Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 •       -- rok 2003
        -- rok 2004
        -- rok 2005
        -- rok 2006
        -- rok 2007
        -- rok 2008
        -- rok 2009
        -- rok 2010
        -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RADA GMINY   \  UCHWAłY RADY GMINY   \  ROK 2015

    UCHWAŁA NR XIV/162/2015

  UCHWAŁA NR XIV/162/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: mejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w soletctwie Malinowice


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/162/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r.
  2. UCHWAŁA NR XIV/162/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/161/2015

  UCHWAŁA NR XIV/161/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2016 - 2036


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/161/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r.
  2. UCHWAŁA NR XIV/161/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/160/2015

  UCHWAŁA NR XIV/160/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: budżetu gminy na 2016r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/159/2015

  UCHWAŁA NR XIV/159/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/159/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/158/2015

  UCHWAŁA NR XIV/158/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2016r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/158/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r.
  2. UCHWAŁA NR XIV/158/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/157/2015

  UCHWAŁA NR XIV/157/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia  30 grudnia 2015r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2016r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/157/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r.
  2. UCHWAŁA NR XIV/157/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/156/2015

  UCHWAŁA NR XIV/156/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r.
  2. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/155/2015

  UCHWAŁA NR XIV/155/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2016r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/155/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r.
  2. UCHWAŁA NR XIV/155/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/154/2015

   UCHWAŁA NR XIV/154/2015
   Rady Gminy Psary
   z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach  stanowiących własność Gminy  Psary  na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony  do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/154/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/153/2015

  UCHWAŁA NR XIV/153/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn nr działki 496/3 k.m. 4 o powierzchni 0,0166 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sarnów stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, na realizację zadań publicznych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/153/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/152/2015

  UCHWAŁA Nr XIV/152/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego z 67/150 części udziału w częściach wspólnych budynku i przynależnym budynkiem gospodarczym wraz z 67/150 części udziału  w działce gruntu nr 360/4, położonej w Dąbiu ul. Dolna 31.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIV/152/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/151/2015

  Uchwała Nr XIV/151/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów ustanowionych dla pomnika przyrody lipy drobnolistnej, rosnącej przy ul. Bocznej w Psarach


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIV/151/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/150/2015

  UCHWAŁA NR XIV/150/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Grodków konsultacji społecznych, dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Grodków,  na Gródków.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/150/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/149/2015

  UCHWAŁA NR XIV/149/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Goląsza Dolna i wsi Goląsza Biska konsultacji społecznych, dotyczących połączenia wsi Goląsza Dolna i wsi Goląsza Biska w jedną wieś o nazwie Goląsza Dolna i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Goląsza Biska.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/149/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/148/2015

  UCHWAŁA NR XIV/148/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Chrobakowe konsultacji społecznych, dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości wsi Chrobakowe, na wieś Dąbie Chrobakowe.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/148/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/147/2015

  UCHWAŁA NR XIV/147/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami Dąbia -Swaty części wsi Dąbie konsultacji społecznych, dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Dąbie -Swaty z jednoczesną zmianą określenia rodzajowego tej miejscowości z części wsi Dąbie na wieś.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/147/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/146/2015

  UCHWAŁA NR XIV/146/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami Brzękowic Dolnych części wsi Brzękowice -Wał, konsultacji społecznych, dotyczących zmiany określenia rodzajowego miejscowości Brzękowice Dolne- część wsi Brzękowice Wał, na Brzękowice Dolne – rodzaj wieś.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/146/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/145/2015

  UCHWAŁA NR XIV/145/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 grudnia 2015 r.

  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Psary, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/145/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIV/144/2015

  UCHWAŁA NR XIV/144/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 grudnia 2015r.

  w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Psary na lata 2016 - 2025.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIV/144/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r.
  2. UCHWAŁA NR XIV/144/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/143/2015

  UCHWAŁA NR  XIII/143/2015
  RADY GMINY PSARY
   z dnia 26 listopada 2015r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/143/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/142/2015

  UCHWAŁA NR XIII/142/2015
  RADY GMINY PSARY
   z dnia 26 listopada 2015 r.

  w sprawie : przystąpienia do  sporządzenia zmiany uchwały Nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/142/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r.
  2. UCHWAŁA NR XIII/142/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/141/2015

  UCHWAŁA NR XIII/141/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 listopada 2015 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/124/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/141/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/140/2015

  UCHWAŁA NR XIII/140/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 listopada 2015 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/125/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybuudzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/140/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/139/2015

  UCHWAŁA Nr XIII/139/2015
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 26 listopada 2015 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015-2035


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIII/139/2015 RADY GMINY P S A R Y z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/138/2015

  UCHWAŁA Nr XIII/138/2015
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 26 listopada 2015 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIII/138/2015 RADY GMINY P S A R Y z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/137/2015

  UCHWAŁA NR XIII/137/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 listopada 2015 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2016 r


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/137/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/136/2015

  UCHWAŁA NR XIII/136/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 listopada 2015 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2016r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/136/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/135/2015

  UCHWAŁA NR XIII/135/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 listopada 2015r.

  w sprawie : ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/135/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/134/2015

  UCHWAŁA NR XIII/134/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 listopada 2015 r.

  w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/134/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/133/2015

  UCHWAŁA NR XIII/133/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 listopada 2015 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/377/2013 Rady Gminy Psary z dnia 23.10.2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/133/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/132/2015

  UCHWAŁA NR XIII/132/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 listopada 2015 r.


  w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/132/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/131/2015

  Uchwała Nr XIII/131/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 listopada 2015 roku

  w sprawie: przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z  organizacjami   pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/130/2015

  UCHWAŁA Nr XIII/130/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26.11.2015

  w sprawie: uchwalenia rocznego  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XIII/130/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26.11.2015
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/129/2015

  UCHWAŁA NR XIII/129/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 listopada 2015 r.


  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, nauczyciela wspomagającego oraz nauczyciela zatrudnionego w celu realizacji zajęć o charakterze rewalidacyjnym i socjoterapeutycznym


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/128/2015

  Uchwała Nr XIII/128/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 listopada 2015r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Będzińskim porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Psary zarządzania drogą powiatową 4782 S na czas realizacji projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z okresem gwarancji.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XIII/127/2015

  Uchwała Nr XIII/127/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 listopada 2015 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 listopada 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/126/2015

  UCHWAŁA NR XII/126/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 października 2015r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn nr działki 168/6 o powierzchni 7,4329 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Gródków stanowiącej własność Skarbu Państwa.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/126/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/125/2015

  UCHWAŁA NR XII/125/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 października 2015 r.

  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/125/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 29 października 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/124/2015

  UCHWAŁA NR XII/124/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 października 2015 r.

  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/124/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 29 października 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/123/2015

  Uchwała Nr XII/123/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia  29 października 2015 r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015–2035


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/122/2015

  UCHWAŁA Nr XII/122/2015
  RADY  GMINY  P S A R Y
  z dnia 29 października 2015 r.

  w sprawie:  zmian w budżecie gminy  na 2015 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XII/122/2015 RADY GMINY P S A R Y z dnia 29 października 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/121/2015

  UCHWAŁA NR XII/121/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 października 2015 r.

  w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/121/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 29 października 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/120/2015

  Uchwała Nr  XII/120/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 października 2015 roku

  w sprawie: przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Psary.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015 roku
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/119/2015

  UCHWAŁA NR XII/119/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 października 2015 r.

  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/119/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 29 października 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/118/2015

  UCHWAŁA NR XII/118/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 29 października 2015 r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XLVIII/398/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/118/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 29 października 2015 r.
  2. UCHWAŁA NR XII/118/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 29 października 2015 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/117/2015

  UCHWAŁA Nr XII/117/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 października 2015r.

  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr X/93/2015 Rady Gminy Psary z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XLVIII/398/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XII/117/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/116/2015

  UCHWAŁA NR XII/116/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 października 2015r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 1 roku części nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy  Psary położonych w obrębie Góra Siewierska, Sarnów, Preczów, Strzyżowice, Brzękowice Wał  na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony  do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/116/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/115/2015

  UCHWAŁA NR XII/115/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 października 2015r.

  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z gminami Powiatu Będzińskiego oraz na zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadania, którego liderem jest Powiat Będziński, polegającego na przygotowaniu dokumentu pn. „Koncepcja systemu dróg rowerowych w Powiecie Będzińskim”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XII/115/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/114/2015

  Uchwała Nr XII/114/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 października 2015r.

  w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/80/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Psary a Powiatem Będzińskim, Miastem Będzin, Gminą Bobrowniki, Miastem Czeladź oraz Miastem Wojkowice w sprawie nawiązania partnerstwa do realizacji projektu „Zintegrowany system połączeń rowerowych w Powiecie Będzińskim jako istotny element strategii niskoemisyjnej zrównoważonego transportu miejskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XII/113/2015

  UCHWAŁA Nr XII/113/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 października 2015r.

  w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XII/113/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/112/2015

  UCHWAŁA Nr XI/112/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 września 2015 r.

  w sprawie: przyjęcia „Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Psary na lata 2015-2025”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XI/112/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015 r.
  2. UCHWAŁA Nr XI/112/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/111/2015

  UCHWAŁA Nr XI/111/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 września 2015 r.

  w sprawie: przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Psary na lata 2015-2025”


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XI/111/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015 r.
  2. UCHWAŁA Nr XI/111/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015 r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/110/2015

  UCHWAŁA NR XI/110/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 września 2015 r.

  w sprawie: zaliczenia dróg w Gminie Psary do kategorii dróg gminnych


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/110/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 24 września 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/109/2015

  UCHWAŁA NR XI/109/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 września 2015 r.

  w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/109/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 24 września 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/108/2015

  UCHWAŁA NR XI/108/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 września 2015 r.

  w sprawie: zaliczenia dróg w Gminie Psary do kategorii dróg gminnych


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/108/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 24 września 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/107/2015

  UCHWAŁA NR XI/107/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 24 września 2015 r.

  w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Psary nr VIII/ 75/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR XI/107/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 24 września 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/106/2015

  UCHWAŁA Nr XI/106/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 września 2015r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015 - 2035


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XI/106/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/105/2015

  UCHWAŁA Nr XI/105/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 września 2015r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XI/105/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/104/2015

  UCHWAŁA Nr XI/104/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 września 2015r.

  w sprawie : wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.

  UCHWAŁA UCHYLONA

  W dniu 4 listopada 2015r. Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze o nr NPII.4131.1.372.2015 w sprawie nieważności uchwały Nr XI/104/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XI/104/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XI/103/2015

  UCHWAŁA Nr XI/103/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 24 września 2015r.

  w sprawie : sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzękowicach Wał stanowiącej własność gminy.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr XI/103/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/102/2015

  UCHWAŁA Nr X/102/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 sierpnia 2015r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Strzyżowicach, stanowiącej gminny zasób.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr X/102/2015 Rady Gminy Psary z dnia 27 sierpnia 2015r.
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/101/2015

  UCHWAŁA NR X/101/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 sierpnia 2015 r.

  w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/91/2015 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 27 sierpnia 2015 r.
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/100/2015

  UCHWAŁA Nr X/100/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27.08.2015 roku

  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr X/100/2015 RADY GMINY PSARYz dnia 27.08.2015 roku
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/99/2015

  UCHWAŁA NR X/99/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 sierpnia 2015 r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/99/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 27 sierpnia 2015 r.
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/98/2015

  UCHWAŁA NR X/98/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 sierpnia 2015r.

  w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/98/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 27 sierpnia 2015r.
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/97/2015

   UCHWAŁA NR X/97/2015
   Rady Gminy Psary
   z dnia 27 sierpnia 2015r.

  w sprawie:  wynajęcia nieruchomości oznaczonej numerem działki 167/6, zabudowanej budynkiem położonej w Górze Siewierskiej, stanowiącej zasób gminny.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/97/2015 Rady Gminy Psary z dnia 27 sierpnia 2015r.
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/96/2015

  Uchwała nr X/96/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 27 sierpnia 2015r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Psary w spółce „RECYKLING Wojkowice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


  Lista załączników
  1. Uchwała nr X/96/2015 Rady Gminy Psary z dnia 27 sierpnia 2015r.
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/95/2015

  UCHWAŁA NR X/95/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 sierpnia 2015 r.

  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 27 sierpnia 2015 r.
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/94/2015

  UCHWAŁA NR X/94/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 sierpnia 2015 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 27 sierpnia 2015 r.
  2. UCHWAŁA NR X/94/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 27 sierpnia 2015 r. - załącznik
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/93/2015

  UCHWAŁA NR X/93/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 sierpnia 2015 r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XLVIII/398/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/93/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 27 sierpnia 2015 r.
  2. UCHWAŁA NR X/93/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 27 sierpnia 2015 r. - załącznik
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR X/92/2015

  UCHWAŁA NR X/92/2015

  RADY GMINY PSARY
  z dnia 27 sierpnia 2015r.

  w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 27 sierpnia 2015r.
    udostępnił Dymitr Wierżbicki dnia 2015-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/91/2015

  UCHWAŁA NR IX/91/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Powiatu Będzińskiego


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/91/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/90/2015

  UCHWAŁA NR IX/90/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespolu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/89/2015

  UCHWAŁA NR IX/89/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/219/2012 Rady Gminy Psary z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/89/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/88/2015

  UCHWAŁA NR IX/88/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015-2035.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/88/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/87/2015

  UCHWAŁA NR IX/87/2015

  RADY GMINY PSARY

  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/87/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/86/2015

  UCHWAŁA NR IX/86/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/86/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
  2. UCHWAŁA NR IX/86/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/85/2015

  UCHWAŁA NR IX/85/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/85/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
  2. UCHWAŁA NR IX/85/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/84/2015

  UCHWAŁA NR IX/84/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
  2. UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/83/2015

  UCHWAŁA NR IX/83/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
  2. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     UCHWAŁA NR IX/82/2015

  UCHWAŁA NR IX/82/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25.06.2015r.

  W sprawe: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/82/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r.
  2. UCHWAŁA NR IX/82/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r. - załącznik
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/81/2015

  UCHWAŁA NR IX/81/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu biurowego mieszczącego się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach  stanowiącego własność Gminy  Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony  do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/81/2015 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr IX/80/2015

  Uchwała Nr IX/80/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 25 czerwca  2015r.

  w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Psary a Powiatem Będzińskim, Miastem Będzin, Gminą Bobrowniki, Miastem Czeladź oraz Miastem Wojkowice w sprawie nawiązania partnerstwa do realizacji projektu „Zintegrowany system połączeń rowerowych w Powiecie Będzińskim jako istotny element strategii niskoemisyjnej zrównoważonego transportu miejskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/79/2015

  UCHWAŁA NR IX/79/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25.06.2015r.

  W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/78/2015

  UCHWAŁA NR IX/78/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/78/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     UCHWAŁA NR IX/77/2015

  UCHWAŁA NR IX/77/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IX/76/2015

  UCHWAŁA NR IX/76/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 25 czerwca 2015r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2014 rok.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25 czerwca 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/75/2015

  UCHWAŁA NR VIII/75/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 maja 2015 r.

  w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/74/2015

  UCHWAŁA NR VIII/74/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 maja 2015 r.

  w sprawie: "szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VIII/74/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2015 r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/73/2015

  Uchwała Nr VIII/73/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 maja 2015r.

  w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/469/2014 Rady Gminy Psary z dnia 28 sierpnia 2014r. sprawie: nabycia na rzecz Gminy Psary ½ udziału zabudowanej nieruchomości ozn. Nr działki 517/1 położonej w Psarach przy ul. Bocznej 42, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/72/2015

  UCHWAŁA NR VIII/72/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 maja 2015

  w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie odpłatnej służebności przesyłu wraz z prawem przejazdu i przechodu przez działkę ozn. Nr 478/74 stanowiącą własność Gminy Psary położoną w Górze Siewierskiej.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VIII/72/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/71/2015

  Uchwała Nr VIII/71/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 28 maja 2015r.

  w sprawie: uchylenia uchwały nr XLIII/446/2014 Rady Gminy Psary z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucji S.A z siedzibą w Krakowie odpłatnej służebności przesyłu oraz przejazdu i przechodu na działce ozn. Nr 478/74 stanowiącej własność Gminy Psary położonej w Górze Siewierskiej.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/70/2015

  UCHWAŁA NR VIII/70/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 maja 2015r.

  w sprawie: "zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015-2035".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/69/2015

  UCHWAŁA NR VIII/69/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 maja 2015r.

  w sprawie: "zmian w budżecie gminy na 2015 rok".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/68/2015

  UCHWAŁA NR VIII/68/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 maja 2015r.

  w sprawie : rozpatrzenia skargi Pana M.C.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VIII/68/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VIII/67/2015

  UCHWAŁA NR VIII/67/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 28 maja 2015r.

  w sprawie : zmiany Uchwały Nr III/29/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VIII/67/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 28 maja 2015r.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/66/2015

  UCHWAŁA NR VII/66/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 kwietnia 2015 r.

  W sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VII/66/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 kwietnia 2015 r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr VII/65/2015

  UCHWAŁA  Nr VII/65/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 kwietnia 2015 r.

  W sprawie : przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji  
                       z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla  
                       Komendy Powiatowej Policji w Będzinie


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr VII/65/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 kwietnia 2015 r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr VII/64/2015

  UCHWAŁA  Nr VII/64/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 kwietnia 2015 r.

  W sprawie:  udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu
                      Będzińskiego z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego
                      w Będzinie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr VII/64/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 kwietnia 2015 r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr VII/63/2015

  UCHWAŁA  Nr VII/63/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 kwietnia 2015 r.

  W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których
  nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za usługi w zakresie odbierania
  i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
  właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr VII/63/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 kwietnia 2015 r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uchwała Nr VII/62/2015

  Uchwała Nr VII/62/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia  30 kwietnia  2015 r.

  W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015–2035


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 kwietnia 2015 r.
  2. Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 kwietnia 2015 r. - Załącznik
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr VII/61/2015

  UCHWAŁA Nr VII/61/2015
  RADY  GMINY  P S A R Y
  z dnia 30 kwietnia 2015 r.

  W sprawie:  zmian w budżecie gminy  na 2015 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr VII/61/2015 RADY GMINY P S A R Y z dnia 30 kwietnia 2015 r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/60/2015

  UCHWAŁA NR VII/60/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 kwietnia 2015r.

  W sprawie : rozpatrzenia pisma zatytułowanego „odwołanie” Pana J.S.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VII/60/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 kwietnia 2015r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/59/2015

  UCHWAŁA NR VII/59/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 kwietnia 2015r.

  W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnego
  Ośrodka Kultury w Psarach z siedzibą w Gródkowie.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VII/59/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 kwietnia 2015r.
  2. UCHWAŁA NR VII/59/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 kwietnia 2015r. - Załącznik
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VII/58/2015

  UCHWAŁA NR VII/58/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 30 kwietnia 2015r

  W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnej
  Biblioteki Publicznej w Psarach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 kwietnia 2015r
  2. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 30 kwietnia 2015r - Załącznik
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/57/2015

  UCHWAŁA NR VI/57/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 marca 2015 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/286/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VI/57/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 marca 2015 r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/56/2015

  UCHWAŁA NR VI/56/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 marca 2015 r.

  W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 marca 2015 r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr VI/55/2015

  UCHWAŁA Nr VI/55/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 marca 2015r.

  w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goląszy – Brzękowicach


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr VI/55/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 marca 2015r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr VI/54/2015

  UCHWAŁA Nr VI/54/2015
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 26 marca 2015 r.

  W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr VI/54/2015 RADY GMINY P S A R Y z dnia 26 marca 2015 r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/53/2015

  UCHWAŁA NR VI/53/2015
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 26.03.2015r.

  W sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości gruntowej ozn. nr 718/6
  stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Gródków, na podstawie kolejnej
  umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której
  przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VI/53/2015 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26.03.2015r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/52/2015

  UCHWAŁA NR VI/52/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26.03.2015r.

  W sprawie : wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu biurowego mieszczącego się w
  budynku Urzędu Gminy stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie kolejnej
  umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której
  przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VI/52/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26.03.2015r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/51/2015

  UCHWAŁA NR VI/51/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26.03.2015r.

  W sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn nr
  działki 1046/2 o powierzchni 0,4000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Gródków
  stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, na
  realizację zadań publicznych.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VI/51/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26.03.2015r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr VI/50/2015

  UCHWAŁA Nr VI/50/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 marca 2015r.

  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J.S.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 marca 2015r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/49/2015

  UCHWAŁA NR VI/49/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 marca 2015 r.

  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Malinowice i Sarnów


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VI/49/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 marca 2015 r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR VI/48/2015

  UCHWAŁA NR VI/48/2015
  RADY GMINY PSARY
  Z DNIA 26 MARCA 2015 r.

  w sprawie: "przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2015 r."".


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 MARCA 2015 r.
    udostępnił Konrad Mokrski dnia 2015-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr V/47/2015

  UCHWAŁA NR V/47/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 lutego 2015r.


  w sprawie : udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Goląszy –Brzękowicach


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR V/47/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 lutego 2015r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr V/46/2015

  UCHWAŁA NR V/46/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 lutego 2015r.


  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących sięw budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie, Gminnego Ośrodka Kulturyw Gródkowie stanowiących własność gminy Psary na podstawie kolejnej umowyzawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR V/46/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 lutego 2015r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr V/45/2015

  Uchwała Nr V/45/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 lutego 2015 r.


  w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładubudżetowego na rok 2015


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 lutego 2015 r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr V/44/2015

  UCHWAŁA Nr V/44/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 lutego 2015 r.


  w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanegoze środków PROW


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr V/44/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 lutego 2015 r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr V/43/2015

  UCHWAŁA Nr V/43/2015
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 26 lutego 2015 r.


  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 211 i art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zmianami)


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr V/43/2015 RADY GMINY P S A R Y z dnia 26 lutego 2015 r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr V/42/2015

  UCHWAŁA Nr V/42/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 lutego 2015 roku


  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionychw szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr V/42/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 lutego 2015 roku
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr V/41/2015

  UCHWAŁA NR V/41/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 lutego 2015r.


  w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego OkręguPrzemysłowego w Katowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 lutego 2015r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr V/40/2015

  UCHWAŁA NR V/40/2015
  RADY GMINY PSARY
  z dnia 26 lutego 2015r

  .
  w sprawie: uchylenia uchwały nr XLIV/464/2014 Rady Gminy Psary z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego OkręguPrzemysłowego w Katowicach


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 lutego 2015r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr V/39/2015

  UCHWAŁA Nr V/39/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 lutego 2015r.


  w sprawie: poparcia inicjatywy Miasta Sosnowca w sprawie nadania nazwyMiędzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr V/39/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 lutego 2015r.
  2. UCHWAŁA Nr V/39/2015 Rady Gminy Psary z dnia 26 lutego 2015r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr V/38/2015

  UCHWAŁA Nr V/38/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 26 lutego 2015r.


  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiącychfundusz sołecki.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr V/38/2015
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr IV/37/2015

  UCHWAŁA NR IV/37/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29.01.2015 r.


  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości oznnr działki 374/2 o powierzchni 0,0709 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Twardowicestanowiącej własność Gminy Bobrowniki, na realizację zadań publicznych


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IV/37/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29.01.2015 r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/36/2015

  UCHWAŁA Nr IV/36/2015
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 29 stycznia 2015 r.


  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr IV/36/2015 RADY GMINY P S A R Y z dnia 29 stycznia 2015 r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr IV/35/2015

  Uchwała Nr IV/35/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 stycznia 2015 r.


  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psaryna lata 2015–2035


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 stycznia 2015 r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA Nr IV/34/2015

  UCHWAŁA Nr IV/34/2015
  RADY GMINY P S A R Y
  z dnia 29 stycznia 2015 r

  w sprawie: zmiany uchwały nr III/18/2014 RADY GMINY PSARY z dnia18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA Nr IV/34/2015 RADY GMINY P S A R Y
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/33/2015

  UCHWAŁA NR IV/33/2015
  RADY GMINY PSARY


  z dnia 29 stycznia 2015r.w sprawie: zmiany uchwały Nr III/29/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015r.


  Lista załączników
  1. UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 29 stycznia 2015r.
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR IV/32/2015

  Uchwała Nr IV/32/2015
  Rady Gminy Psary
  z dnia 29 stycznia 2015 roku

  w sprawie: zmiany uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.


  Lista załączników
  1. Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 stycznia 2015 roku
    udostępnił Dawid Krzywda dnia 2015-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra