIV/456/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-455-2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/455/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014 r.

  w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2034.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/455/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014 r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-454-2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/454/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/454/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014 r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-453-2014

  UCHWAŁA NrXLIV/453/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014 r

  w sprawie: udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu
  Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej
  w Będzinie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NrXLIV/453/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014 r
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-452-2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/452/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014 r.

  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
  budżetu Gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/452/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014 r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-451-2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/451/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014 r.

  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych
  ze środków PROW.


  Lista załączników
  1. O Gminie
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-450-2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/450/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014 r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/450/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014 r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIV-449-2014

  UCHWAŁA Nr XLIV/449/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 czerwca 2014 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
  Gminy Psary za 2013 rok


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIV/449/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26 czerwca 2014 r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII-448-2014

  UCHWAŁA NR XLIII/448/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 maja 2014r.

  w spraiwe: zmiany uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2014r. zmienionej uchwałą nr. XLI/432/2014 Rady Gminy Psary z dnia 27 marca 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLIII/448/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 29 maja 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII-447-2014

  UCHWAŁA NR XLIII/447/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 maja 2014r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokazlizowanej na terenie Gminy Psary statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLIII/447/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 29 maja 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII-446-2014

  UCHWAŁA NR XLIII/446/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 maja 2014r.

  w sprawie: wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie odpłatnej służebności przemysłu oraz przejazdu i przechodu na działce ozn. Nr 478/74 stanowiącej własność Gminy Psary położonej w Górze Siewierskiej


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLIII/446/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 29 maja 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII-445-2014

  UCHWAŁA NR XLIII/445/2014
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 29 maja 2014r.

  w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerami działek 167/6,167/7 położonej w Górze Siewierskiej, stanowiącej zasób gminny


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLIII/445/2014 RADY GMINY PSARY Z DNIA 29 maja 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII-444-2014

  UCHWAŁA Nr. XLIII/444/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 maja 2014r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr. XXXIX/418/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na rok 2014.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr. XLIII/444/2014 Rady Gminy Psary z dnia 29 maja 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLIII-443-2014

  UCHWAŁA Nr XLIII/443/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 maja 2014r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLIII/443/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 29 maja 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/442/2014

  Uchwała Nr XLII/442/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 maja 2014r.

  wsprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz zmianty Statutu Związku


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XLII/442/2014 Rady Gminy Psary z dnia 29 maja 2014r.
    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2015-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/441/2014

  .

    udostępnił Adam Przyłucki dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/441/2014

  UCHWAŁA Nr XLII/441/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 kwietnia 2014r.

  w sprawie: poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z dnia 30 sierpnia 2013r. - druk sejmowy nr 1699).


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLII/441/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 24 kwietnia 2014r.
  2. UCHWAŁA Nr XLII/441/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 24 kwietnia 2014r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/440/2014

  UCHWAŁA NR XLII/440/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24.04.2014r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na współfinansowanie zadań przy drogach powiatowych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/440/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 24.04.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/439/2014

  UCHWAŁA NR XLII/439/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24.04.2014r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/439/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 24.04.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/438/2014

  UCHWAŁA Nr XLII/438/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 kwietnia 2014r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach z siedzibą w Gródkowie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XLII/438/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 24 kwietnia 2014r.
  2. UCHWAŁA Nr XLII/438/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 24 kwietnia 2014r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/437/2014

  UCHWAŁA NR XLII/437/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26.04.2014r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/437/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26.04.2014r.
  2. UCHWAŁA NR XLII/437/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26.04.2014r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLII/436/2014

  UCHWAŁA NR XLII/436/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26.04.2014r.

  w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Psary z dnia 27 marca 2014 roku nr XLI/425/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLII/436/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 26.04.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/435/2014

  UCHWAŁA NR XLI/435/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: zatwierdzam do realizacji projektu pod nazwą "Rozwój komunikacji elektronicznej w gminach śląsko-zagłębiowskich" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/435/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/434/2014

  UCHWAŁA NR XLI/434/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków PROW.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/434/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/433/2014

  UCHWAŁA NR XLI/433/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Psary".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/433/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/432/2014

  UCHWAŁA NR XLI/432/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/432/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/431/2014

  UCHWAŁA NR XLI/431/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/431/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/430/2014

  UCHWAŁA NR XLI/430/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego sołectwie Sarnów.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/430/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/429/2014

  UCHWAŁA NR XLI/429/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/429/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
  2. UCHWAŁA NR XLI/429/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r. - załącznik nr 1
  3. UCHWAŁA NR XLI/429/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r. - załącznik nr 2
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/428/2014

  UCHWAŁA NR XLI/428/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: uchwalenia rocznego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/428/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/427/2014

  UCHWAŁA NR XLI/427/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Psary na 2014 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/427/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/426/2014

  UCHWAŁA NR XLI/426/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 1860/1 położonej w Psarach, stanowiącej własność osób fizycznych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/426/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/425/2014

  UCHWAŁA NR XLI/425/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/425/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/424/2014

  UCHWAŁA NR XLI/424/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/424/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XLI/423/2014

  UCHWAŁA NR XLI/423/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.03.2014r.

  w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  UCHWAŁA NIEWAŻNA

  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XLI/423/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.03.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/422/2014

  UCHWAŁA NR XL/422/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.02.2014r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XL/422/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.02.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/421/2014

  UCHWAŁA NR XL/421/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.02.2014r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani G.K. i H.K.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XL/421/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 27.02.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XL/420/2014

  UCHWAŁA Nr XL/420/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27.02.2014 roku

  w sprawie: "planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XL/420/2014 Rady Gminy Psary z dnia 27.02.2014 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/419/2014

  UCHWAŁA NR XXXIX/419/2014
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 30.01.2014r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/383/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2014 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/419/2014 RADY GMINY PSARY Z DNIA 30.01.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/418/2014

  Uchwała nr XXXIX/418/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 stycznia 2014 roku

  w sprawie: "ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014".


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIX/418/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2014 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/417/2014

  Uchwała nr XXXIX/417/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 stycznia 2014 roku

  w sprawie: "zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowego ze środków PROW".


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIX/417/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2014 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/416/2014

  Uchwała nr XXXIX/416/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 stycznia 2014 roku

  w sprawie: "zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2034".


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIX/416/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2014 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/415/2014

  Uchwała nr XXXIX/415/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 stycznia 2014 roku

  w sprawie: "zmian w budżecie gminy na 2014 r.".


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIX/415/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2014 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/414/2014

  Uchwała nr XXXIX/414/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 stycznia 2014 roku

  w sprawie: "zmiany uchwały nr XXXVIII/406/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2014 - 2034".


  Lista załączników
  1. Uchwała nr XXXIX/414/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2014 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/413/2014

  UCHWAŁA NR XXXIX/413/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 stycznia 2014 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/405/2013 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy na 2014r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/413/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 30 stycznia 2014 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/412/2014

  UCHWAŁA NR XXXIX/412/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 stycznia 2014r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/412/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 30 stycznia 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/411/2014

  UCHWAŁA NR XXXIX/411/2014
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 stycznia 2014 r.

  w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego do wysokości 150% kryterium ustawowego dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności, do udzielenia posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/411/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 30 stycznia 2014 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/410/2014

  Uchwała Nr XXXIX/410/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30.01.2014r.

  w sprawie: wprowadzenia lokalnego programu osłonowego w Gminie Psary pt. „Pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XXXIX/410/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/409/2014

  UCHWAŁA Nr XXXIX/409/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30.01.2014r.

  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 1929 położonej w Strzyżowicach, stanowiącej własność osób fizycznych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIX/409/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/408/2014

  UCHWAŁA NR XXXIX/408/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30.01.2014r.

  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Górze Siewierskiej przy ul. Wapiennej stanowiących własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XXXIX/408/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30.01.2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXIX/407/2014

  UCHWAŁA Nr XXXIX/407/2014
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 stycznia 2014r.

  w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Psary a Gminą Siewierz w sprawie realizacji wspólnego projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego”.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XXXIX/407/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2014r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra